Zmiany w kryteriach naboru dzieci do przedszkoli 2015/2016

Ubiegasz się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu? Sprawdź, jakie kryteria zmieniono w tym roku i czy masz szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola.
Marta Kabulska
5 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych branych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Za każde z kryteriów osoba ubiegająca się o przyjęcie do przedszkola dostaje określoną liczbę punktów. Jeśli twoje dziecko spełnia kryteria o dużej ilości punktów, ma większą szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli bez zmian

Na tym etapie brane będą pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka starającego się o przyjęcie do przedszkola lub jego rodziców (jednego lub obojga), a także rodzeństwa;
 • samotne wychowywanie dziecka;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Redakcja poleca: 30. Finał WOŚP coraz bliżej: Jurek Owsiak pozdrawia czytelniczki Mamotoja.pl
Mamotoja.pl już po raz siódmy gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przy okazji jubileuszowego Finału mamy dla Was coś specjalnego – pozdrowienia od samego Jurka Owsiaka. Otwórzcie serca i grajcie razem z nami – do końca świata i jeden dzień dłużej!

Zmiany w kryteriach naboru dzieci do przedszkoli 2015/2016

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest nowym kryterium wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy. Będzie ono najmniej punktowanym kryterium. Istotnym będzie, gdy kilkoro kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola uzyska taką samą liczbę punktów za pozostałe kryteria.
Spełnianie kryterium dochodu potwierdzane będzie oświadczeniem rodzica dziecka.  Rodzice, którzy nie zechcą z niego skorzystać, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Kryteria samorządowe m.st. Warszawy

 • Najwięcej, bo aż 130 pkt uzyskasz, jeśli jesteś rodzicem pięciolatka (objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym) oraz dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które stara się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości max. 3 km od miejsca zamieszkania
 • Kandydat pochodzący z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny otrzyma 64 pkt;
 • Jeśli oboje pracujecie na podstawie umowy cywilnoprawnej/uczycie się w trybie dziennym/ prowadzicie gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą otrzymacie 32 pkt.  Tyle samo punktów otrzyma rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.
 • Jeśli mieszkasz w m.st. Warszawie i rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, dostaniesz 24 pkt;
 • Kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
 • Nowe kryterium - dochód na osobę w rodzinie kandydata, za które przyznaje się od 0 do 1 pkt:
  - 1 pkt w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.);
  - w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zaczyna się od marca.

Zobacz też: To nie jest dobre przedszkole tylko przechowalnia – 5 rzeczy, które powinny cię niepokoić
Oceń artykuł

Ocena 4 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy