Imiona 12 apostołów. Czy znasz ich znaczenie?
Adobe: GiorgioMorara, Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, 1495-96
Święta i uroczystości

Imiona 12 apostołów: co oznaczają? Kim byli uczniowie Jezusa?

Jak brzmią imiona apostołów? Większość z nas wie, że najbliższych uczniów Jezusa było dwunastu. A co oznaczają ich imiona i dlaczego to jest takie ważne? Otóż w dawnych czasach ich wybór nie był przypadkowy. Sprawdź, co oznaczają imiona apostołów, dowiedz się, kim byli i… upewnij się, czy na pewno było ich tylko dwunastu.

Według Biblii Jezus wyznaczył dwunastu mężczyzn, którzy po jego śmierci mieli głosić Jego Słowo. Liczba 12 w kulturze judeochrześcijańskiej ma magiczne znaczenie i jej wybór nie jest przypadkowy – odwołuje się ona do dwunastu synów patriarchy Jakuba uznawanych za założycieli dwunastu pokoleń Izraela – symbolu odnowy. Czy potrafisz wymienić imiona wszystkich apostołów?

Spis treści:

Sportowcy mają fantazję! Imiona ich dzieci mogą zaskakiwać!

Co to znaczy „apostoł”?

Zgodnie z tradycją żydowską „apostoł” (gr. apostolos = wysłannik) to nazwa urzędu. Jednak w Nowym Testamencie pojęcie to odnosi się zazwyczaj do najbliższych dwunastu uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami nie tylko nauk, ale i dokonanych przez Jezusa cudów i zostali przez Niego powołani do niesienia ewangelii – byli wysłannikami słowa Bożego. 

Znaczenie imion 12 apostołów

W społecznościach ludu Izraela imionom przypisywano określone znaczenie. Imiona miały być wróżbą na przyszłość dziecka i próbą wpływu na los, a także oddawać osobowość człowieka. Co ciekawe, nie każdy apostoł otrzymał przy narodzinach to imię, pod jakim jest znany współcześnie. Oryginalne imiona apostołów i ich znaczenie mogą naprawdę zaskoczyć!

Jak mają na imię i kim byli apostołowie?

Ewangelia Mateusza wymienia imiona dwunastu apostołów w następującej kolejności:

Piotr Apostoł, czyli Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim

Piotr to imię pochodzenia greckiego, oznacza: „niezłomny jak skała”.

W wieku około 31 lat Piotr porzucił dotychczasowe życie i został uczniem Jezusa. Po Jego śmierci nauczał na terenach dzisiejszej Azji Mniejszej, a także w Koryncie i Rzymie. W doktrynie Kościoła katolickiego uznawany jest za pierwszego biskupa Rzymu. Jako pierwszy ochrzcił pogan, czyli nie-Żydów. Zmarł śmiercią męczeńską poprzez ukrzyżowanie.

Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Patron blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów.

Andrzej Apostoł, brat Piotra, rybak z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim

Andrzej to imię pochodzenia z greckiego, oznacza mężczyznę mężnego i odważnego.

Był uczniem Jana Chrzciciela i z jego rąk przyjął chrzest w rzece Jordan, a następnie podążał za naukami Jezusa. Po śmierci Chrystusa nauczał na terenach Bizancjum, Azji Mniejszej i wybrzeżu Morza Czarnego. Uważa się, że był założycielem Kijowa i pierwszym biskupem konstantynopolitańskim.

Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Patron podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników.

Jakub Większy Apostoł (nazywany także Jakubem Większym, Jakubem Pielgrzymem lub Jakubem z Composteli), syn Zebedeusza i brat Jana Ewangelisty, rybak znad jeziora Galilejskiego

Jakub to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: „niech Bóg strzeże”.

Jeden z pierwszych uczniów Jezusa. Był świadkiem cudownego połowu ryb, wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Jako pierwszy z apostołów zmarł śmiercią męczeńską poprzez ścięcie mieczem. Uważa się, że relikwie Jakuba w VII wieku zostały w cudowny sposób przeniesione z Jerozolimy do Santiago de Compostela.

Święty Kościoła rzymskokatolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Patron Hiszpanii i Portugalii.

Jan Apostoł, czyli Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, młodszy brat Jakuba, rybak znad jeziora Galilejskiego

Jan to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: „Jahwe jest łaskaw”.

Razem z bratem Jakubem zajmował się połowem ryb nad Jeziorem Galilejskim, gdzie nauczał Jan Chrzciciel. Był najmłodszym i najbardziej umiłowanym przez Jezusa uczniem. Według dawnej tradycji Kościoła chrześcijańskiego przypisywano mu autorstwo między innymi Ewangelii i Apokalipsy. Po śmierci Jezusa nauczał na terenach dzisiejszego Izraela i Palestyny, a także w Azji Mniejszej. Jako jedyny apostoł umarł śmiercią naturalną, najprawdopodobniej w okolicach Efezu.
 
Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Patron aptekarzy, bednarzy, dziewic oraz zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem.

Filip Apostoł, pochodził z Betsaidy, przyjaciel Andrzeja

Filip to imię pochodzenia greckiego, oznacza: „lubiący konie” lub „przyjaciel koni”.

Zanim został uczniem Jezusa, wsłuchiwał się w słowa Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie, jako jedyny wśród apostołów, był żonaty. Miał kilka córek pochodzących z tego związku. Po śmierci Jezusa nauczał na terenach Azji Mniejszej.

Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego oraz prawosławnego. Patron kapeluszników, pilśniarzy i cukierników.

Bartłomiej Apostoł, w Ewangelii św. Jana nazywany Natanielem

Bartłomiej to imię pochodzenia semickiego i greckiego, oznacza: „syn oracza”.

Nataniel to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: „Bóg dał”.

Jedyny z apostołów mający dobre wykształcenie. Prawdopodobnie dzięki jego znajomościom Jezus został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie dokonał pierwszego cudu – przemiany wody w wino. Po śmierci Jezusa Bartłomiej nauczał na terenach dzisiejszej Armenii, Indii.

Święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Patron: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, bartników, pasterzy, grzybiarzy i rolników.

Tomasz Apostoł, zwany także niewiernym Tomaszem

Tomasz to imię pochodzenia aramejskiego, oznacza: „bracia bliźniacy”.

Według Biblii, gdy inni apostołowie opowiadali Tomaszowi o tym, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, nie chciał im uwierzyć (stad: niewierny). Twierdził, że uwierzy, jeśli nie tylko zobaczy Jezusa, ale także dotknie jego ran. Dopiero gdy ukazał mu się zmartwychwstały Jezus – uwierzył. Po śmierci swojego Nauczyciela głosił ewangelię w Persji i Indiach.

Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego, ormiańskiego, koptyjskiego, syryjskiego i prawosławnego. Patron inżynierów, architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw, teologów.

Mateusz Ewangelista, znany także jako Lewi, syn Alfeusza

Mateusz to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: „dar od Boga” lub „dar od Jahwe”.

Lewi to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: przywiązany, przyłączony, wierny.

Mateusz pochodził z Nazaretu i zanim został uczniem Jezusa, pracował jako poborca podatkowy pobierający opłaty na rzecz Rzymu. Mateuszowi przypisuje się autorstwo Ewangelii. Po śmierci Jezusa nauczał na terenie Palestyny, Etiopii.

Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Patron alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych, straży granicznej.

Szymon Apostoł, zwany także Gorliwym lub Kananejczykiem

Szymon to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: „Jahwe wysłuchał”.

Niewiele wiadomo o Szymonie, w Nowym Testamencie jest wspomniany tylko trzy razy. Po śmierci Jezusa nauczał razem ze św. Judą Tadeuszem w Afryce Północnej.

Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy.

Jakub Mniejszy Apostoł, syn Alfeusza

Jakub to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „niech Bóg strzeże”.

Jakub nazywany jest mniejszym lub młodszym, dla odróżnienia od Jakuba Starszego (Większego). W Biblii jest wzmiankowany raz. Po śmierci Jezusa głosił Słowo Boże w Jerozolimie.

Juda Tadeusz Apostoł, brat Jakuba, syn Kleofasa

Juda to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „chwała Jahwe”.

Tadeusz to imię pochodzenia aramejskiego i oznacza: „godny czci, odważny”.

Po śmierci Jezusa wraz z Szymonem głosił ewangelię na terenach Afryki Północnej.
 
Święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Patron spraw trudnych i beznadziejnych.

Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa

Judasz to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „chwała Jahwe”.

Judasz za trzydzieści srebrników wydał Jezusa Sanhedrynowi. Umówionym gestem – pocałunkiem wskazał Mesjasza. Zdradzony przez swojego ucznia Jezus został osądzony i ukrzyżowany. Judasz targany wyrzutami sumienia popełnił samobójstwo.

„Pocałunek Judasza” oznacza pozornie miły gest, który okazuje się zdradą.

Maciej Apostoł, trzynasty apostoł

Maciej to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „ten, który jest darem Boga”.

Po samobójczej śmierci Judasza do grona Apostołów dołączył Maciej. Maciej był jednym z uczniów Jezusa, świadkiem jego nauczań oraz wszystkich cudów. Po śmierci swojego Nauczyciela głosił ewangelię w Jerozolimie, Palestynie, Etiopii.

Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Patron cieśli, rzeźników, pierwszoklasistów.

Jak mają na imię i kim byli pozostali apostołowie?

Paweł Apostoł, znany także jako Szaweł, Paweł z Trasu lub Apostoł Narodów, rzemieślnik urodziny w Tarsie, Żyd posiadający obywatelstwo rzymskie.

Szaweł to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „uproszony, pożądany”.

Paweł to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza człowieka małego wzrostu lub drobnej budowy ciała.
 
Paweł nie należał do grona dwunastu Apostołów, uczniów wybranych przez samego Jezusa Chrystusa. Ma jednak wyjątkowe miejsce wśród nich i nazywany jest Apostołem Narodów.

Szaweł był faryzeuszem i zanim przyjął nauki Jezusa, był gorliwym prześladowcą pierwszych chrześcijan. Gdy jako 30-letni mężczyzna udał się do Damaszku, aby aresztować wyznawców nowej religii, objawił mu się Jezus. To było początkiem jego duchowej przemiany. Swoją postawą, już jako Paweł, zapoczątkował nową, uniwersalistyczną ideę religii chrześcijańskiej: niezależnie od wyznania wszyscy ludzie mają równy dostęp do łaski boskich. Prowadził życie misyjne i głosił Słowo Boże w  Azji Mniejszej i Europie wraz z innym wyznawcami nauk Jezusa.

Święty chrześcijański. Patron prasy katolickiej, duszpasterzy, teologów, robotnic, tkaczy, siodlarzy, wikliniarzy, powroźników, garncarzy, murarzy, zdunów, cegielników, ślusarzy, kowali, marynarzy, rybaków, sprzedawców ryb.
 
W Nowym Testamencie apostołami nazwani są także towarzysze św. Pawła, Apostoła Narodów. Są nimi:

  • Barnaba, urodzony jako Józef. Józef to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „niech Bóg pomnoży”. Barnaba to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „syn proroctwa”.
  • Tymoteusz, imię pochodzenia greckiego i oznacza: „ten, który czci Boga”.
  • Łukasz, imię pochodzenia greckiego i oznacza: „urodzony o świcie”.
  • Andronik,  imię pochodzenia greckiego i oznacza: „zwycięstwo”.
  • Sylas, imię pochodzenia rzymskiego i oznacza: las, zagajnik.
  • Junia (ew. Junias), interpretacja imienia nie jest jasna, tradycyjnie jest to imię kobiece.

 
W średniowieczu apostołami nazywano osoby, które głosząc ewangelię, odegrały kluczową rolę w szerzeniu słowa Bożego.

Jezus Chrystus też był apostołem. Co oznacza Jego imię?

Watro, zapamiętać, że w Nowym Testamencie Jezus Chrystus także jest określany mianem apostoła – „wysłannik Boga”. Imię Jezus jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza: „Jahwe jest zbawieniem”. Natomiast drugi człon imienia – Chrystus – z hebrajskiego oznacza: „namaszczony, pomazaniec, Mesjasz”.

Zobacz także:

greckie imiona
Adobe Stock
Imiona
Jakie greckie imiona są najpopularniejsze? Poznaj też ich znaczenie
Przy wyborze imienia dla dziecka możesz odejść od polskiej tradycji i wybrać nieco bardziej egzotyczne imię, np. greckie. Niektóre z nich mają długą historię, poznaj więc starożytne greckie imiona.

Greckie imiona idealnie sprawdzą się, jeśli nie jesteś zwolenniczką nazywania dziecka w popularny sposób, imionami, które górują w rankingach. Grecy noszą typowo greckie imiona. Na próżno szukać tutaj dzieci, których imiona pochodzą np. z języka francuskiego , angielskiego lub włoskiego. Jedną z greckich tradycji jest zwyczaj nadawania dzieciom imion dziadków.  Greckie imiona męskie Greckie imiona męskie zazwyczaj są tradycyjne, niekiedy czerpią z mitologii. Bo któż z nas nie kojarzy słynnego Achillesa, Apolla albo Demokryta? Lista greckich imion męskich jest bardzo długa, przedstawiamy najpopularniejsze z nich:    Achilles, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Anaksymander, Andronik, Anizjusz, Apollo, Apoloniusz, Archelaus, Archip, Arediusz, Aretas, Arysteusz. Bazylides, Demokryt, Diogenes, Damazy, Damian, Dionizjusz,  Epafras, Eugeniusz ,  Eutyches,  Filip , Fokas,  Fotyn Genezjusz,  Gorgoniusz Haralampiusz,  Hektor, Heraklides,  Herakliusz,  Jorgos,  Janis. Kalikst ,  Kasander, Kleofas,  Leonid Makary ,  Meliton, Metrofan,  Nikos,  Odys,  Odyseusz , Olimpiusz,  Onezym,  Orfeusz, Paladiusz,  Parteniusz,  Sokrates,  Tacjusz,  Tyrs, Zeus, Zenobiusz . Greckie imiona żeńskie  Ariadna, Joakasta od razu przywołują nam na myśl Grecję i postacie z nią związane. Imiona rodem z Grecji świetnie sprawdzą się też dla dziewczynek. Przedstawiamy niektóre z greckich imion żeńskich: Agata , Amaranta, Andrea, Ariadna, Artemia, Barbara , Berenika, Cyriaka, Demetria, Eulalia , Eufemia, Eufrozyna, Fotyna, Greta, Gaja, Hipolita, Idalia, Jolanta ,  Jokasta, Kalina,...

jak przebrać dziecko za świętego
AdobeStock
Aktualności
Jak przebrać dziecko za świętego – dużo propozycji strojów na Bal Wszystkich Świętych!
Stroju dla dziecka na Bal Wszystkich Świętych warto poszukać w sklepach internetowych, jeśli jednak nie masz za wiele czasu – strój świętego z powodzeniem przygotujesz samodzielnie. Jako że Bale Wszystkich Świętych stają się coraz bardziej popularne, podpowiadamy, jak przebrać dziecko i jakie stroje świętych sprawdzą się najlepiej podczas zabawy.

W całej Polsce coraz częściej organizowane są Bale Wszystkich Świętych. Imprezy te cieszą się dużym uznaniem rodziców, którzy swoje dzieci przebierają za osoby święte zamiast za czarownice, szkielety i inne straszydła. Jest to odpowiedź Kościoła katolickiego na halloweenowe zabawy.  Spis treści: Jak przebrać dziecko na Bal Wszystkich Świętych: skąd wziąć strój? Stroje świętych dla dzieci: jak wykonać strój samemu? Stroje dla dzieci na Bal Wszystkich Świętych – nietypowe propozycje Jak przebrać dziecko na Bal Wszystkich Świętych: skąd wziąć strój? Przebrania świętych dla dzieci przydają się nie tylko jesienią, ale także w okresie Świąt Bożego Narodzenia, np. jako charakteryzacja do jasełek w przedszkolu. Można je też wykorzystać podczas kolędowania czy karnawałowych zabaw. Warto przed zakupem stroju świętego zastanowić się, czy maluch będzie mógł go ponownie wykorzystać i wybrać takie przebranie, które może się przydać w przyszłości: np. Józefa, Maryi lub jednego z trzech króli. Oczywiście maluchy mogą się też przebrać za patrona swojego imienia, np. Michałek za św. Michała, Ania za św. Annę. Dobrym pomysłem będzie przebranie się za świętego czy błogosławionego, którego życie szczególnie zainspirowało dzieci. Trzeba więc przeczytać wspólnie informacje o danym świętym i znaleźć jakiś charakterystyczny rekwizyt czy atrybut, który będzie wyróżniał daną postać. Jeśli wybieracie się na  Bal Wszystkich Świętych , warto wcześniej kupić lub własnoręcznie przygotować strój. W sklepach w październiku królują upiorne kreacje, a w pozostałe dni raczej bajkowe postaci, więc znalezienie przebrania świętego może nie być łatwym zadaniem. Ciekawe propozycje znajdziecie w sklepach internetowych, warto jednak zakupy zrobić wcześniej, by przesyłka zdążyła przyjść przed balem. By wam...

religia w przedszkolu
Adobe Stock
Edukacja
Religia w przedszkolu: czy jest obowiązkowa, ile godzin religii w przedszkolu?
Lekcje religii w przedszkolu pozwalają dzieciom poznawać historię i zasady swojego wyznania. Nauka religii jest w naszym kraju powszechnie praktykowana, czy jednak jest obowiązkowa już w przedszkolu?

Gdy dzieci zaczynają chodzić do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, czy chcą, aby maluch uczęszczał na katechezę. Dzieje się tak pod warunkiem, że w przedszkolu prowadzone jest nauczanie religii. W przeciwnym razie to rodzice powinni zawnioskować, aby w przedszkolu zaczęły odbywać się lekcje religii. Czy religia jest obowiązkowa w przedszkolu? Lekcje religii w przedszkolu nie są obowiązkowe dla żadnej grupy wiekowej. Dzieci chodzą na religię tylko wtedy, gdy rodzice wyrażą na to zgodę. Nauka religii w publicznym przedszkolu organizowana jest przez dyrektora placówki na wyraźny wniosek rodziców. Takie życzenie powinno być wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Nie musi być ono ponownie składane w kolejnym roku szkolnym, jednak może zostać zmienione. Rodzice mają także prawo, by zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach religii. Na lekcje religii nie powinno uczęszczać mniej niż siedmioro dzieci z danej grupy przedszkolnej. Jeżeli nie ma tylu chętnych, zajęcia religii organizowane są w grupie międzyoddziałowej. W sytuacji, gdy na lekcje religii w całym przedszkolu zgłosi się mniej niż siedmioro dzieci – placówka może zorganizować zajęcia dla mniejszej grupy w punkcie katechetycznym poza przedszkolem. Lekcje religii w przedszkolu nie dotyczą jedynie religii katolickiej, ale także innych wyznań. Warunkiem jest odpowiednia liczba dzieci (minimum siedmioro), których rodzice są chętni, by uczestniczyły one w takich zajęciach. Ile godzin religii w przedszkolu? Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania lekcji religii w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości dzieci. W przypadku dzieci w wieku 3-4 lata zajęcia powinny trwać ok. 15 minut, a dla dzieci w wieku 5-6 lat ok. 30 minut. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony, jeśli wyrazi na to zgodę biskup...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj