GRY
 
 

Jakie uprawnienia ma pracujący ojciec małego dziecka?

Czy ojciec opiekujący się małym dzieckiem może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej? Czy pracodawca może wysłać ojca małego dziecka w delegację? Kiedy ojciec może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego?

Tata z niemowlakiem, ojciec z dzieckiem
fot. © sanyasm - Fotolia.com

Szczególne uprawnienia dla ojców

Przywileje związane z narodzinami dziecka przysługują nie tylko matkom, ale również ojcom. Pracujący ojciec, opiekujący się dzieckiem do 4. roku życia, może skorzystać z dodatkowych uprawnień, takich jak: 
  • prawo odmowy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, 
  • możliwość pójścia na urlop tacierzyński,
  • prawo odmowy wykonywania pracy w porze nocnej, 
  • prawo odmowy wyjazdów służbowych. 
Uprawnienia te dotyczą ojców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że pracownik, który chce skorzystać z tych możliwości powinien powiadomić o tym pracodawcę. 
Redakcja poleca: Mężczyźni coraz chętniej korzystają z urlopu ojcowskiego - film
Aż 129 tys. świeżo upieczonych tatusiów postanowiło skorzystać w 2014 roku z urlopu ojcowskiego. Warto wiedzieć, że przysługuje on również mężczyznom wychowującym dzieci adoptowane. Sprawdź, jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać urlop ojcowski.

Delegacje

Pracodawca nie może pracownika-ojca delegować poza stałe miejsce pracy, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę (najlepiej przygotować ją w formie pisemnej). Pracownik może udzielić takiej zgody jednorazowo, jeśli wynika to z rodzaju wykonywanej przez niego pracy, np. jeżeli potrzeba delegacji jest sporadyczna.  

Warto przeczytać: Jak zbliżyć tatę do rodziny - rozmowa z psychoterapeutą

Godziny nadliczbowe

Pracownika-ojca (opiekującego się dzieckiem do lat 4) nie można zobowiązać do świadczenia pracy w wymiarze dłuższym niż 8 godzin na dobę, nawet jeśli jest zatrudniony:
  • w równoważnym systemie czasu pracy (tj. gdy praca jest wykonywana ponad 8 godzin na dobę), 
  • w ruchu ciągłym,
  • skróconym systemie tygodnia pracy. 
Co istotne, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze skróceniem z tego powodu jego czasu pracy.

Korzystanie z uprawnień – zasady

Wymienione uprawnienia przysługują obojgu rodzicom (zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), ale tylko jedno z nich może z nich skorzystać. Jeden rodzic powinien swojemu pracodawcy złożyć oświadczenie o zamiarze korzystania z tych uprawnień, natomiast drugi rodzic – o braku zamiaru korzystania z tych uprawnień.
Co istotne, każde z wymienionych uprawnień jest uprawnieniem niezależnym od pozostałych, co oznacza, że pracownik może skorzystać ze wszystkich uprawnień lub wybrać te, które będą dla niego dogodne w opiece nad dzieckiem. Oczywiście o swoim wyborze musi powiadomić pracodawcę w pisemnym oświadczeniu. 
Jeżeli pracodawca nie mając zgody pracownika naruszy przepisy o uprawnieniach pracowników mających dzieci do 4. roku życia, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i może być ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Zobacz także: Wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego - wzór

Ocena (2 oceny)

6.0
Doładuj
Przeładuj