500+ - jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]

Jak otrzymać 500+ na drugie i kolejne dziecko? A jakie kryterium trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze również na pierwsze dziecko?

Zobacz inne z serii: Urlopy i zasiłki po urodzeniu dziecka (7)

To dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie netto na dziecko, który możesz otrzymać jako rodzic na każde drugie i kolejne dziecko. Dotychczas nie wprowadzono progu dochodowego - 500 zł dostaną rodzice niezależnie od tego, ile zarabiają i jaki jest w rodzinie dochód na osobę.
 

500 zł na pierwsze dziecko - kiedy przysługuje?

500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Aby otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko (lub jedyne dziecko), miesięczny dochód przypadający na każdego członka rodziny nie może przekraczać:
  • 800 zł w przypadku dziecka zdrowego,
  • 1.200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko:
Jeśli spełniacie powyższe kryteria dochodowe możecie złożyć wniosek w urzędzie gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o pieniądze na pierwsze dziecko. Musisz dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny;
  •  zaświadczenia o innych dochodach; 
  • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego). 

Co ważne: Dodatek będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 500 zł będzie wypłacane co miesiąc.

Co ciekawe: Jeśli w rodzinie jest dziecko, które skończyło 18 lat, nie można dostać na niego dodatku 500 zł, nawet jeśli nadal się uczy. Młodsze dziecko jest traktowane jako pierwsze w rodzinie: oznacza to, że rodzice dostaną na niego 500 zł, tylko wówczas, jeśli mają niski próg dochodowy. Starsze dziecko jest jednak liczone przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie.
Rodzina, która przebywa poza granicami kraju, otrzyma 500 zł - pod warunkiem, że za granicą nie pobiera podobnego świadczenia.
500 zł na dziecko dostaną także rodziny zastępcze.

Polecamy:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 3 głosy

Popularne tematy