GRY

Co oprócz 500 plus? Ile pieniędzy na dziecko w 2019 roku?

Narodziny dziecka to mnóstwo wydatków, dlatego warto wiedzieć, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć w 2019 roku. Sprawdź, o jakie zasiłki możesz się ubiegać i jakie ulgi odliczyć.
świadczenia na dziecko
Z danych firmy doradczej PwC wynika, że rocznie polska rodzina otrzymuje ponad 8 tysięcy złotych w postaci różnych świadczeń i ulg. To oczywiście dane uśrednione i – co ważne – dotyczące rodziny z dwójką dzieci. A na co może liczyć twoja rodzina? Sprawdź, o jakie pieniądze na dziecko możesz ubiegać się w 2018 roku.

Becikowe

W związku z narodzinami dziecka można jednorazowo otrzymać 1000 zł. Pod jednym warunkiem – dochód w rodzinie na osobę w 2019 roku nie może przekroczyć 1922 zł netto (uwzględnia się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli na liczbę członków rodziny, w tym również nowo narodzone dziecko). Na złożenie wniosku o becikowe masz 12 miesięcy od dnia porodu. Warto wcześniej upewnić się, gdzie i jakie należy złożyć dokumenty (tu znajdziesz więcej informacji o becikowym 2019).
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Kosiniakowe

To potoczna nazwa świadczenia dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Określane jest również jako świadczenie rodzicielskie. Otrzymują je osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (umowy zlecenie, o dzieło), bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy czy nie) oraz studenci, którym urodziło się dziecko.

Kosiniakowe w kwocie 1000 zł jest wypłacane od porodu przez:
 • 52 tygodnie – jeśli na świat przyszło jedno dziecko,
 • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci,
 • 67 tygodni, gdy dzieci jest troje,
 • 69 tygodni – przy czwórce dzieci,
 • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej. 
   
Wniosek o kosiniakowe składa się w gminie (w instytucjach realizujących świadczenia rodzinne, np. MOPS-ach) lub przez internet (www.MPiPS.gov.pl). Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o kosiniakowe świadczenie rodzinne w 2019 roku.

500 zł na dziecko

Świadczenie otrzymuje się na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze – tylko w szczególnych sytuacjach, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł albo 1200 zł – jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus możesz złożyć osobiście w wyznaczonych punktach na terenie gminy, w której mieszkasz, w placówkach bankowych lub poprzez bankowość elektroniczną oraz za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl) lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (tu znajdziesz więcej informacji o świadczeniu 500 plus).
 

300 plus dla ucznia

To nowe świadczenie, które w 2019 roku będzie wypłacane po raz drugi. Nazywane również rządową wyprawką albo programem Dobry Start. Jego celem jest pomoc rodzinom, które mają dzieci w wieku szkolnym. Na każdego ucznia rodzice otrzymują raz w roku 300 zł. Pieniądze mają pokryć część wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek składa się podobnie jak w przypadku 500 plus przez internet lub osobiście w urzędzie. Sprawdź, jakie kryteria wiekowe musi spełnić dziecko i co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie 300 plus.

Ulga podatkowa na dziecko

To uprawnienie do zapłaty mniejszego podatku. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy i jego ewentualny dochód nie przekracza 3089 zł. Rozlicza się ją z rocznym zeznaniem podatkowym. Ile pieniędzy można odliczyć, składając w 2018 roku PIT za rok 2018?
 • na pierwsze dziecko – 1112,04 zł
 • na drugie dziecko – 1112,04 zł
 • na trzecie dziecko – 2000,04 zł
 • na czwarte dziecko – 2700 zł
Ulga preferuje rodziny wielodzietne. Od trzeciego dziecka w rodzinie kwota do odliczenia rośnie. Przy dwójce dzieci (lub większej ich liczbie), nie ma limitu dochodu, od którego można odliczyć ulgę (czytaj więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby odliczyć ulgę podatkową na dziecko).

Zasiłek rodzinny

Tzw. rodzinne otrzymują rodziny z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie, który jest dzielony przez liczbę jej członków. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 764 zł. W 2019 roku uprawnione rodziny mogą co miesiąc liczyć na zasiłek rodzinny w kwocie: 
 • 95 zł – jeśli dziecko ma 0-5 lat 
 • 124 zł – jeśli dziecko ma 6-18 lat
 • 135 zł – jeśli dziecko ma 19-23 lata
Sprawdź, czy możesz starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Nazywa się go również dodatkiem wychowawczym, ponieważ otrzymują go rodzice przebywający na urlopie wychowawczym. Nie wszyscy jednak, tylko ci, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Korzystanie z urlopu wychowawczego daje im prawo do dodatkowych pieniędzy w kwocie 400 zł.

Zasiłek wychowawczy możesz otrzymywać co miesiąc przez:
 • 2 lata – jeśli masz pod opieką jedno dziecko
 • 3 lata – jeśli opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami
 • 6 lat – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności

Karta dużej rodziny

To nie jest żywa gotówka, ale uprawnienie do korzystania ze zniżek dla rodzin, które mają troje lub więcej dzieci. Oferują ją instytucje publiczne i firmy prywatne (kina, sklepy, banki). W chwili składania wniosku najstarsze uczące się dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat lub 18 (jeśli nie kontynuuje nauki). Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci niepełnosprawnych. Karta dużej rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio. Do wypełnienia wniosku potrzebne są dane z dowodu osobistego rodziców, akty urodzenia dzieci i ich PESEL, a gdy dziecko ma ponad 18 lat – zaświadczenie o terminie ukończenia nauki (tu znajdziesz więcej informacji o Karcie dużej rodziny).

Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka

Jeśli planujesz zatrudnić nianię, możesz otrzymać na ten cel dofinansowanie. Budżet państwa zapłaci składki za opiekunkę, jeśli przyznasz jej pensję równą lub mniejszą niż minimalne wynagrodzenie (1850 zł). Przy wyższej pensji, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne zapłacisz tylko od różnicy między wynagrodzeniem niani a kwotą 1850 zł. Jeśli wynagrodzenie opiekunki wyniesie np. 2000 zł, składki opłacisz tylko od 150 zł (to różnica między kwotą 1850 zł a 2000 zł). Z dofinansowania mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, którzy nie przebywają na urlopie macierzyński, ojcowskim i wychowawczym. Przysługuje ono niezależnie od sytuacji życiowej rodziny. Aby się o nie ubiegać, wystarczy legalnie zatrudnić nianię, czyli podpisać z nią umowę o świadczenie usług (sprawdź: Jak sformułować umowę z nianią).

Świadczenia opiekuńcze

Są przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. W 2018 roku rząd uchwalił podniesienie ich wysokości. Pierwsza podwyżka nastąpi w listopadzie 2018, kolejna – rok później. Jakie to świadczenia?
 • zasiłek pielęgnacyjny – wypłacany co miesiąc rodzicom niepełnosprawnego dziecka w kwocie 153 zł (do końca października 2018), 184,42 zł (od listopada 2018), 215,84 zł (od listopada 2019)
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 520 zł (do listopada 2018), 620 zł (od listopada 2018). Otrzymują go co miesiąc osoby, które nie mogą pracować, ponieważ opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Jest przyznawany, jeśli dochód na osobę w rodzinie osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, nie przekracza 764 zł netto.
 • świadczenie pielęgnacyjne – 1406 zł miesięcznie dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który musiał zrezygnować z pracy, by sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Zobacz też:

Zapraszamy do naszej internetowej szkoły rodzenia:
 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Szczepimy, bo kochamy!

Zimowy wypoczynek