emerytura dla mam 4 dzieci
fot. AdobeStock

Emerytura dla matek - "premia" za urodzenie dzieci [ZASADY Mama 4 Plus]

Program Mama 4 plus to emerytura dla matek, które mają sporą gromadkę dzieci. Zobacz, czy ci przysługuje, ile wynosi, gdzie złożyć wniosek i na jakich warunkach jest przyznawana.
Dominika Bielas
emerytura dla mam 4 dzieci
fot. AdobeStockŚwiadczenie jest swoistym ukłonem i podziękowaniem dla tych kobiet w Polsce, które swoje życie poświęciły rodzeniu i wychowywaniu dzieci i nie miały możliwości rozwinięcia pracy zawodowej. W ten sposób nie miały szansy na odprowadzanie składki emerytalnej na konto przyszłej emerytury (aby uzyskać emeryturę minimalną, kobiety muszą pracować i odprowadzać składki przez 20 lat). Świadczenie otrzymają mamy przynajmniej czwórki dzieci, ale przepisy są tak skonstruowane, że nie zawsze trzeba je urodzić. Zobacz zasady przyznawania matczynej emerytury!

Emerytury dla matek - jakie kryteria trzeba spełnić

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli matczyne emerytury są przyznawane od 1 marca 2019 roku. Wypłata  odbywa się w ramach rządowego programu Mama 4 Plus. Świadczenie mogą otrzymać zarówno kobiety, które nigdy nie pracowały, jak i te, które pracowały, ale za krótko (np. tylko 4-5 lat), aby wypracować kapitał do emerytury minimalnej. Pierwszym państwo sfinansuje całą emeryturę, drugim dopłaci różnicę do wysokości najniższego świadczenia.

Świadczenie przysługuje kobietom, które:
 
 • mają co najmniej 60 lat, urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci;
 • osiągnęły wiek emerytalny, ale nie nabyły prawa do emerytury;
 • mają emeryturę niższą od najniższej emerytury;
 • nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
 • mieszkają i płacą podatki w Polsce.

Ważne! Świadczenie może być również przyznane co najmniej 65-letnim mężczyznom, którzy wychowali przy najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dzieci albo ich porzucenia przez rodzicielkę.
Ustawa mówi o wychowaniu dzieci – stąd przy wnioskowaniu o przyznanie emerytury "liczą" się także dzieci przysposobione czy dzieci współmałżonka. Dlatego pieniądze mogą otrzymać także kobiety, które nie urodziły czwórki dzieci.
Redakcja poleca: Czy podoba ci się pomysł emerytur dla mam 4 dzieci? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów co myślą o zapowiedzi rządu, że mamy 4 i więcej dzieci będą otrzymywały emeryturę, niezależnie od tego, czy pracowały zawodowo, czy też nie. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie sondę!

Kto nie otrzyma matczynej emerytury?

Świadczenia nie będzie mogła pobierać osoba:
 
 • zawodowo sprawująca pieczę zastępczą;
 • pozbawiona przez sąd władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
 • długotrwale zaprzestająca wychowania małoletnich dzieci;
 • tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności lub przebywająca w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Emerytury dla matek - wysokość świadczenia

Emerytura dla matek z czwórką dzieci wyniesie tyle samo co najniższa emerytura - jest to 1100 złotych brutto, czyli 934,60 złotych na rękę.

Całość kwoty otrzymają matki nieposiadających żadnych innych świadczeń. Kobiety, które pracowały kilka lat, dostaną odpowiednie wyrównanie do wysokości minimalnej emerytury. Świadczenie matczyne ma być waloryzowane co roku - na takich samych zasadach i w takich samych terminach, jak emerytury i renty.

Przyznanie świadczenia będzie podejmowane w drodze decyzji administracyjnej i będzie mieć charakter uznaniowy – to komisja ustali, czy danej osobie świadczenie zostanie przyznane, czy też nie. Od decyzji odmownej osobie będzie jednak przysługiwało prawo do ponownego złożenia wniosku w celu powtórnego rozpatrzenia sprawy.

Emerytura dla mam - gdzie złożyć wniosek, niezbędne dokumenty

Matczyne emerytury są wypłacane od 1 marca 2019 roku. Aby pobierać świadczenie, osoby spełniające kryteria muszą złożyć wcześniej wniosek w:
 
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wniosek o przyznanie matczynej emerytury można złożyć drogą internetową lub osobiście w oddziałach ZUS lub KRUS.

Wniosek musi zawierać:
 
 • numery PESEL lub numery paszportów wychowanych dzieci;
 • adres zamieszkania oraz korespondencyjny;
 • akty urodzenia (w razie rodziny zastępczej, decyzję sądu w tej sprawie);
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej z dokładnym wyszczególnieniem rodzajów osiąganych przychodów (ERU);
 • ojcowie muszą dołączyć informację o dacie zgonu matki lub porzuceniu przez nią dzieci.

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/swiadczenia/ oraz w każdej jednostce organizacyjnej ZUS i KRUS.
  [content:0_26723,0_26711,1_3107,2_1270:PsychologicalTest]
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy