Kalendarz szczepień dziecka publikuje każdego roku Narodowy Instytut Zdrowia — Państwowy Zakład Higieny. Znajdziesz w nim wszystkie szczepienia, które powinno przyjąć dziecko od urodzenia do 18. roku życia. Poniżej znajdziesz też informacje o szczepionkach przygotowane wspólnie z pediatrą.

Reklama

Kalendarz szczepień 2024:

Kalendarz szczepień dziecka 2024

Kalendarz szczepień uwzględnia wszystkie szczepienia, które oferowane są dzieciom w Polsce. Dzielą się one na szczepienia:

  • obowiązkowe (są bezpłatne) – realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat (w tabeli zaznaczone na czerwono)
  • zalecane (odpłatne) – wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków (np. szczepionka 6w1), ale nierefundowane z budżetu państwa. Rodzice muszą zakupić szczepionkę we własnym zakresie w punkcie szczepień lub w aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza (w tabeli zaznaczone na żółto).

W poniższych tabelach znajdziesz szczepienia obowiązkowe i zalecane, a także informacje, kiedy należy zaszczepić dziecko.

Kalendarz szczepień noworodka i niemowlaka

Do obowiązkowych szczepień dla noworodka podawanych tuż po narodzinach, należą szczepienie:

Zobacz także
  • przeciw gruźlicy
  • szczepienie przeciw WZW B.

W kolejnych miesiącach niemowlę będzie szczepione w 2. miesiącu życia, na przełomie 3. i 4. oraz 5. i 6. miesiąca, a także w 7. miesiącu życia.

W poniższej tabeli znajdziesz dokładnie rozpisane szczepienia dla dzieci w 1. roku życia wraz z terminami, w których te szczepienia powinny się odbyć.

Legenda:

Szczepienia obowiązkoweSzczepienia zalecane
Kolor czerwony 💗Kolor żółty 💛

Od 7. miesiąca życia można zaszczepić dziecko przeciwko grypie. Szczepienie to należy do szczepień zalecanych, płatnych. Innym z zalecanych szczepień od 7. miesiąca życia jest szczepionka przeciw COVID-19.
Wydrukuj kalendarz szczepień niemowląt z miejscem na własne notatki.
* obowiązkowe dla dzieci urodzonych po 31.12.2020 r. Szczepionka doustna, preparat 3-dawkowy. 1. dawka po ukończeniu 6. tygodnia życia (nie później niż 12. tygodnia życia), kolejne dawki do ukończenia 22. tygodnia życia (schemat 3-dawkowy). W wyjątkowych sytuacjach ostatnia dawka przed ukończeniem 32. tygodnia życia. Odstępy między dawkami nie dłuższe niż 4 tygodnie.
Dla dzieci urodzonych przed 1.01.2021 r. szczepienie przeciw rotawirusom jest szczepieniem zalecanym. Do wyboru szczepienie w schemacie 2- lub 3-dawkowym.
** od 2. miesiąca — można szczepić później, dawki podaje się według zaleceń producenta szczepionki

Uwaga. Szczepionką zalecaną dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia jest również szczepionka przeciw COVID. Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Maluchom w wieku od pół roku do 4. roku życia podawana jest szczepionka Corminanty (Pfizer), w specjalnej dawce pediatrycznej. Dzieci przyjmują 3 dawki - 2 w odstępie 3 tygodni i 3 dawki po 8 tygodniach od dnia przyjęcia drugiej dawki.

Kalendarz szczepień wcześniaka

Wszystkie szczepionki z obowiązkowego programu szczepień dla niemowląt (patrz wyżej) są podawane w tym samym czasie i według tego samego schematu również wcześniakom, z następującymi różnicami:

  • WZW B – u dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000 g szczepienie przeciw WZW typu B stosuje się cztery dawki szczepionki w wieku 0, 1, 2 i 12 miesięcy.
  • gruźlica (BCG) szczepienie przeciw gruźlicy u wcześniaków wykonuje się, gdy osiągnie masę ciała powyżej 2000 g
  • błonica, tężec i krztusiec – wcześniaki urodzone przed 37. tygodniem ciąży szczepione są DTaP, zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca
  • pneumokoki – zamiast dwóch, wcześniaki otrzymują trzy dawki szczepionki podstawowej w 1. roku życia i 1 dawkę uzupełniającą w 2. roku życia.

Szczepienie wcześniaka powinno odbywać się zgodnie z jego wiekiem chronologicznym (liczonym od dnia narodzin), przy czym zaleca się, aby pierwsze szczepienia (BCG, WZW typu B, DTaP, IPV, Hib, PCV) u dzieci urodzonych przed skończonym 32. tygodniem ciąży odbywały się jeszcze w szpitalu, jeśli pozwala na to zdrowie dziecka.
Wydrukuj kalendarz szczepień wcześniaków z miejscem na własne notatki.

Szczepienia po 1 roku życia (do 6 lat)

Do 6. roku życia dziecko będzie otrzymywać dawki przypominające szczepień, które przyjęło w pierwszym roku. Po pierwszych urodzinach dziecko można także szczepić przeciw WZW typu A, ospie wietrznej czy odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Legenda:

Szczepienia obowiązkoweSzczepienia zalecane
Kolor czerwony 💗Kolor żółty 💛

Możesz też wydrukować kalendarz szczepień dla dzieci 1-6 lat z miejscem na własne notatki.
* Pierwszą dawkę szczepionki można podać między 12. a 18. miesiącem życia; drugą dawkę po co najmniej 6 tygodniach.
** Szczepionka zalecana po 1. roku życia: w dowolnym okresie, po konsultacji z lekarzem (liczba dawek zależy od rodzaju szczepionki).
*** dawkę przypominającą podaje się w 6. roku życia dla dzieci urodzonych w 2016 roku. Dzieci z roczników 2014 i 2015 powinny uzupełnić brakujące szczepienie jak najszybciej, nie później niż do ukończenia 19. roku życia
**** Szczepionka przeciw grypie jest zalecana co roku, po konsultacji z lekarzem.
Jednym z zalecanych szczepień dla dzieci jest szczepienie przeciw grypie. W Polsce dostępne są cztery rodzaje szczepionki przeciw tej chorobie, trzy w formie zastrzyków oraz szczepionka donosowa. Zapytaj lekarza, którą z nich może przyjąć twoje dziecko.

Szczepienia dzieci 6-18 lat

Dzieci w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych otrzymują dawki przypominające szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce (6. rok życia) oraz błonicy, krztuścowi i tężcowi (6 lat). Zalecane szczepienie w tym czasie to m.in. szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), szczególnie dla dzieci po 11. roku życia (zarówno w przypadku chłopców jak i dziewczynek — kluczowe jest szczepienie przed rozpoczęciem współżycia).

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 849), obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6. rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby sprawującej prawną pieczę nad tą osobą albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień.

Legenda:

Szczepienia obowiązkoweSzczepienia zalecane
Kolor czerwony 💗Kolor żółty 💛

* Jeśli dziecko do tej pory nie było szczepione, po 1 r. życia można je zaszczepić w dowolnym czasie (2 dawki szczepionki)
** Do 10. roku życia – 2 dawki, po 10. roku życia – 3 dawki
*** W dowolnym czasie – 3 dawki
**** Dzieci do 9. r. ż., które wcześniej nie były szczepione przeciw grypie – 2 dawki szczepionki w odstępie min. 4 tygodni. Jeśli dziecko było wcześniej szczepione przeciw grypie – 1 dawka szczepionki.
Wydrukuj kalendarz szczepień dla dzieci 6-18 lat z miejscem na własne notatki.
Źródło:
Kalendarz szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży 2024

Zobacz także:

Reklama
Konsultacja merytoryczna

dr Paweł Grzesiowski

Pediatra, immunolog, prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, autor wielu publikacji na temat profilaktyki, immunologii i szczepień
Reklama
Reklama
Reklama