GRY

Ulga na dziecko nie dla każdego? Sprawdź, czy ci przysługuje

Zanim przystąpisz do wypełniania deklaracji podatkowej, upewnij się, ile wyniesie ulga na dziecko w twoim przypadku, a także jakie są zasady jej odliczania.
Rozliczenia PIT 2018
fot. AdobeStock
Tak jak w poprzednim roku, w 2019 można odliczyć ulgę już na pierwsze dziecko, ale tylko w przypadku spełnienia odpowiednich warunków. Sprawdź, kto jest uprawniony do otrzymania ulgi prorodzinnej za rok 2018, a kto nie.

Kiedy przysługuje ulga na dziecko?

Jako rodzic masz prawo odliczyć od podatku dochodowego określoną kwotę na każde dziecko. Możesz to zrobić, jeśli w stosunku do tego dziecka w roku podatkowym:
  • sprawowałeś władzę rodzicielską;
  • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z tobą;
  • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Do skorzystania z tej ulgi uprawniają jedynie dzieci:
  • małoletnie (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia),
  • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
W wymienionych przypadkach odliczenie przysługuje tylko rodzicom, których dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).
Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Warto wiedzieć, że posiadanie praw rodzicielskich to niejedyny warunek uzyskania zwrotu. Z ulgi prorodzinnej 2019 nie skorzystają bowiem rodzice prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Nie przysługuje ona również rodzicom, którzy w roku 2018 uzyskali dochód przekraczający 116 000 zł lub 56 000 zł w przypadku osób rozliczających się oddzielnie.

Ile wynosi ulga prorodzinna w 2019 roku?

Ulga na dziecko w odliczeniach za 2018 rok wynosi:
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, o ile dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył w 2018 roku 112 000 zł, a w wypadku niebędącego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 56 000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
Co zrobić, gdy twoje dochody są niższe niż kwota możliwa do odliczenia? Czy mimo to otrzymasz ulgę? Jeśli składasz rozliczenie, możesz złożyć wniosek o zwrócenie nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Należy wypełnić  odpowiednie pozycje w PIT-37 lub PIT-36.

Nowa usługa od 2019 roku

Wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem tak jak do tej pory - samodzielnie przez internet lub zanosząc deklarację PIT do urzędu skarbowego. Od tego roku Ministerstwo Finansów wprowadza też nowość, która ma usprawnić proces składania deklaracji. Od 2019 roku masz możliwość zalogowania się do profilu w portalu podatkowym Twój e-PIT. Od 15 lutego 2019 r. znajdziesz tam przygotowaną dla ciebie deklarację PIT-37 lub PIT-38. Dane w tych deklaracjach wypełnione będą jako suma kwot przekazanych organom skarbowym w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników, a także informacji o ulgach, kosztach i odliczeniach znanych organowi podatkowemu z urzędu. Uzyskaną deklarację możesz zaakceptować lub zmodyfikować, a następnie wysłać. Może również deklarację odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Źródło: pit.pl, podatnik.info

Zobacz też:

Ocena (1 ocena)

6.0
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zimowy wypoczynek