GRY
 
 

Mediacje rodzinne – sposób na rozwiązanie konfliktu?

Jeśli nie potraficie się porozumieć, możecie skorzystać z pomocy mediatora. Pomoże wam on nie tylko określić powód kłótni, ale również znaleźć kompromis, który będzie satysfakcjonował obie strony. Na czym polegają mediacje?

Dłonie, porozumienie, podanie sobie ręki
fot. Fotolia
Powodów do rodzinnych sporów może być wiele. Większość z nich szybko udaje się zażegnać. Jednak nie wszystkie. Czasami konflikt narasta i zaczyna zagrażać dobrym relacjom w rodzinie. Wtedy warto poszukać mediatora.

Co to jest mediacja?

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia, czyli mediator, pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia. Zadaniem mediatora jest kierowanie rozmową tak, by każdy z uczestników spotkania mógł się swobodnie wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Nie narzuca swojego zdania, nie opowiada się po żadnej stronie, a jedynie pomaga ustalić sporne kwestie, a następnie zawrzeć ugodę. Mediatorzy działają na dwa sposoby: prywatnie (strony zgłaszają się do niego dobrowolnie) lub na polecenie sądu (dzieje się tak najczęściej w sprawach cywilnych, rodzinnych, nieletnich czy karnych).
Co istotne, podczas spotkań mediacyjnych strony szukają rozwiązań, a nie koncentrują się na przyczynach zachowań, które doprowadziły do konfliktu. Mediacje to nie rezygnacja z części interesów przez każdą ze stron, tylko szukanie rozwiązań, które usatysfakcjonowałyby obie strony.
Redakcja poleca: Za próbę kradzieży łożyska żony ma wyrok w sądzie. Czy słusznie? [WIDEO]
Mężczyzna uciekał z łożyskiem w plecaku. Zatrzymała go policja. Sąd wydał wyrok. Czy łożysko rzeczywiście nie należy do kobiety rodzącej?

W jakich sprawach najczęściej działają mediatorzy?

Najczęściej zajmują się sprawami związanymi z:
  • rozwodami,
  • opieką nad dziećmi,
  • podziałem majątku,
  • konfliktami małżeńskimi,
  • konfliktami międzypokoleniowymi,
  • metodami wychowawczymi stosowanymi wobec dzieci,
  • sposobami zarządzania domowym budżetem.

Jak w praktyce wyglądają mediacje?

Są dwa sposoby prowadzenia mediacji. Pierwszy sposób składa się z dwóch etapów – spotkań indywidualnych z mediatorem w celu ustalenia, co jest przedmiotem sporu, oraz spotkania wspólnego w celu wypracowania kompromisu. Natomiast drugi sposób przewiduje  tylko spotkania wspólne.
Mediator zaprasza obie strony do rozmowy, czuwa nad jej przebiegiem, stawia granice, dba o to, by każdy miał szansę przedstawić swój punkt widzenia. Jeśli dojdzie do ugody – obie strony dojdą do porozumienia, mediator pomaga spisać ustalenia, a obie strony podpisują się na stworzonym dokumencie.

Zobacz także: Sztuka rozwiązywania konfliktów: Mama kontra babcia

Ocena (1 ocena)

5.0
Doładuj
Przeładuj