Czy alimenty wlicza się do dochodu
fot. AdobeStock

Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?

Alimenty wlicza się do dochodu i powinny być one zawarte w rocznym zeznaniu PIT – tak mówią przepisy prawa podatkowego. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków: dotyczą one m.in. alimentów na dzieci. Alimenty trzeba wliczyć do dochodu, ubiegając się o zasiłek rodzinny, nie są jednak brane pod uwagę jako dochód do kredytu.
Czy alimenty wlicza się do dochodu
fot. AdobeStock
Alimenty są formą dochodu, ale nie zawsze podlegają opodatkowaniu. Ustawa o PIT przewiduje kilka sytuacji, w których alimenty są zwolnione z podatku dochodowego. Podpowiadamy, kiedy musisz je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a kiedy nie jest to konieczne. Wyjaśniamy, czy alimenty mogą być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku rodzinnego, i czy pomogą w zaciągnięciu kredytu.

Spis treści:

Czy alimenty wlicza się do dochodu?

Co do zasady alimenty wlicza się do dochodu i z racji tego muszą być one uwzględnione w zeznaniu PIT. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się natomiast zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Alimenty zwolnione z podatku wymieniono w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Są to:
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25. rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.

Ten zapis w ustawie oznacza, że rodzice pobierający alimenty na dzieci nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Takie alimenty nie wliczają się też do dochodu rodziny.
Ważne! Ani wysokość alimentów na rzecz dzieci ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane, nie ma znaczenia. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia i bez względu na to, czy są one wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody, czy prywatnego porozumienia między rodzicami. 

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Czasem alimenty wlicza się do dochodu rodziny. Obowiązkowi podatkowemu podlegają:
  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci (podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł, a nie od pełnej kwoty alimentów);
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej (wówczas alimenty w całości podlegają opodatkowaniu, niezależnie od wypłacanej kwoty);
  • odsetki od alimentów (bez względu na to, czy alimenty są przyznane na rzecz dziecka, czy kogoś innego, oraz w jakiej kwocie).

Alimenty, które wlicza się do dochodu i które podlegają opodatkowaniu, należy uwzględnić, wypełniając roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 (w rubryce „przychody z innych źródeł”).
Ważne! W deklaracji PIT należy wykazać tylko alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji. Kwot, które są należne, ale z jakichś względów nie zostały wypłacone, nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy alimenty wliczają się do dochodu w przypadku zasiłku rodzinnego?

Podczas składania wniosku o zasiłek rodzinny trzeba podać wszystkie dochody rodziny, także te nieopodatkowane, w tym alimenty na dzieci oraz stypendia socjalne. Przypominamy, że zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Alimenty jako dochód do kredytu

Ponieważ ani alimenty na dzieci, ani inne świadczenia typu 500 plus nie wliczają się do dochodu, nie są brane pod uwagę podczas prób zaciągnięcia kredytu. Nie należy więc spodziewać się, że jakikolwiek bank zgodzi się na udzielenie większego kredytu, opierając się na przyznanych alimentach jako swoim zabezpieczeniu.

Fundusz Alimentacyjny: dochód uprawniający do pobierania świadczenia

Aby uzyskać środki z Funduszu Alimentacyjnego, trzeba wykazać się dochodem nieprzekraczającym określonej kwoty. Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto. Dodatkowo obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie powoduje utraty prawa do alimentów. Świadczenie będzie przysługiwać, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Starając się o uzyskanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego, należy wykazać dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz ewentualne zmiany w sytuacji materialnej, które nastąpiły na skutek utraty lub uzyskania dochodu.

Zobacz także:
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy