Rozliczenia PIT 2018
fot. AdobeStock

Zostałeś rodzicem? Możesz stracić ulgę prorodzinną

Wszystko przez nowe rozwiązanie Ministerstwa Finansów, które miało ułatwić rozliczanie podatków.
Dominika Bielas
Rozliczenia PIT 2018
fot. AdobeStock
Ministerstwo Finansów wprowadziło nowość, która ma usprawnić proces składania deklaracji. Okazuje się jednak, że niektórzy rodzice decydując się na rozliczenie za pośrednictwem portalu Twój e-PIT, mogą stracić przysługujące im ulgi.

Nowe rozwiązanie

Od 15 lutego 2019 r. masz możliwość zalogowania się do profilu w portalu podatkowym Twój e-PIT. Znajdziesz tam przygotowaną dla ciebie deklarację PIT-37 lub PIT-38. Dane w tych deklaracjach wypełnione będą jako suma kwot przekazanych organom skarbowym w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników, a także informacji o ulgach, kosztach i odliczeniach znanych organowi podatkowemu z urzędu. Uzyskaną deklarację możesz zaakceptować lub zmodyfikować, a następnie wysłać. Możesz również deklarację odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. 

Szczególnie uważać powinni rodzice dzieci urodzonych w ubiegłym roku oraz tych, które skończyły 18 lat. Osobom tym z automatu nie zostanie naliczona przysługująca im ulga na dziecko. To dlatego, że administracja skarbowa czerpie dane do wypełniania e-PIT-ów z rejestru PESEL, a tam dane dzieci nie są jeszcze powiązane z danymi rodziców. Do 2020 r. ministerstwo cyfryzacji ma to skorygować. Aby nie stracić ulg, rodzice powinni rozliczyć się tak, jak to robili do tej pory i samodzielnie odliczyć sobie ulgę na dziecko. System domyślnie zakłada też, że po skończeniu 18. roku życia dziecko przestaje się uczyć i idzie do pracy, więc system także nie uwzględnia ulgi.
Redakcja poleca: PIT 2017: Sprawdź komu przysługuje ulga na dziecko? [WIDEO]
Czeka cię rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym i zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko? Zobacz nasz film

Kiedy przysługuje ulga na dziecko?

Jako rodzic masz prawo odliczyć od podatku dochodowego określoną kwotę na każde dziecko. Możesz to zrobić, jeśli w stosunku do tego dziecka w roku podatkowym:
  • sprawowałeś władzę rodzicielską;
  • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z tobą;
  • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Do skorzystania z tej ulgi uprawniają jedynie dzieci:
  • małoletnie (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia),
  • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
W wymienionych przypadkach odliczenie przysługuje tylko rodzicom, których dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Warto wiedzieć, że posiadanie praw rodzicielskich to niejedyny warunek uzyskania zwrotu. Z ulgi prorodzinnej 2019 nie skorzystają bowiem rodzice prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Nie przysługuje ona również rodzicom, którzy w roku 2018 uzyskali dochód przekraczający 116 000 zł lub 56 000 zł w przypadku osób rozliczających się oddzielnie. [content:0_25331,0_24190,,0_26433,0_25566:CMNews]

Ile wynosi ulga prorodzinna w 2019 roku?

Ulga na dziecko w odliczeniach za 2018 rok wynosi:
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, o ile dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył w 2018 roku 112 000 zł, a w wypadku niebędącego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 56 000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
Co zrobić, gdy twoje dochody są niższe niż kwota możliwa do odliczenia? Czy mimo to otrzymasz ulgę? Jeśli składasz rozliczenie, możesz złożyć wniosek o zwrócenie nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Należy wypełnić  odpowiednie pozycje w PIT-37 lub PIT-36.

Źródło: pit.pl, podatnik.info, rp.pl

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy