L4 na dziecko
fot. AdobeStock

L4 na dziecko: komu przysługuje i jak jest płatne

L4 na dziecko, czyli zwolnienie lekarskie na chore dziecko, może wykorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę albo dobrowolnie opłacający składkę chorobową do ZUS-u. Liczba dni do wykorzystania w ciągu roku zależy od wieku dziecka.
Milena Oszczepalińska
L4 na dziecko
fot. AdobeStock
Pracownik, który jest rodzicem, ma prawo do korzystania z L4 na dziecko z powodu choroby córki lub syna. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe (forma zatrudnienia nie ma znaczenia). Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w przypadku L4 na dziecko i ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, aby otrzymać zasiłek chorobowy.

Spis treści:

Zwolnienie na dziecko: do ilu lat dziecka przysługuje

Rodzic może otrzymać od lekarza L4 na dziecko do 18 roku życia. Jednak liczba dni przysługujących na opiekę nad dzieckiem podczas choroby zmienia się wraz z wiekiem dziecka – więcej dni przysługuje na L4 na dziecko do 14 roku życia i ponad 4 razy mniej na starsze dziecko. Konkretne liczby podajemy poniżej.

L4 na dziecko: komu i w jakim wymiarze przysługuje

Zwolnienie L4 na dziecko przysługuje pracownikowi, który jest rodzicem i pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzi własną działalność gospodarczą i objęty ubezpieczeniem chorobowym. Ważne jest również to, ile lat ma dziecko, na które bierze się zwolnienie lekarskie. Od tego zależy liczba dni do wykorzystania w roku.

Świadczenie chorobowe na dziecko przysługuje w roku w liczbie:
  • 60 dni dla rodziców dzieci do 14 roku życia;
  • 14 dni dla rodziców dzieci od w wieku 14 do 18 lat;
  • 30 dni dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku od 14 do 18 lat.

Zwolnienie na dziecko: ile płatne?

Za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przyznawany jest zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten liczony jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Wynosi 80 proc. średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo, ile w przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu własnej choroby.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Pracownik sam musi postarać się o to, aby otrzymać zasiłek za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W tym celu musi przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza w ciągu 7 dni od jego otrzymania (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA, czyli zwolnienia dla rodzica ze względu na chorobę dziecka). Wraz ze zwolnieniem lekarskim należy dostarczyć pracodawcy wypełniony druk ZUS Z-15A. Druk ten jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego, który wypłacany jest przez pracodawcę, jeśli płaci on składki chorobowe za więcej niż 20 pracowników. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej osób, pieniądze za czas zwolnienia na dziecko wpłaca ZUS. 

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku i liczby dzieci, które wymagają opieki.
W przypadku rodzica prowadzącego działalność gospodarczą, warunkiem wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko jest terminowe wpłacanie składki chorobowej oraz przerwanie prowadzenia działalności na czas choroby dziecka, czyli na czas, na jaki L4 na dziecko wystawił lekarz.

L4 na dziecko do 2 lat

Zasiłek opiekuńczy podczas zwolnienia L4 na dziecko, zgodnie z prawem, przysługuje bezwarunkowo rodzicowi dziecka w wieku do 2 lat. Jeśli dziecko jest starsze, zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innej osoby, która mogłaby opiekować się dzieckiem w czasie jego choroby. Za taką osobę NIE uważa się:
  • chorego,
  • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
  • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
  • osoby starszej niesprawnej fizycznie lub psychicznie,
  • pracownika odpoczywającego po nocnej zmianie,
  • osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie ma ustalonych godzin pracy.

Urlop wychowawczy a L4 na dziecko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy niezdolność do pracy (w tym przypadku choroba dziecka) pojawiła się w trakcie przebywania rodzica na bezpłatnym urlopie wychowawczym, wówczas za okres ten nie podlega się prawu do zasiłku chorobowego. Stanowi to art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje dopiero od momentu powrotu do pracy. 

Zobacz także:
Redakcja poleca: Gdy rodzi się chore dziecko...
Czasem ciąża przebiega bez niepokojących objawów, a mimo to na świat przychodzi chore dziecko. Jak dowiadują się o tym rodzice? Czy mogą liczyć na wsparcie?
Oceń artykuł

Ocena 3 na 6 głosy

Zobacz także

Popularne tematy