Oszczędzamy dla dziecka: każdy może inwestować!

W zasadzie w każdym momencie możecie zacząć odkładać pieniądze dla potomka. Warto o tym pomyśleć już w ciąży. Jak najlepiej inwestować pieniądze dla dziecka?
Kiedy słyszysz o spadkach na giełdzie, trudno ci myśleć o inwestowaniu. Ale może warto to zrobić właśnie teraz, gdy ceny akcji są niskie? I zdecydować się na dobrą inwestycję z myślą o sporej sumie na koncie za kilkanaście lat.

Specjaliści są przekonani, że oszczędzanie i inwestowanie ma dzisiaj sens. Opłaca się, pod warunkiem że zdecydujesz się lokować i inwestować pieniądze przez dłuższy czas. W perspektywie roku zyski mogą nie być duże (mają wpływ na to znaczne wahania kursów akcji). Ale, jak twierdzą analitycy, po kilkunastu latach są pewne. I to spore.

Inwestuj systematycznie

Jeśli chcesz zebrać znaczącą sumkę za 20 lat, zacznij już dziś. To pierwszy warunek powodzenia. Drugi: musisz to robić systematycznie, najlepiej co miesiąc. Trzeci: pieniądze nie mogą leżeć w domu (tracą na wartości) albo na koncie w banku (oprocentowanie zwykle jest niższe niż inflacja). Najlepiej, jeśli cały czas są dobrze inwestowane.

Z myślą o rodzicach oszczędzających na przyszłość dzieci fundusze inwestycyjne proponują tzw. plany systematycznego oszczędzania (PSO). Łączą one zalety systematycznego odkładania pieniędzy w banku z inwestowaniem na giełdzie. Możesz wpłacać co miesiąc, podobnie jak na lokatę w banku, ale pieniądze nie leżą na koncie, lecz przez cały czas są inwestowane. A w co i w jaki sposób – o tym decydujesz ty.
Redakcja poleca: Figury niemożliwe – drewniane schodki [ILUZJA]
Figury niemożliwe są szczególnym typem złudzeń optycznych. Są to figury, które co prawda można narysować zgodnie ze wszystkimi zasadami perspektywy, jednak w rzeczywistości nie uda się takiej figury skonstruować.

Mnóstwo plusów inwestowania

Wystarczy co miesiąc dokonywać nawet niewielkich wpłat – takich, które nie obciążą nadmiernie domowego budżetu. To ty określasz wysokość miesięcznej wpłaty – wystarczy 50–60 zł. Jeśli w którymś miesiącu zapomnisz lub zabraknie ci potrzebnej sumy, możesz ją wpłacić później (zwykle jest określona tylko minimalna kwota, którą trzeba wpłacić w ciągu roku).

Twoje pieniądze są inwestowane. Specjaliści zarządzający funduszami kupują za nie papiery wartościowe, obligacje, akcje – zależnie od sytuacji na rynku. Dzięki temu, że inwestujesz regularnie, zmniejszasz ryzyko, że stracisz. W zamian za regularność wpłat PSO oferują niskie opłaty manipulacyjne i spore zniżki. Ich wysokość jest uzależniona od długości uczestnictwa w PSO, czasem też od wysokości zadeklarowanej miesięcznej wpłaty. Opłaty są tym niższe, im dłużej zamierzasz oszczędzać. Dla dziecka będziesz oszczędzać co najmniej kilkanaście lat, więc zniżki są naprawdę atrakcyjne! 

Małe ryzyko czy duży zysk

Plany systematycznego oszczędzania oferowane przez różne TFI różnią się wysokością minimalnych wpłat, możliwościami wyboru strategii inwestycyjnych, czasem także długością trwania programu.

Czym kierować się przy wyborze?

Zwróć uwagę na kilka spraw:
  • koszty, które poniesiesz. Są to tzw. opłaty manipulacyjne. W wielu PSO dostaniesz zniżkę (sprawdź jaką), jeśli decydujesz się na długoterminowe oszczędzanie. Uwaga: raczej nie opłaca się zrywać tego rodzaju umów w pierwszych trzech latach, ponieważ zniżkę zazwyczaj trzeba wtedy zwrócić,
  • gdzie lokowane są twoje pieniądze. Z reguły są one rozdzielane na kilka lub kilkanaście funduszy o różnym stopniu ryzyka (tzw. dywersyfikacja inwestycji). To ty podejmujesz decyzję, w które fundusze chcesz inwestować, czy chcesz robić to ostrożnie, czy też zaryzykować, mając za to szansę na większe zyski. Zwykle masz do wyboru kilka grup funduszy. Pieniężne lokują środki w bony skarbowe, komercyjne, obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe. Zyski nie są duże, ale pewne. Fundusze stabilnego wzrostu inwestują w obligacje, bony skarbowe oraz akcje. Zrównoważone łączą cechy bezpiecznych funduszy stabilnego wzrostu oraz bardziej ryzykownych akcyjnych. Przeznaczone są dla osób, które decydują się na nieco większe ryzyko niż w przypadku funduszy bezpiecznych, ale w zamian oczekują większych zysków w dłuższym okresie. Fundusze akcji inwestują w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Przeznaczone są dla osób, które akceptują ryzyko i chcą inwestować przez dłuższy czas, co powinno przynieść spore zyski,
  • wyniki finansowe danego funduszu. Są one publikowane w Internecie i na łamach prasy. Zazwyczaj minimalny czas trwania takiej inwestycji w PSO wynosi 3–5 lat. Po upływie tego okresu plan jest automatycznie przedłużany, ale  możesz także umowę rozwiązać i wypłacić pieniądze.
Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy