Metoda in vitro, zapłodnienie in vitro
© ktsdesign - Fotolia.com
Problemy z zajściem w ciążę

Sejm przyjął ustawę o in vitro – zgoda dla adopcji zarodków i nie tylko

Sejm przyjął ustawę o leczeniu niepłodności, znaną bardziej jako ustawa o in vitro. Poparło ją 261 posłów, przeciw było 176. Zdaniem premier Ewy Kopacz, to „wielki sukces polskiej wolności”. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Na co pozwala ustawa o leczeniu niepłodności?

Ustawa o leczeniu niepłodności reguluje zasady stosowania zapłodnienia metodą in vitro. Z tej procedury będą mogły korzystać nie tylko małżeństwa (tak jak dotychczas), ale również osoby, które żyją w związkach niesformalizowanych (poświadczonych jednak zgodnym oświadczeniem o wspólnym pożyciu). Oczywiście po wyczerpaniu innych metod leczenie niepłodności, prowadzonych przez co najmniej rok.
Ustawa reguluje również sprawę zarodków – zabrania tworzenia ich w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. W ramach procedury in vitro może być zapłodnionych nie więcej niż sześć komórek jajowych (jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której kobieta poddająca się procedurze będzie mieć więcej niż 35 lat lub gdy będą ku temu wskazania, np. współistniejąca z niepłodnością inna choroba i wcześniejsze dwukrotne nieskuteczne leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego).
Ustawa o leczeniu niepłodności dopuszcza również możliwość "adopcji" zarodków, tj. przekazania ich na rzecz anonimowej biorczyni. Pod warunkiem, że zostanie stwierdzone – na podstawie danych fenotypowych – podobieństwo biorców zarodka z jego dawcami. Do dawstwa anonimowego będą przekazywane też zarodki przechowywane w banku komórek rozrodczych i zarodków, jeśli od dnia przekazania ich do banku minie 20 lat, a także te zarodki, których oboje dawcy zmarli.

Zobacz także: Dla kogo dofinansowanie in vitro w Polsce w 2015 roku

Czego zakazuje ustawa o in vitro?

Ustawa zakazuje niszczenia zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju, tzn. takich których tempo i sekwencja podziału komórek, stopień rozwoju w odniesieniu do ich wieku oraz budowa morfologiczna uprawdopodobniają prawidłowy rozwój. Za złamanie tej zasady będzie grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Jedynym wyjątkiem jest stwierdzenie wady zarodka, która skutkowałaby ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą.
Przyjęta przez Sejm ustawa zakazuje także wykorzystywania preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w celach wyboru określonych cech zarodka (np. płci dziecka). Oczywiście i od tej zasady jest wyjątek – diagnostykę tę można stosować, gdy istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej i nieuleczalnej choroby dziedzicznej.

Warto przeczytać: Jak powiedzieć dziecku, że jest z in vitro? Porady psychologa

Inne zapisy w ustawie

W myśl ustawy w Polsce powstaną centra leczenia niepłodności, Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, a także Rada do Spraw Leczenia Niepłodności, która ma być organem doradczym i opiniodawczym ministra zdrowia.
Nowe przepisy regulują też sprawy dotyczące znakowania, monitorowania, przechowywania i transportu oraz kryteria bezpieczeństwa i jakości komórek rozrodczych i zarodków.

Kontrowersje wokół ustawy

Ta ustawa od dawna budziła kontrowersje i protesty środowisk prawicowych, które zgłosiły wiele poprawek do jej projektu (w tym dotyczące wprowadzenia możliwości stosowania in vitro wyłącznie przez małżeństwa, ograniczenia liczby zapładnianych komórek jajowych i całkowitego zakazu diagnostyki preimplantacyjnej w celu wyboru cech fenotypowych, a także dodania do ustawy preambuły zapisu, że "ochrona prawa do życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju jest koniecznym warunkiem ochrony godności człowieka").  Jednak sejmowa komisja zdrowia zarekomendowała posłom odrzucenie wszystkich poprawek.
Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, przeciwko było 176 posłów, a sześć osób wstrzymało się od głosu. Zdaniem premier Ewy Kopacz, przyjęta ustawa to "wielki sukces polskiej wolności".
Ustawa – jeśli zostanie przyjęta przez Senat – zastąpi wcześniejszy rządowy "Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016". Dzięki temu programowi w Polsce przyszło na świat 2235 dzieci.

Polecamy: In vitro – na czym polega sztuczne zapłodnienie?

Ustawa o in vitro przyjęta, ale czy uzyska podpis prezydenta? - film

test ciążowy, test, ciąża
Fotolia.pl
Problemy z zajściem w ciążę
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę o in vitro
Ustawa o in vitro wprowadza nowe regulacje prawne. Jeden z punktów ustawy został skierowany przez prezydenta Komorowskiego do Trybunału Konstytucyjnego.

Na co pozwala nowa ustawa o in vitro? Z metody in vitro mogą korzystać zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach nieformalnych, których leczenie niepłodności innymi metodami trwało przynajmniej jeden rok. Uregulowano kwestię zarodków. Mogą one być tworzone jedynie w celu zapłodnienia pozaustrojowego. Do zapłodnienia może zostać wykorzystanych jedynie sześć komórek jajowych, chyba że względy medyczne pozwalają podjąć inna decyzję. Jeden punkt do Trybunału Konstytucyjnego Według prezydenta Bronisława Komorowskiego wprowadzana ustawa daje możliwość  pobrania komórek rozrodczych od osób niezdolnych do samodzielnego wyrażenia zgody, co wydaje się być sprzeczne z prawem. Dlatego ten punkt ustawy skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wchodzi w życie za trzy miesiące. Zarodki mogą być "adoptowane" Jeśli para nie zdecyduje się na wykorzystanie wszystkich zarodków w ciągu 20 lat (przez ten czas będą zamrożone) lub jeśli oboje dawcy umrą, to zostaną one przekazane anonimowo adopcji przez bezpłodne pary. Zobacz też: 10 rzeczy o in vitro   Zakaz niszczenia zarodków Ustawa zakazuje bezwzględnie  niszczenia zarodków zdolnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Za taki czyn może grozić kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Obowiązuje całkowity zakaz  diagnostyki genetycznej zarodka. Jedynym wyjątkiem są sytuacje wymagające kontroli ze względu na zagrożenie ciężką i nieuleczalną choroba genetyczną.   Centra Leczenia Niepłodności Nowa ustawa powołuje do życia  nie tylko centra leczenia bezpłodności , ale również rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków oraz powołuje radę do spraw leczenia niepłodności. Ta ostatnia będzie organem doradczym i opiniotwórczym przy ministrze zdrowia.

Fotolia.pl
Problemy z zajściem w ciążę
Dla kogo dofinansowanie in vitro w Polsce w 2015 roku
Przez ponad półtora roku od rozpoczęcia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Polsce 10 tys. 500 par skorzystało z leczenia. Wraz z nowym rokiem kliniki otrzymają nowe środki na leczenie niepłodności. Sprawdź, czy i wy macie szansę na refundację in vitro.

aktualizacja – lipiec 2016 Rządowy program refundacji leczenia in vitro został zakończony 30 czerwca 2016 roku. Trwał 3 lata. Eksperci szacowali, że około 15 tys. par w Polsce wymaga leczenia metodą in vitro, tymczasem do procedury zapłodnienia pozaustrojowego podeszło ponad 17 tys. par (dane nieoficjalne).  78% Polaków jest zdania, że niepłodne pary nadal powinny mieć przynajmniej częściową refundację in vitro (tak wynika z badań IQS zrealizowanych na rzecz Kliniki Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian). Co więcej, 58% Polaków uważa, że w kraju jest za mało klinik zajmujących się leczeniem niepłodności poprzez in vitro. Szczególnie duże poparcie dla tej metody leczenia niepłodności jest w grupie osób młodych (25-34 lata) – 86%. Co więcej, 73% Polaków deklaruje, że sami zdecydowaliby się na leczenie in vitro, gdyby była to jedyna metoda, żeby mieć dziecko. Niepłodność nazywana jest plagą zdrowotną XXI wieku. ------- Mija półtora roku od rozpoczęcia rządowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Dzięki niemu nawet pary, które do wcześniej nie mogły sobie pozwolić na leczenie niepłodności ze względów finansowych, otrzymały szansę posiadania potomstwa. Ponad 10 500 par rozpoczęło już leczenie. Wraz z nowym rokiem kliniki otrzymają nowe środki na leczenie niepłodności . Sprawdź, czy i Wy macie szansę na refundację in vitro. Czytaj też: Przewodnik po in vitro.   Kto kwalifikuje się do programu? Do programu kwalifikują się trzy grupy pacjentów. Pierwszą z nich są pary, które nie mają żadnych szans na zajście w ciążę w sposób naturalny (u kobiet takim czynnikiem jest m.in. trwałe uszkodzenie jajowodów). Drugą grupą są pary posiadające dokumentację medyczną świadcząca o tym, że co najmniej od 12 miesięcy starają się o dziecko . Trzecią grupę stanowią...

zarodki, in vitro, inseminacja, sztuczne zapłodnienie, laboratorium in vitro, monitoring zarodków
Gyncentrum
Problemy z zajściem w ciążę
Monitoring zarodków jak w reality show
W jednej z katowickich klinik można podglądać rozwijające się zarodki jak w reality show. Wykorzystywany jest do tego... mający 114 lat patent na animację poklatkową.

Nawet 300 zdjęć na dobę mają robione zarodki , rozwijające się w specjalnym inkubatorze w katowickiej Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse na ciążę z in vitro. Zarodkom przez całą dobę, co kilka minut robione jest zdjęcie. Cała ich seria układa się w poklatkową animację, którą na swoim iPadzie obserwuje biolog. W ten sposób specjaliści są w stanie nieustannie śledzić każdy etap rozwoju zarodka , a co za tym idzie w momencie jego transferu do łona matki, wybrać ten, który będzie miał największe szanse rozwoju.  Wybór zarodków do zapłodnienia in vitro - Podglądając zarodki przez 24 godziny możemy prześledzić ich wzrost, wychwytując nawet najdrobniejsze anomalie mogące mieć wpływ na powodzenie ciąży - wyjaśnia dr n. biol. Wojciech Sierka, kierownik laboratorium katowickiej Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum. - Co bardzo ważne nie musimy wyjmować zarodków z inkubatorów. Przebywają one cały czas w warunkach, zbliżonych do tych, jakie panują w łonie matki, nie są narażane przez to na działania czynników zewnętrznych, na przykład zmian temperatury - dodaje. Z innowacyjnego rozwiązania, korzysta dziś nieco ponad 10 proc. największych klinik leczenia niepłodności na świecie, m.in. ośrodki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii, a także kilka ośrodków w Polsce. Przyszłość metody jest jednak bardzo obiecująca - podkreślają naukowcy.  Większe szanse na ciążę Jak pokazują badania opublikowane podczas tegorocznego kongresu European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) właściwa ocena jakości zarodka zwiększa znacząco powodzenie ciąży będącej efektem in vitro . Naukowcy z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania zestawili ze sobą 2 grupy kobiet, z czego u jednych rozwijały się zarodki...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz