Zasiłek rodzinny: komu należy się zasiłek rodzinny, ile wynosi zasiłek?
fot. Fotolia

Zasiłek rodzinny: dla kogo i ile? Wiemy wszystko o zasiłkach!

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny i ile pieniędzy możesz dostać.
Karolina Stępniewska
Zasiłek rodzinny: komu należy się zasiłek rodzinny, ile wynosi zasiłek?
fot. Fotolia
Zasiłek rodzinny to jedno ze świadczeń rodzinnych, gwarantowanych przez państwo. Zasiłek rodzinny jest po prostu finansową pomocą ze strony państwa dla rodziców i ma na celu pokrycie części kosztów utrzymania dziecka. Czy taki zasiłek należy się każdemu rodzicom? W przeciwieństwie do kosiniakowego, czy 500 zł na drugie dziecko, żeby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać określone warunki i kryterium dochodowe. Kiedy jednak otrzymasz już zasiłek rodzinny, możesz też ubiegać się o dodatki do zasiłku. Przeczytaj, czy należy ci się ta forma świadczeń rodzinnych od państwa oraz jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego w 20017 roku.

Zasiłek rodzinny: ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 •  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 •  124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 •  135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Zasiłek rodzinny: dla kogo?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku mają:
 • rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka do 18 r.ż. lub 21 r.ż. (jeśli dziecko nadal się uczy), i 24 r.ż. (w przypadku uczących się dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • uczącemu się dziecku, które nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z wyrokiem sądowym (nie dłużej niż do ukończenia 24 lat)
Aby otrzymać zasiłek rodzinny musisz jednak spełniać odpowiednie kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, musisz spełniać kryterium dochodowe (podlega weryfikacji co 3 lata).  W 2017 roku przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 674,00 zł.  W przypadku dziecka niepełnosprawnego nie może być wyższy niż 764,00 zł

Ponadto zasiłek rodzinny, jak i pozostałe świadczenia rodzinne przysługują tylko:

Zasiłek rodzinny przy przekroczonym kryterium dochodowym

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości zasiłków rodzinnych (oraz dodatków) w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie, na który przydzielono zasiłek, jego wysokość wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Jeśli jednak ta kwota jest niższa niż 20 zł, nie zostanie ona przyznana. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Jeśli zostanie ci przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, możesz też ubiegać się o dodatki do zasiłku
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie)
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie na 3 i następne dziecko)
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie do 5 r.ż., 110 zł od 5-24 r.ż)
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponagimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie lub 69 zł, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły)
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko)
źródło: mpips.gov.pl

Przeczytaj też:
Oceń artykuł

Ocena 4 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy