Czy alimenty są dochodem?
fot. AdobeStock

Czy alimenty są dochodem? Czy trzeba je uwzględniać w zeznaniu podatkowym?

Alimenty są dochodem i powinny być zawarte w rocznym zeznaniu PIT, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków – dotyczą one m.in. alimentów na dzieci.
Czy alimenty są dochodem?
fot. AdobeStock
Według definicji, która jest zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimenty są formą dochodu. Nie zawsze jednak podlegają opodatkowaniu. Ustawa o PIT zawiera kilka możliwości, gdy alimenty są zwolnione z podatku dochodowego. Podpowiadamy, kiedy musisz je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a kiedy nie jest to konieczne. 

Spis treści:

Czy alimenty wliczają się do dochodu?

Co do zasady alimenty wliczają się do dochodu i z racji tego muszą być uwzględnione w zeznaniu PIT. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się natomiast zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Alimenty zwolnione z podatku wymienione są w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Są to:
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia,
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25 rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.

Ten zapis w ustawie oznacza, że rodzice pobierający alimenty na dzieci, nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Takie alimenty nie wliczają się też do dochodów rodziców.
Ważne! Wysokość wypłacanych alimentów na rzecz dzieci ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane, nie ma znaczenia. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia i bez względu na to, czy są one wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody, czy prywatnego porozumienia między rodzicami. 
Redakcja poleca: Kiedy zrobić test ciążowy najwcześniej?
Na pytanie, kiedy zrobić test ciążowy najwcześniej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi – choć testy można robić już 10 dni po zapłodnieniu, to nawet pozytywny wynik nie będzie oznaczać, że ciąża przetrwa parę kolejnych dni. Aby wiarygodnie potwierdzić ciążę, trzeba wstrzymać się nawet dłużej niż 2 tygodnie od zapłodnienia.

Kiedy alimenty są opodatkowane?

Obowiązkowi podatkowemu podlegają:
  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci (podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł, a nie od pełnej kwoty alimentów);
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej (wówczas alimenty  w całości podlegają opodatkowaniu, niezależnie od wypłacanej kwoty);
  • odsetki od alimentów (bez względu na to, czy alimenty są przyznane na rzecz dziecka, czy kogoś innego oraz w jakiej kwocie).

Alimenty podlegające opodatkowaniu należy uwzględnić, wypełniając roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 (w rubryce przychody z innych źródeł).
Ważne! W deklaracji PIT należy wykazać tylko alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji. Kwot, które są należne, ale z jakichś względów nie zostały wypłacone, nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Fundusz alimentacyjny: dochód uprawniający do pobierania świadczenia

Aby uzyskać środki z funduszu alimentacyjnego, trzeba wykazać się dochodem nieprzekraczającym określonej kwoty. Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, natomiast zgodnie z zapowiedzią minister pracy Marleną Maląg od 1 października próg dochodowy wzrośnie do 900 zł netto. Dodatkowo od 1 października zacznie obowiązywać mechanizm „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie spowoduje, że automatycznie utraci się prawo do alimentów. Świadczenie będzie przysługiwać, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Starając się o uzyskanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego, należy wykazać dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz ewentualne zmiany w sytuacji materialnej, które nastąpiły na skutek utraty lub uzyskania dochodu.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy