Pieniądze na dziecko
fot. AdobeStock

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2021? [ZASIŁKI, ULGI]

Świadczenia na dziecko to pieniądze bardzo przydatne rodzicom. Narodziny i wychowanie dziecka to przecież mnóstwo wydatków. Warto wiedzieć, ile pieniędzy na dziecko w 2021 roku możesz otrzymać w ramach świadczeń. Podpowiadamy, o jakie zasiłki możesz się ubiegać i jakie ulgi odliczyć. Świadczenia na dziecko w 2021 roku to m.in. kosiniakowe, becikowe, dodatki oraz zapowiedź 12 tysięcy zł na drugie dziecko.
Małgorzata Wódz
Pieniądze na dziecko
fot. AdobeStock
Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2021 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców. Z danych firmy doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers) wynika, że rocznie polska rodzina otrzymuje ponad 8 tysięcy złotych w postaci różnych świadczeń. To dane uśrednione, dotyczące rodziny z dwójką dzieci.
Z zapowiedzi rządu wynika, że suma wszystkich świadczeń niedługo wzrośnie w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Niemal jednocześnie zapadła jednak decyzja, że na trzy lata (do 31 października 2024 roku) zamrożone zostaną progi dochodowe i kwoty świadczeń. Obowiązują one od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia będą przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła i będzie rosła nadal. Zdaniem rządu, decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wyjaśniamy, co się należy po urodzeniu dziecka. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2021 roku i przez najbliższe trzy lata.

Świadczenia na dziecko w 2021 roku:

Becikowe, czyli świadczenie po urodzeniu dziecka

W związku z narodzinami dziecka możesz jednorazowo otrzymać świadczenie w wysokości 1000 złotych. Aby tak się stało:
 • dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczać 1922 złotych netto (chodzi o dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2020 i podzielony przez liczbę członków rodziny, w tym również nowo narodzone dziecko);
 • musisz złożyć wniosek o becikowe – masz na to 12 miesięcy od dnia porodu.

Dodatkowe becikowe w kwocie 1000 zł mogą otrzymać rodzice, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Jest on przyznawany, gdy dochód w rodzinie nie przekracza na osobę 674 zł (678 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). O zasiłku rodzinnym więcej w dalszej części tekstu.

Kolejne becikowe mogą otrzymać mieszkańcy niektórych gmin. To tzw. gminne becikowe, które jest wypłacane w wysokości uchwalanej przez władze gminy dla osób zamieszkujących na jej terenie. Gminne becikowe wypłacane jest w różnej wysokości.
Uwaga! Upewnij się, gdzie i jakie musisz złożyć dokumenty (tu znajdziesz więcej informacji o tym, jak dostać becikowe w 2021 roku).

Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie na dziecko

To potoczna nazwa świadczenia dla rodziców (ustanowionego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, stąd nazwa), którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Określane jest również jako świadczenie rodzicielskie. Otrzymują je:
 • osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (umowy zlecenie, o dzieło);
 • bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, czy nie); 
 • studenci, którym urodziło się dziecko.

Kosiniakowe w kwocie 1000 zł jest wypłacane od porodu przez:
 • 52 tygodnie – jeżeli na świat przyszło jedno dziecko;
 • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci;
 • 67 tygodni - gdy dzieci jest troje;
 • 69 tygodni – przy czwórce dzieci;
 • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej. 
   
Wniosek o kosiniakowe składa się:
 • w gminie (w instytucjach realizujących świadczenia rodzinne, np. MOPS-ach);
 • przez internet (www.MPiPS.gov.pl).
Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować, aby ubiegać się o kosiniakowe świadczenie rodzinne w 2021 roku.

Zasiłek macierzyński, czyli świadczenie na dziecko dla ubezpieczonych

To pieniądze, które przysługują wszystkim ubezpieczonym rodzicom. Zasiłek macierzyński jest wypłacany co miesiąc przez okres trwania urlopu macierzyńskiego. Rodzic pracujący na etacie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres 6 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku w pozostałych tygodniach urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może być również wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego.

500 złotych na dziecko

Świadczenie można otrzymać na pierwsze i każde kolejne dziecko. W przyznawaniu pieniędzy na pierwsze dziecko zniknęło kryterium dochodowe. To oznacza, że tzw. 500 plus otrzymują wszystkie dzieci w Polsce do 18. roku życia, bez względu na wysokość zarobków rodziców (tu znajdziesz więcej informacji o świadczeniu 500 plus).

Wniosek o 500 plus możesz składać:
 • przez internet – za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej;
 • drogą tradycyjną, papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej;
 • wysyłając Pocztą Polską.

300 plus na dziecko dla ucznia

To świadczenie w 2021 roku będzie wypłacane już czwarty raz. Nazywane również rządową wyprawką albo programem Dobry Start. Jego celem jest pomoc rodzinom, które mają dzieci w wieku szkolnym. Zasady przyznawania 300 plus:

 • na każdego ucznia rodzice otrzymują raz w roku 300 złotych;
 • pieniądze mają pokryć część wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego;
 • wniosek składa się przez internet lub osobiście w urzędzie.
Sprawdź, jakie kryteria wiekowe musi spełnić dziecko, i co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie 300 plus.

Ulga podatkowa na dziecko

To uprawnienie do zapłaty mniejszego podatku. Ulga prorodzinna to świadczenie, które przysługuje:
 • na każde dziecko do 18. roku życia;
 • do 25. roku życia dziecka, jeśli nadal się uczy i jego ewentualny dochód nie przekracza 3089 złotych.

Rozlicza się ją z rocznym zeznaniem podatkowym. Zobacz, ile pieniędzy można odliczyć, składając w 2021 roku PIT za 2020 rok:
 • na pierwsze dziecko – 1112,04 złotych;
 • na drugie dziecko – 1112,04 złotych;
 • na trzecie dziecko – 2000,04 złotych;
 • na czwarte dziecko (na kolejne również) – 2700 złotych.

Ulga preferuje rodziny wielodzietne. Od trzeciego dziecka w rodzinie kwota do odliczenia rośnie. Przy dwójce dzieci (lub większej ich liczbie), nie ma limitu dochodu, od którego można odliczyć ulgę.

Ulgę otrzymuje się na dziecko aż do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem, że syn lub córka nadal się uczy i nie osiąga dochodu przekraczającego kwotę 3089 zł (jeśli zarabia więcej i korzysta z ulgi dla młodych, rodzice tracą wówczas prawo do ulgi prorodzinnej).

Przeczytaj więcej o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby odliczyć ulgę podatkową na dziecko.

Zasiłek rodzinny, czyli świadczenie dla rodzin w trudnej sytuacji

Tzw. rodzinne otrzymują rodziny z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie, który jest dzielony przez liczbę jej członków. Aby otrzymać zasiłek rodzinny:
 •  dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł;
 •  jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, dochód na osobę nie może przekraczać 764 zł.

W 2021 roku uprawnione rodziny mogą co miesiąc liczyć na zasiłek rodzinny w kwocie: 
 • 95 zł – jeżeli dziecko ma 0-5 lat; 
 • 124 zł – jeżeli dziecko ma 6-18 lat;
 • 135 zł – jeżeli dziecko ma 19-24 lata.
Sprawdź, czy możesz starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Świadczenie mogą otrzymywać samotni rodzice, którym przysługuje opisywany wyżej zasiłek rodzinny. Dodatek popularnie nazywany jest zasiłkiem dla samotnej matki, ale może pobierać go także tata dziecka, jeśli wychowuje je w pojedynkę. Kwota, jaką w jego ramach można otrzymać miesięcznie, to 193 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Rodzice, którym przysługuje zasiłek rodzinny, mogą liczyć również na dodatkowe pieniądze w kwocie 1000 złotych. To dodatek z tytułu urodzenia dziecka, potocznie zwany dodatkiem na dziecko. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Zasiłek wychowawczy, czyli świadczenie na urlopie wychowawczym

Zasiłek wychowawczy jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Nazywa się go również dodatkiem wychowawczym, ponieważ otrzymują go rodzice przebywający na urlopie wychowawczym. Nie wszyscy jednak – tylko ci, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Korzystanie z urlopu wychowawczego daje im prawo do dodatkowych pieniędzy w kwocie 400 zł.

Zasiłek wychowawczy możesz otrzymywać co miesiąc przez:
 • 2 lata – jeżeli masz pod opieką jedno dziecko;
 • 3 lata – jeżeli opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami;
 • 6 lat – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.  

Karta Dużej Rodziny

To nie jest pomoc w postaci gotówki, ale uprawnienie do korzystania ze zniżek dla rodzin mających troje lub więcej dzieci. Oferują je instytucje publiczne i firmy prywatne (kina, sklepy, banki). Z reguły są to rabaty w granicach 7-10 proc. i dotyczą: transportu kolejowego, wstępu do muzeów, ośrodków sportowych, hoteli, wycieczek turystycznych, zakupów w sieciach handlowych i kursów w szkołach językowych. 

W chwili składania wniosku najstarsze uczące się dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat lub 18 (jeżeli nie kontynuuje nauki). Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci niepełnosprawnych. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio. Aby ją otrzymać, trzeba wypełnić wniosek, w którym podasz:
 • dane z dowodu osobistego rodziców;
 • akty urodzenia dzieci;
 • PESEL dzieci;
 • zaświadczenie o terminie ukończenia nauki, jeżeli dziecko ma ponad 18 lat.

Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka

Jeżeli planujesz zatrudnić nianię, możesz otrzymać na ten cel dofinansowanie. Mogą z niego skorzystać rodzice:
 • dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat;
 • dzieci do 4. roku życia, pod warunkiem że nie można zapewnić mu opieki przedszkolnej;
 • pracujący, nieprzebywający na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym;
 • niezależnie od sytuacji finansowej życiowej rodziny.

Dofinansowanie polega na tym, że budżet państwa sfinansuje składki obliczone od wynagrodzenia niani, nieprzekraczającego kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (które wynosi obecnie 2600 złotych). Jeżeli niania zarabia więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy legalnie zatrudnić nianię, czyli podpisać z nią umowę o świadczenie usług, tzw. umowę uaktywniającą. Nianią może być także babcia, dziadek lub inny dorosły krewny poza rodzicami. Sprawdź, jak sformułować umowę z nianią.

Świadczenia opiekuńcze

Te świadczenia na dziecko są przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i wypłacane jako:
 • zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany co miesiąc rodzicom niepełnosprawnego dziecka w kwocie 215,84 zł;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 620 zł miesięcznie; otrzymują go co miesiąc osoby, które nie mogą pracować, ponieważ opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Jest przyznawany, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, nie przekracza 764 zł netto;
 • świadczenie pielęgnacyjne – od 1 stycznia 2021 roku wypłacane w kwocie 1971 zł miesięcznie dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który musiał zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Jeżeli jesteś samotnym rodzicem zarejestrowanym w urzędzie pracy, mającym pracę zarobkową i otrzymującym wynagrodzenie, nieprzekraczające minimalnego (2600 złotych), możesz uzyskać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 (lub 6 w zależności od miejsca zamieszkania) – nie więcej niż połowę zasiłku dla bezrobotnych (zgodnie ze stażem pracy). Refundacja polega na:
 • pierwszeństwie (lub dodatkowych punktach) w przyjęciu do żłobka, przedszkola;
 • dofinansowaniu obiadów, podręczników, wycieczek itp.

Aby otrzymać dofinansowanie, musisz zgłosić się do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, złożyć wymagane dokumenty i poprosić o pomoc.

Polski bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny to jednorazowa zapomoga dla rodzin zaproponowana przez rząd w 2020 roku. Z jednej strony środki z bonu w wysokości 500 zł na dziecko stanowią wsparcie dla rodzin, które można wykorzystać na wakacyjne atrakcje. Z drugiej strony są pomocą dla branży turystycznej, która bardzo mocno ucierpiała na obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Bon turystyczny przysługuje na każde dziecko, podobnie jak świadczenie 500 plus. Wypłacany jest w formie elektronicznego bonu, z którego można skorzystać do 31 marca 2022 r. Aby go pobrać i aktywować, trzeba zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tysięcy zł na dziecko

W ramach Nowego Polskiego Ładu rząd zaproponował wypłacanie rodzinom dodatkowo 12 tysięcy zł na drugie i każde kolejne dziecko. Pieniądze mają trafiać do rodziców co miesiąc przez dwa lata (po 500 zł) lub co miesiąc przez rok (po 1000 zł) między 12. a 36. miesiącem życia dziecka. To rodzice zdecydują, na co je przeznaczą. Na razie nie wiadomo, od kiedy rodziny zaczną otrzymywać pierwsze wypłaty 12 tysięcy na dziecko, należy się jednak spodziewać, że Nowy Ład zostanie wprowadzony wkrótce.

Zobacz także:
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!
Oceń artykuł

Ocena 6 na 68 głosy

Zobacz także

Popularne tematy