GRY
 
 

Pora na PIT

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące ulgi na dzieci. Niektóre z nich obowiązują już w rozliczeniu za 2008 rok, inne wejdą dopiero w życie. Zmiany nie są duże, ale znaczące.

mama, komputer, niemowlę
Nawet jeśli o pomoc w rozliczeniu podatku prosisz księgową lub doradcę podatkowego, nie zawadzi wiedzieć co nieco o sprawie tak ważnej, jak np. ulga na dziecko (tzw. prorodzinna). Zmienia się nie tylko sposób jej rozliczania, ale też niektóre zasady przyznawania zasiłków na malucha, m.in. becikowego.

Ulga na dwoje dzieci
Marysia przyszła na świat na początku 2008 roku. Jest moim drugim dzieckiem. Jaką kwotę ulgi mogę sobie odliczyć ? Czy ulga przysługuje na każde dziecko z osobna? Anna z Garwolina

→ Tak. W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok może Pani odliczyć od podatku ulgę na dwoje dzieci, czyli w sumie 2347,40 zł (2 x 1173,70 zł). Ulga przysługuje na każde z nich w tej samej kwocie.

Pełna ulga
Urodziłam synka w listopadzie zeszłego roku. Czy mam prawo do ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości? Magda z Wąchocka

→ Tak. Niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się na początku czy pod koniec roku 2008, ulga prorodzinna przysługuje w pełnej kwocie. Może Pani odliczyć 1173,70 zł na dziecko od podatku obliczonego według obowiązującej skali.

Naliczenie miesięczne
Moja córeczka urodzi się w czerwcu 2009 roku. Jaką kwotę będę mogła sobie odliczyć od podatku za bieżący, czyli 2009 rok? Irka z Miedzeszyna

→ Niestety, zasady rozliczania ulgi prorodzinnej w zeznaniu za rok 2009 zmieniają się na mniej korzystne. Odliczenie będzie przysługiwało za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wychowywał własne dziecko lub był rodzicem zastępczym albo opiekunem prawnym. Kwota ulgi za 2009 rok wyniesie 92,67 zł za każdy miesiąc.

Pensja niani
Czy w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok mogę odliczyć sobie od podatku pensję, którą wypłaciłam niani? Jola z Gdańska

→ Nie. Taki przepis był planowany, ale ostatecznie nie został uchwalony. Podatnik legalnie zatrudniający opiekuna do dziecka miał mieć prawo odliczenia od podatku nie tylko składki na ZUS czy Fundusz Pracy, ale również wypłaconego mu wynagrodzenia. Prawo do ulgi miało nie przysługiwać tylko wtedy, gdy opiekun był spokrewniony ze swoim pracodawcą, czyli uprawnienie nie działałoby w przypadku korzystania z pomocy rodziny.
Jest jednak inna możliwość. Można odliczyć od podatku składki płacone na ZUS od pensji niani na zasadzie tzw. praw nabytych. Pod warunkiem jednak, że umowa z opiekunką została zawarta do 31 grudnia 2006 roku. Osoba, która wtedy nabyła prawo do tej ulgi, może ją odliczać do momentu wygaśnięcia umowy. Nie można już jednak odliczyć wydatków poniesionych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r.

Bez ślubu
Wychowuję dwuletnią Julię razem z jej tatą, choć nie mamy ślubu. Czy możemy odliczyć sobie od podatku ulgę na dziecko? Alicja z Bielska-Białej

→ Tak. Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dziecka niezależnie od tego, czy są małżeństwem, czy nie. Ulgę w zeznaniu podatkowym za 2008 rok mogą odliczyć osoby wychowujące w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci.
Trzeba pamiętać, że kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców (tak samo jak w przypadku mamy i taty będących małżonkami). Mogą jednak, według własnego uznania, odliczyć pełną kwotę ulgi od podatku jednego z nich lub podzielić się ulgą, tak aby każdy z nich od swojego podatku odliczył jej część. Ważne jest, aby suma dokonywanych odliczeń nie przekraczała kwoty ulgi przysługującej łącznie obojgu rodzicom, czyli w przypadku jednego dziecka 1173,70 zł.
Redakcja poleca: Dlaczego nasza redakcja angażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?
Nie tylko wrzucamy pieniądze do puszek, ale same z tymi puszkami chodzimy. Czasem my, a czasem nasze dzieci. Poznaj powody, dla których redakcja mamotoja.pl wspiera WOŚP.

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj