GRY
 
 

Błędy we wnioskach o 500 zł na dziecko. Rodzice nie dostaną pieniędzy?

Rodzice popełniają błędy w wypełnianiu wniosku o 500 zł na dziecko - szczególnie przy wysyłaniu elektronicznym. Co robić, gdy źle wypełnisz wniosek - informuje ministerstwo.

500 zł na dziecko
fot. Fotolia
Zdarza się, że przy podczas wypełniania wniosku rodzice popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól: dzieje się tak szczególnie przy przesyłaniu wniosków drogą elektroniczną. Jeśli rodzic sam zorientował się, że popełnił błąd, może złożyć wniosek jeszcze raz. Jeśli się nie zorientuje - dostanie w tej sprawie mail z prośbą o powtórne wypełnienie wniosku lub wyjaśnienie sprawy w gminie.
 

5 najczęstszych błędów przy wniosku Rodzina 500 Plus

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosku o 500 zł na dziecko to:
1. Brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny w przypadku składania wniosku o 500 zł na drugie i kolejne dzieci.
Bez względu na to, czy starasz się o 500 zł na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w składzie rodziny musi znajdować się pierwsze dziecko i jego dane.
Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek elektronicznie drugi raz z poprawionymi danymi lub złożyć wyjaśnienie w gminie.

Czytaj też: Jak obliczyć dochód na pierwsze dziecko

2. Brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny
Błąd polega na:
  • niewpisaniu współmałżonka w składzie rodziny, gdy osoba składająca wniosek jest w związku małżeńskim, lub
  • nieuwzględnieniu w składzie rodziny osoby, z którą osoba składająca wniosek (niepozostająca w związku małżeńskim) wychowuje co najmniej jedno wspólne dziecko.
Co trzeba zrobić?
  1. W przypadku składania wniosku o 500 zł na drugie lub kolejne dziecko brak wskazania współmażonka nie jest przeszkodą do właściwego rozpatrzenia wniosku, wydania decyzji i wypłaty 500 zł na dziecko. Nie ma potrzeby poprawiania wniosku.
  2. W przypadku starania się o 500 zł na pierwsze dziecko sprawa wymaga wyjaśnień – trzeba albo powtórnie złożyć wniosek z poprawionymi danymi lub złożyć wyjaśnienia w gminie (nie dotyczy to osób samotnie wychowujących dziecko).

Czytaj też: Nie proś szefa o obniżkę pensji - nie dostaniesz 500 zł na dziecko

3. Brak wskazania numeru PESEL członków rodziny
Brak wskazania numeru PESEL członków rodziny uniemożliwia rozpatrzenie wniosku.
Co trzeba zrobić? Jeszcze raz wypełnić wniosek lub złożyć wyjaśnienia w gminie.

4. Adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego (gminy).
Wniosek musi być rozpatrzony przez gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskodawca nie musi mieć miejsca zamieszkania pokrywającego się z miejscem zameldowania – jeśli miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, to wniosek powinien zostać rozpatrzony przez gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a nie zameldowania.
Co trzeba zrobić? Jeszcze raz wypełnić wniosek lub złożyć wyjaśnienia w gminie.

Wydrukuj wniosek o 500 zł na dziecko

5. Niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy
Jeśli błędy nie umożliwiają  identyfikacji wnioskodawcy, nie ma konieczności poprawiania wniosku.
W pozostałych przypadkach trzeba złożyć wniosek jeszcze raz lub złożyć wyjaśnienia w gminie.
 
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Czy rodzice dostaną 500 zł na dziecko, jeśli zrobili błędy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że popełnione błędy nie będą miały wpływu na wypłatę 500 zł na dziecko - pod warunkiem, że wniosek zostanie poprawiony lub rodzice złożą wyjaśnienia w gminie. Żeby otrzymać wypłaty od 1.04.2016 r., trzeba złożyć wniosek do końca czerwca 2016 r.

Czytaj też: Wszystko o 500 zł na dziecko - jak je dostać
Doładuj
Przeładuj