tabliczka mnożenia na placach
Adobe Stock
Wychowanie

Tabliczka mnożenia na palcach: metoda krok po kroku

Metoda nauki tabliczki mnożenia na palcach to sprytny sposób, by dziecko nauczyło się błyskawicznie mnożyć. W końcu każde dziecko musi nauczyć się tabliczki mnożenia, ale wcale nie trzeba jej wkuwać na pamięć!

Tabliczka mnożenia bywa nie lada wyzwaniem dla uczniów. Na szczęście możesz szybko nauczyć dziecko mnożenia na palcach. Ta metoda jest niezawodna i bardzo łatwa!

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Jak nauczyć się tabliczki mnożenia na palcach?

Na początek warto, by dziecko zapamiętało kilka prostych zasad:

  • każda liczba mnożona przez 1 daje tę liczbę,
  • liczba mnożona przez 0 daje 0,
  • by pomnożyć przez 10, wystarczy dopisać do liczby dodatkowe 0 (10x10=100),
  • mnożenie przez 9 można wykonać, mnożąc przez 10 i odejmując cyfrę, którą mnożymy (np. 6x9 to 6x10-6=54).

Sposoby nauki tabliczki mnożenia na palcach

O ile mnożenie do 5 bywa dla dzieci całkiem łatwe, to potem robi się trudniej... Sztukę mnożenia można opanować, pomagając sobie liczeniem na palcach.

Mnożenie na palcach przez 5

Dzieci często potrafią liczyć co 5. Przypomnij dziecku, że mnożenie przez pięć to nic innego jak liczenie piątkami. Wystarczy pokazać sobie na palcach mnożną, np. 3, i policzyć piątkami: 5,10,15 itd. – czyli 3x5=15.

Tabliczka mnożenia na palcach przez 9 do 100: rysunki

Wyciągnij dłonie przed siebie. Kolejnym palcom, zaczynając od lewego małego palca, idąc w kierunku najmniejszego palca dłoni prawej, nadaj numery od 1 do 10.

Aby otrzymać wynik mnożenia przez 9, należy zgiąć palec, który ma numer mnożnej. Po lewej stornie otrzymamy dziesiątki, a po prawej jedności naszego wyniku.

Przykład 1: 3x9
Zaginamy palec 3. Przypomnijmy, po jego lewej stronie otrzymujemy dziesiątki, po prawej jedności. Przy mnożeniu przez 3 po lewej zostają 2 palce, czyli 20, a po prawej 7 paluszków. Wynik to 27.

tabliczka mnożenia na placach
Adobe Stock

Przykład 2: 6x9
Zaginamy 6 palec. Po lewej mam 5 palców, a po prawej 4. Wynik to 54.

tabliczka mnożenia na placach
Adobe Stock

Mnożenie na palcach przez 6, 7, 8, 9, 10 do 100

Wyciągamy dłonie przed siebie, kciukami do siebie. Zaczynając od lewej strony i małego palca, nadajemy kolejno numery 10, 9, 8, 7, 6, i prawa ręka – zaczynając od lewej strony 6, 7, 8, 9, 10. Czyli kciuki to 6, a małe palce to 10.

Aby obliczyć wynik mnożenia, należy zaginać odpowiednie palce w lewej (zgodnie z mnożną) i prawej ręce (zgodnie z mnożnikiem). Aby uzyskać wynik mnożenia, wyprostowane palce dodajesz, a zgięte mnożysz przez siebie.

Przykład 1: 7x8
Zginamy palce 6 i 7 lewej dłoni (to dłoń mnożnej, czyli 7) i palce numer 6, 7, 8 prawej dłoni (mnożnika, czyli 8). Następnie liczymy wyprostowane palce, czyli 10, 9, 8 lewej dłoni oraz 9 i 10 prawej. Razem to 5 palców, czyli 5 dziesiątek – 50. Następnie zagięte palce u lewej i prawej ręki mnożymy przez siebie. W lewej ręce zgięliśmy 2 palce, a prawej 3, czyli 2x3= 6. Nasz wynik to 50 i 6, czyli 56.

Przykład 2: 8x9
W lewym ręku należy zagiąć palce 6, 7, 8, a w prawym 6, 7, 8, 9. W sumie wyprostowanych palców jest ich 7, czyli 70. Zgięte są 3 palce odpowiadające 10 i 9 oraz 10. Oznacza to, że mnożymy 2x1=2, czyli nasz wynik to 72.

Przykład 3: 6x6
Zaginamy tylko kciuki, czyli tylko 2 palce. Otrzymujemy 2 dziesiątki, czyli 20. Zarówno w prawym jak i lewym ręku zostało po 4 palce, więc mnożymy 4x4=16. Do 20 dodajemy 16 – nasz wynik to 32.

Zobacz także:

Wzór na pole trójkąta
Adobe Stock
Wychowanie
Pole trójkąta – co to jest i jak je obliczyć? Wzór na pole trójkąta
Pole trójkąta można obliczyć na różne sposoby w zależności od tego, z jakim trójkątem mamy do czynienia i jakimi danymi dysponujemy. Poznaj wzory na obliczenie pola trójkąta prostokątnego i równoramiennego.

Trójkąt to wielokąt o trzech bokach i trzech wierzchołkach. Jeden z boków nazywany jest podstawą, a dwa pozostałe ramionami. Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się, tworząc punkt, który jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt. Natomiast symetralne boków przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. Suma miar kątów w trójkacie wynosi 180°. Ze względu na długość boków trójkąta wyróżniamy: trójkąt równoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty równe (każdy kąt ma wartość 60°), trójkąt równoramienny – trójkąt, który ma przynajmniej dwa boki równej długości, trójkąt różnoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości. Ze względu na wartość kątów trójkąta wyróżniamy: trójkąt ostrokątny – trójkąt, który ma wszystkie kąty ostre, wartość każdego kąta jest zatem mniejsza niż 90°, trójkąt prostokątny – trójkąt, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre o wartości 45°, boki kąta prostego to przyprostokątne, a bok leżący naprzeciw kąta prostego to przeciwprostokątna, trójkąt rozwartokątny – trójkąt, który ma jeden kąt rozwarty, o wartości większej niż 90° oraz dwa kąty ostre. Co to jest pole trójkąta? Podstawowy wzór Pole trójkąta jest to powierzchnia wyodrębniona bokami figury. Aby obliczyć pole trójkąta, musisz pomnożyć długość podstawy przez długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. Następnie otrzymany wynik podzielić przez 2.  Podstawowy wzór na pole trójkąta to   P = ½ bh ( można spotkać wzór  P = ½ ah , wszytko zależy od przyjętego oznaczenia boków trójkąta), gdzie: b – długość boku trójkąta, h – długość wysokości opuszczonej na bok b. Jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego?...

Wzór na pole rombu
Adobe Stock
Edukacja
Pole rombu – co to jest i jak je obliczyć? Wzór na pole rombu
Sprawdź, czym jest pole powierzchni rombu oraz jak można je obliczyć. To naprawdę łatwe: wystarczy posłużyć się jednym z dwóch wzorów na pole rombu.

Romb to figura geometryczna – czworokąt, który ma boki równej długości. Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym i dzielą go na równe połowy. Punkt przecięcia przekątnych wyznacza środek okręgu wpisanego w romb. Suma miar dwóch kolejnych kątów wewnętrznych równa się 180 stopni. Romb jest równoległobokiem, ale potocznie często nazywa się go „kopniętym kwadratem”. Co to jest pole rombu? Pole rombu to powierzchnia wyodrębniona konturami figury. Pole rombu równa się iloczynowi długości boku i długości wysokości. Aby obliczyć pole powierzchni rombu, można także pomnożyć przez siebie długości przekątnych tego rombu, a otrzymany wynik podzielić przez 2. Jak obliczyć pole rombu? Wzór Aby obliczyć pole rombu, wystarczy dane podstawić pod odpowiedni wzór. Jeśli w zadaniu posiadamy takie dane jak długość boku i wysokość, możemy posłużyć się poniższym wzorem: P=a*h , gdzie: P – pole rombu, a – długość boku, h – wysokość rombu (odległość między przeciwległymi bokami poprowadzona pod kątem prostym). Jak policzyć pole rombu za pomocą przekątnych? Wzór Znając długość przekątnych, pole rombu można także obliczyć za pomocą wzoru P = ½*d 1 *d 2 , gdzie: P – pole rombu, d 1 – długość krótszej przekątnej, d 2 – długość dłuższej przekątnej. Źródło: wiki commons / Michael Angelkovich Jak obliczyć pole rombu: przykłady Przykład 1: Długość boku rombu wynosi 6 cm, a jego wysokość 4 cm. Oblicz pole powierzchni rombu. P = a*h P = 6*4 P = 24 cm 2 Odpowiedź: Pole rombu wynosi 24 cm 2 . Przykład 2: Obwód rombu wynosi 28 cm, a jego wysokość 8 cm. Oblicz pole powierzchni rombu. W pierwszej kolejności należy obliczyć, ile wynosi bok rombu. Znając obwód, możemy to obliczyć w prosty sposób: O = 4*a a = O:4 a = 28:4 a = 7 cm P...

Wzór na pole kwadratu
Adobe Stock
Wychowanie
Pole kwadratu – co to jest i jak je obliczyć? Wzór na pole kwadratu
Wzór na pole kwadratu to jeden z pierwszych wzorów, jaki poznają dzieci podczas swoje matematycznej edukacji. Jak obliczyć pole kwadratu? Są na to dwa sposoby.

Kwadrat to wielokąt foremny o czterech bokach, czyli czworobok. Suma kątów w kwadracie wynosi 360°. Każdy kwadrat jest prostokątem, a punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat. Co to jest pole kwadratu? Pole kwadratu to powierzchnia wyodrębniona konturami figury. Pole kwadratu wynosi a 2 , gdzie a znaczy długość boku tego kwadratu. Jak obliczyć pole kwadratu? Wzór Wzór na pole kwadratu to:  P=a 2 , gdzie: P – pole kwadratu a – długość boku kwadratu Jak obliczyć pole kwadratu za pomocą przekątnych? Wzór na pole kwadratu z przekątnych to: P=½d 2 , gdzie: P – pole a – bok kwadratu d – przekątna  Obliczając pole poza liczbą, należy podnieść do kwadratu również jednostkę. Jak obliczyć pole kwadratu: przykłady Przykład 1: Oblicz pole kwadratu, którego boki mają po 5 cm. Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru:  P=a 2 . P=5 2  P=5*5 P=25 cm 2  Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 25 cm 2  . Przykład 2: Oblicz pole kwadratu, którego przekątne mają po 8 cm. Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru:  P=½d 2 . P = ½ 8 2 P = ½ *64 P= 32 cm 2  Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 32 cm 2  . Przykład 3: Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 24 cm.  Najpierw należy obliczyć długość boku kwadratu. O = 4*a a = O:4 a = 24:4 a = 6 cm  Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru: P=a 2 . P = a 2 P = 6 2   P = 36 cm 2 Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 36 cm 2  . Zobacz także: Jak obliczyć pole trapezu: wzór Liczby naturalne: definicja. Jak się oznacza liczby naturalne? Zabawy matematyczne dla dzieci w różnym wieku

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj