Co to jest równoważnik zdania? Definicja, przykłady i najważniejsze informacje na temat równoważnika zdania.
Aktualności

Co to jest równoważnik zdania? Definicja, przykłady, najważniejsze informacje

Równoważnik zdania to prawie to samo, co zwykłe zdanie, przynajmniej jeśli chodzi o znaczenie. Od zdania różni się jednak tym, że nie ma orzeczenia. Poznaj definicję równoważnika zdania wraz z przykładami oraz sprawdź, jak przekształcić równoważnik zdania na zdanie.

Aby precyzyjnie wyjaśnić, czym jest równoważnik zdania, musimy najpierw przypomnieć, czym jest zdanie. Według definicji podanej w „Słowniku języka polskiego” zdanie to: „zespół wyrazów powiązanych zależnościami gramatycznymi zawierający orzeczenie”. Orzeczenie z kolei to nic innego jak osobowa forma czasownika, czyli np. wyrazy: piszę, czarujesz, patrzymy (ponieważ: pisano, pisać czarowano, czarować, patrzono, patrzeć – to bezosobowe formy tych przykładowych czasowników).

Oto przykłady zdań (podkreślone wyrazy to orzeczenia):
 

 • Oto szarlotka, którą mama upiekła z najlepszych jabłek.
 • Krzyś poszedł na spacer.
 • Pieski wesoło biegały po ogrodzie.


Wiedząc już, co to jest zdanie, z pewnością łatwiej ci będzie zrozumieć definicję równoważnika zdania.

Spis treści:

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Równoważnik zdania: definicja, przykłady

Definicja równoważnika zdania brzmi tak:

Równoważnik zdania to zespół wyrazów powiązanych zależnościami gramatycznymi, nie zawierający orzeczenia.

Przykłady równoważników zdań:
 

 • Zakaz wyprowadzania psów bez smyczy!
 • Ten pałac to kompletna ruina.
 • Cześć, wszystko w porządku?
 • Uwaga, cofnąć się!
 • Mamo, to ja


Aby jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest równoważnik zdania, warto spojrzeć na kilka kolejnych przykładów:
 

 • Oto szarlotka mamy z najlepszych jabłek.
 • Krzyś na spacerze.
 • Wesoła bieganina piesków w ogrodzie.


Jak widać, informacje zawarte w tych równoważnikach zdań nie różnią się specjalnie od podanych wyżej zdań. A jednak nie są takie same, ponieważ nie mają orzeczenia. Tak, to wszystko, co wyznacza różnicę pomiędzy zdaniem a równoważnikiem zdania.

Co ma imiesłów do równoważnika zdania?

Tu znów warto najpierw uporządkować swoją wiedzę o tym, czym są imiesłowy. Najprościej mówiąc, imiesłowami nazywamy niesobowe formy czasownika. A formy te jak najbardziej mogą pojawiać się w równoważnikach zdań.

W języku polskim dość często spotykamy imiesłowowy równoważnik zdania. Łatwo rozpoznać go po imiesłowach, które są zakończone końcówkami:
 

 • -wszy – np. zrobi-wszy, zabra-wszy, zważy-wszy,
 • -łszy – np. zjad-łszy, usiad-łszy, zdar-łszy,
 • -ąc – np. czytaj-ąc, wspominaj-ąc, gotuj-ąc.


Imiesłowowy równoważnik zdań to z reguły zdanie podrzędne (okolicznikowe lub sposobu) w wypowiedzeniach złożonych.

Oto przykłady wypowiedzeń złożonych, w których występuje imiesłowowy równoważnik zdania:
 

 • Hania pogrążyła się w lekturze, zapominając o całym świecie
 • Upadłszy na oblodzony chodnik, chłopiec poczuł silny ból.
 • Wróciwszy z lasu, mama podała deser z poziomkami.


Definicja imiesłowowego równoważnika zdania plus podane przykłady powinna pomóc w wymyśleniu kilku własnych wypowiedzeń złożonych, które pozwolą utrwalić wiedzę na temat tego rodzaju równoważników.

Jak przekształcić równoważnik zdania na zdanie? Przykłady

Jeśli wiesz już, co to jest równoważnik zdania i zdanie – przekształcenie jednego w drugie lub na odwrót nie powinno sprawiać większych problemów. Wystarczy brak formy osobowej w równoważniku zdania, zastąpić formą osobową czasownika. Z pewnością jednak nie zaszkodzi zerknąć na kilka przykładów takich przekształceń:
 

 • Równoważnik zdania: Nareszcie wakacje! 
 • Zdanie: Nareszcie przyszły wakacje!

 

 • Równoważnik zdania: Kochani, ciszej…
 • Zdanie: Kochani, proszę o ciszę…

 

 • Równoważnik: Gratulacje za udany występ!
 • Zdanie: Gratuluję udanego występu!

 

 • Równoważnik: Podpis nieczytelny. 
 • Zdanie: Podpis jest nieczytelny.

 

 • Równoważnik zdania: Hania pogrążyła się w lekturze, zapominając o całym świecie.
 • Zdanie: Kiedy Hania pogrążyła się w lekturze – zapomniała o całym świecie

 

 • Równoważnik zdania: Upadłszy na oblodzony chodnik, chłopiec poczuł silny ból.
 • Zdanie: Kiedy chłopiec upadł na oblodzony chodnik, poczuł silny ból.

 

 • Równoważnik zdania: Wróciwszy z lasu, mama podała deser z poziomkami.
 • Zdanie: Kiedy mama wróciła z lasu, podała deser z poziomkami.


Zachęcamy do treningu przekształcania równoważników zdania w zdania – tak jak w każdym przypadku, to praktyka czyni mistrza!

Zobacz także:

zwolnienie z w-f
Adobe Stock
Wychowanie
Zwolnienie z WF: powody, jak napisać zwolnienie z lekcji WF. Nowe zasady
Zwolnienie z WF daje uczniowi możliwość nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego bez konsekwencji w postaci minusów lub złej oceny. W roku szkolnym 2022/2023 wchodzą nowe zasady zwolnień z WF. Sprawdź, jakie powody mogą być uzasadnieniem zwolnienia z WF.

Zwolnienie z lekcji WF może być jednorazowe z powodu chwilowej niedyspozycji, wypisywane przez rodzica lub lekarza oraz długoterminowe w związku ze stałą niedyspozycją – w tym przypadku zwolnienie wypisuje zawsze lekarz. Dziecko może być całkowicie zwolnione z lekcji wychowania fizycznego lub jedynie z wykonywania określonych ćwiczeń. Spis treści: Zwolnienie lekarskie z WF: zmiany w 2022 r. Zwolnienie z lekcji WF: powody Jak napisać zwolnienie z WF od rodzica Zwolnienie z WF od rodziców: wzór Zwolnienie z lekcji WF: powody Jakie są powody, by dziecko było zwolnione z zajęć wychowania fizycznego? Przedstawiamy listę przykładowych uzasadnień takiego zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego ucznia jest inna, a powody indywidualne. Dlatego jeżeli jakiś powód nie został tu uwzględniony – wcale nie oznacza to, że dziecko nie ma prawa do zwolnienia z WF. Powody zwolnienia z lekcji WF: problemy zdrowotne, rekonwalescencja po chorobie, miesiączka, złe samopoczucie dziecka, stany pourazowe, rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych, wybrane zaburzenia psychiatryczne (lęki, fobie), inne dolegliwości. Jak napisać zwolnienie z lekcji WF od rodzica? Rodzic ma możliwość wypisania dziecku jednorazowego zwolnienia z WF-u obejmującego jeden lub kilka dni. Zwolnienie z WF-u od rodzica może być wypisane na komputerze (a następnie wydrukowane) lub ręcznie na zwykłej kartce papieru. Co powinno się znaleźć na zwolnieniu z lekcji WF od rodzica: data, imię i nazwisko dziecka, okres, w którym dziecko ma być zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, powód zwolnienia dziecka z lekcji wychowania fizycznego, podpis rodzica. Zwolnienie z WF-u może być wystawione również na całe półrocze lub rok szkolny. Takie zwolnienie...

Liczby naturalne
Adobe Stock
Edukacja
Liczby naturalne: definicja. Jak się oznacza liczby naturalne?
Co to są liczby naturalne? W skrócie: liczby naturalne to liczby całkowite dodanie. Zgodnie z tą definicją liczby ujemne nie są liczbami naturalnymi. Czy w takim razie zero należy do liczb naturalnych? Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia i tłumaczymy, jak oznaczać zbiór liczb naturalnych.

Liczby naturalne służą do określania liczności (np. dwoje dzieci) i nadawania kolejności (np. drugie dziecko). Są to liczby całkowite dodanie, np.: 1, 2, 3, 4 itd. Zbiór liczb naturalnych jest nieskończony, więc największa liczba naturalna nie istnieje. Czy zero jest liczbą naturalną? Zero może być liczbą naturalną, ale nie musi. To, czy zero jest liczbą naturalną, zależy od przyjmowanej definicji. Jest to kwestia umowna, jednak najczęściej zero jest uznawane za liczbę naturalną. Jak oznacza się liczby naturalne? Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą N. Liczby naturalne można zatem zapisać w poniższy sposób: N={1,2,3,4,5,6,...}; dla zbioru liczb naturalnych dodatnich N+={1,2,3,4,5,6,...}; jeśli zakładamy, że zero również jest liczbą naturalną, zbiór oznaczamy: N={0,1,2,3,4,5,6,...}. Czy liczby ujemne to liczby naturalne? Liczby naturalne używane są do określania kolejności i ilości, a w świecie rzeczywistym oznacza to rzeczy dodatnie. Liczby naturalne nie mogą więc być liczbami ujemnymi. Czy ułamki to liczby naturalne? Ułamki nie są liczbami naturalnymi, jednak wśród ułamków można znaleźć ułamki niewłaściwe, z których można wyciągnąć całość, czyli liczbę naturalną – np. 4/2. Liczby naturalne a liczby całkowite Liczby całkowite to zbiór liczb naturalnych oraz ich liczb przeciwnych, czyli ujemnych, oraz zero. Liczby naturalne należą do zbioru liczb całkowitych, a zbiór liczb całkowitych dodatnich to zbiór liczb naturalnych.  Liczby pierwsze i liczby złożone a liczby naturalne Liczby pierwsze należą do zbioru liczb naturalnych. Są to wszystkie liczby, które mają dokładnie dwa dzielniki: dzielą się przez jedynkę i przez samą siebie, np. 2,3,5,7,11,13 itd. Liczby naturalne większe od 1, które nie są liczbami pierwszymi, nazywa się liczbami złożonymi. Zobacz także: Zagadki...

Kasjerzy zarabiają więcej niż nauczyciele
Adobe Stock
Wychowanie
Jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel – 5 cech idealnego belfra
Jakie są umiejętności dobrego nauczyciela? Po czym poznać, że nauczyciel twojego dziecka jest bliski lub daleki od ideału? Mimo że umiejętności dobrego nauczyciela to temat rzeka, można wskazać kilka cech, które powinny charakteryzować każdego, kto chce jak najlepiej uczyć i wychowywać.

Pamiętasz swoją ulubioną panią z przedszkola? A może łatwiej będzie ci przypomnieć sobie wyjątkowo dobrego nauczyciela z podstawówki lub szkoły średniej? Podczas spotkania po latach ze znajomymi z klasy być może zdania na temat cech dobrego nauczyciela będą podzielone i prawdopodobnie każdy uzasadni swoją opinię o idealnym pedagogu w oparciu o indywidualne doświadczenia lub doświadczenia z nauczycielami swoich dzieci.  Umiejętności dobrego nauczyciela? Mają znaczenie! O tym, jak wiele zależy od wychowawców i pedagogów uczących poszczególnych przedmiotów, mógł się przekonać każdy z nas. To nauczyciel może sprawić, że uczeń pokocha lub znienawidzi polski, matematykę, biologię, fizykę, itd. To w dużej mierze nauczyciele czynią ze szkoły miejsce przyjazne lub takie, w którym – jak określił to F. Schulz von Thun – tylko „oddziela się ziarna od plew”. A zatem: jakie cechy powinien mieć dobry nauczyciel? Po pierwsze: szacunek Dobry nauczyciel to taki, który darzy swych uczniów szacunkiem. Tak właśnie uważał Janusz Korczak i choć od jego śmierci minie wkrótce 80 lat, trudno uznać szacunek do ucznia za zbędną cechę pedagogów XXI wieku. Postawa agresywna, ignorowanie potrzeb dziecka, ośmieszanie – to cechy człowieka, który nigdy nie będzie dobrym nauczycielem. Ponieważ bez szacunku nie może być mowy o życzliwości ani empatii .  Talent pedagogiczny Idealny nauczyciel może mieć wiele pasji i talentów, ale praca w szkole to coś, z czym radzi sobie najlepiej. Umie uczyć lepiej niż: gotować, rysować, pisać kryminały czy jeździć konno, itd. Potrafi przekazywać wiedzę dużo lepiej niż szusować na stokach narciarskich czy uprawiać ogródek. W dodatku czuje potrzebę szlifowania swego talentu (tak jak artysta, który nie spoczywa na laurach a wciąż dąży do doskonałości). Wiedza merytoryczna Niby oczywiste,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj