GRY
 
 

Czego nie wiesz o 500 zł na dziecko? Ministerstwo wyjaśnia dla nas wszystkie sporne kwestie

Ruszył pogram 500 zł na dziecko. Kiedy do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach, kiedy alimenty wlicza się do dochodu, co w sytuacji, gdy rodzic stracił pracę albo pracuje zagranicą, co z rodzinami patchworkowymi - ministerstwo odpowiada na pytania Babyonline.

500 zł na dziecko
fot. Fotolia
Zgodnie z założeniami, 500 zł na dziecko dostaną rodzice na drugie i kolejne dzieci do ukończenia 18. roku życia. Na pierwsze dziecko - jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Po artykułach na ten temat na Babyonline zadawaliście wiele pytań. Zadaliśmy je Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie zaświadczenia trzeba załączyć do wniosku o 500 zł na dziecko?

Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu  - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Tu możesz pobrać wszystkie druki niezbędne do uzyskania 500 zł na dziecko.
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Wykaz konkretnych dokumentów, w tym oświadczeń potwierdzających dochód, zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. Najlepiej zwrócić do organu właściwego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) - ostateczna ocena i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy należy do niego.

Czy muszę załączyć akt urodzenia dzieci?

Nie,  nie jest potrzebny akt urodzenia dziecka.

Czy trzeba załączać PIT?

Nie. Potrzebne dane z PIT uzyska sama gmina.

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy obliczaniu 500 zł na pierwsze dziecko?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r., a kończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.
Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Zobacz, co to jest utrata i uzyskanie dochodu oraz jak obliczyć swoje dochody.

Jeśli teraz zarabiam mniej niż w 2014 roku, to czy dodatek 500 zł będzie mi się teraz należał?


Jeśli dochód z 2014 r. jest już nieaktualny, gdyż sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się.
Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.
Obniżka wynagrodzenia w ramach wykonywanej pracy nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Czytaj też: Nie proś szefa o obniżkę pensji - nie zyskasz 500 zł na dziecko

Jeśli teraz zarabiam więcej niż w 2014 roku i przekraczamy 800 zł, ale w 2014 roku nie przekraczaliśmy, to czy dostanę 500 zł na dziecko?

To zależy od sytuacji. Podwyżka wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest uzyskaniem dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Dochodem uzyskanym jest sytuacja, gdy w 2014 roku rodzic nie miał pracy, a obecnie pracuje. Wtedy trzeba uwzględnić obecną sytuację: liczy się obecne zarobki.
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!
Doładuj
Przeładuj