GRY

Czy alimenty wliczają się do dochodu?

Rodzice, którzy otrzymują alimenty na dziecko mogą mieć wątpliwości, jak traktować te środki.
Alimenty
fot. AdobeStock
Według definicji, która jest zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimenty są formą dochodu. Dotyczy to samych alimentów, otrzymywanych od drugiego rodzica, ale również świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Tak więc musisz je uwzględnić przy ubieganiu się o świadczenie z programu 500 Plus, a także wypełniając PIT. Sprawdź, czy będziesz też musiała w związku z tym zapłacić podatek?

Alimenty w PIT

Ponieważ alimenty są formą dochodu, muszą być uwzględnione w zeznaniu PIT. Powinien zostać także odprowadzony podatek od osób fizycznych, ale są wyjątki od tej reguły:
  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia,
  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które ukończyły 25 rok życia, ale są płacone na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

Alimenty a 500 plus

Wraz z wprowadzeniem programu Rodzina 500 Plus wiele osób wystąpiło o obniżenie alimentów dla dzieci. Zdarzały się także odwrotne sytuacje, że 500 Plus wpływało na wysokość ustalonych alimentów. Od 20 września 2016 r. przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę:
  • świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia i wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
  • świadczenia z programu Rodzina 500 Plus,
  • świadczeń rodzinnych.
Zobacz także:
Doładuj
Przeładuj