Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Adobe Stock/Africa Studio
Uczeń

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty 2023 coraz bliżej. Co trzeba umieć, by zaliczyć egzamin z języka polskiego? CKE nie robi z tego żadnej tajemnicy. Sprawdź, jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 9 maja 2023 roku, o godzinie 9.00 testem z języka polskiego. Zastanawiasz się, czy na lekcjach języka polskiego była mowa o wszystkim, co będzie, a czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty? Sprawdź zakres materiału egzaminu zatwierdzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Spis treści:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023: co trzeba umieć?

Zanim rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trzeba poznać wymagania egzaminacyjne. Są one opublikowane przez CKE i dotyczą całego materiału omawianego na lekcjach języka polskiego.

Zakres materiału – kształcenie literackie i kulturowe

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Co to jest epika, liryka i dramat (znać ich cechy i wskazać przykłady),
 • Co to jest opowiadanie, baśń, legenda, tragedia, ballada, mit, fraszka, komedia (znać ich cechy i wskazać przykłady),
 • Jaki jest morał bajki, przesłanie baśni,
 • Jak omówić akcję, wyodrębnić wątki i wydarzenia utworu literackiego,
 • Jak odróżniać fikcję literacką od rzeczywistości a realizm od fantastyki,
 • Jak charakteryzować i oceniać postawy bohaterów,
 • Jak odnieść sytuację bohaterów do własnych doświadczeń,
 • Jak wyrazić swój stosunek do bohaterów,
 • Jakie są elementy dramatu (co to jest: dialog, monolog, akt, scena, tekst główny, didaskalia),
 • czym są środki stylistyczne, takie jak: przenośnia, porównanie, epitet, neologizm, symbol, alegoria, inwokacja, wyraz dźwiękonaśladowczy (i jakie są ich funkcje),
 • Co to jest wers, zwrotka, rym, rytm i refren, czym różni się wiersz rymowany od białego (bez rymów),
 • Co to jest komizm, jak go rozpoznać i jakie ma funkcje,
 • Co to jest ironia, jak ją rozpoznać i jakie ma funkcje,
 • Jak określić w utworach problematykę egzystencjalną i jak poddać ją refleksji,
 • Jak nazwać swoje wrażenia, emocje wywołane przez lekturę,
 • Jak dostrzec swoistość (wyjątkowość) artystyczną utworu,
 • Jak wykorzystać odwołania do wartości uniwersalnych podczas interpretacji utworu,
 • Jak wykorzystać wiedzę o historii i kulturze podczas interpretacji utworu.

Zakres materiału – odbiór tekstów kultury

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak określić temat i główną myśl utworu,
 • Jak wyszukać w tekście potrzebne informacje (odróżnia to, co ważne, od tego, co ma znaczenie drugorzędne),
 • Jak wyszukać w tekście informacje podane bezpośrednio oraz ukryte między wierszami,
 • Jak rozumieć tekst dosłownie oraz w znaczeniu przenośnym,
 • Jak rozróżniać, co jest prawdą, a co fałszem,
 • Co to jest: tytuł utworu, jego wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz akapity,
 • Jak interpretować dzieła sztuki,
 • Jak odróżnić tekst informacyjny od naukowego i literackiego,
 • Co to jest wywiad i artykuł (oraz jakie mają cechy),
 • Jak znaleźć w utworach współczesnych nawiązania do tradycji literackiej i kulturowej.

Zakres materiału – kształcenie językowe

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak rozpoznać części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek spójnik),
 • Jak rozpoznać w tekście formy przypadków oraz: przypadki, liczby, osoby, czasy i rodzaje gramatyczne,
 • Jak rozpoznać części zdania (podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik),
 • Jak odróżnić i poprawnie zapisać zdania: oznajmujące, rozkazujące i pytające,
 • Jak przekształcić zdania pojedyncze w zdania złożone i odwrotnie, oraz jak przekształcić zdania w równoważniki zdań i odwrotnie,
 • Jak rozpoznać wyraz podstawowy i pochodny, co  to jest podstawa słowotwórcza, formant, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń),
 • Jak tworzyć wyrazy złożone,
 • Co to są imiesłowy (tworzenie, odmiana, funkcje),
 • Jak rozpoznać zdania: rozwinięte i nierozwinięte, złożone i pojedyncze,
 • Jak odróżnić mowę zależną i niezależną (jak przekształcić mowę zależną w niezależną i odwrotnie).

Zakres materiału – zróżnicowanie języka

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Czym różni się od siebie słownictwo narodowe i takie o ograniczonym zasięgu (np. słownictwo naukowe, kolokwializmy, archaizmy), znać ich funkcje,
 • Jak rozpoznać nazwy osobowe i miejscowe, umieć odmieniać imiona, nazwiska, nazwy miejscowe, nazwy mieszkańców,
 • Jak wzbogacane jest słownictwo,
 • Jak odróżnić treść i znaczenie wyrazu,
 • Co to jest styl (jak rozpoznać style: potoczny, artystyczny, naukowy, publicystyczny, urzędowy).

Zakres materiału – komunikacja językowa i kultura język

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Na czym polega językowa grzeczność i jak stosować ją w wypowiedziach,
 • Jak odróżnić normę językową wzorcową i użytkową,
 • Co to jest błąd językowy,
 • Jak posługiwać się formami językowymi oraz mimiką, postawą ciała, gestykulacją.

Zakres materiału – ortografia i interpunkcja

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak zastosować obowiązujące zasady ortograficzne,
 • Jak wykorzystać wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych i tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
 • Jak przytaczać cudze wypowiedzi z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
 • Jak wykorzystać wiedzę w różnicach zapisu ę i ą, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
 • Jakie są zasady pisowni wyrazów nieodmiennych oraz pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,
 • Jakie są zasady pisowni nazw własnych i pospolitych,
 • Jak poprawnie używać: kropki, przecinka, znaku zapytania, dwukropka, nawiasu, wykrzyknika, dwukropka, cudzysłowu.

Zakres materiału – elementy retoryki

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak wykorzystać środki retoryczne i jak działają one na odbiorcę,
 • Jak gromadzić i porządkować materiał potrzebny do stworzenia wypowiedzi, jak zredagować plan wypowiedzi (np. opowiadania, rozprawki),
 • Jak stworzyć wypowiedź, zachowując właściwą kompozycję, spójność pomiędzy akapitami,
 • Co to jest teza, hipoteza i argumenty (podczas pisania rozprawki i innych tekstów z wykorzystaniem argumentów),
 • Czym różni się argument od przykładu,
 • Jak zgadzać się lub polemizować z poglądami innych, jak uzasadniać własne zdanie,
 • Jak rozpoznać manipulację i jakie są zasady etyki wypowiedzi.

Zakres materiału – mówienie i pisanie

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak napisać spójny tekst nawiązujący do rzeczywistości i tekstów kultury,
 • Jak napisać: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawkę, opowiadanie z dialogiem, opis postaci, opis przedmiotu, opis krajobrazu, prostą notatkę,
 • Jak skracać, streszczać, rozbudowywać, parafrazować cudzy tekst,
 • Jak sformułować pytania do tekstu.

Lektury na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Lektury, które z pewnością warto znać przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego to:

 • Ch. Dickens, Opowieść wigilijna
 • A. Fredro, Zemsta
 • J. Kochanowski, wybrane fraszki i treny (w tym treny VII i VIII)
 • A. Kamiński, Kamienie na szaniec
 • A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Pan Tadeusz, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II
 • A. de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • H. Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • J. Słowacki, Balladyna
 • Wiersze wybranych poetów

Czy wystarczy znać jedynie obowiązkowe lektury na egzamin ósmoklasisty? Nie. Do wykazania się wiedzą z zakresu znajomości tekstów kultury z pewnością przyda się również znajomość utworów z listy lektur uzupełniających. Może ona przydać się do napisania rozprawki oraz odpowiedzi na pytania dotyczące podania przykładów z literatury.

Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

CKE nie podaje, czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Dlatego można uznać, że na teście nie trzeba spodziewać się wyłącznie tego, czego nie ma w zakresie wymaganego materiału.

Wśród uczniów i nauczycieli polonistów trwają próby ustalenia tzw. „pewniaków” na egzaminie ósmoklasisty, które swym pojawieniem się miałyby wyeliminować inne zagadnienia i lektury niż typowane.

Źródło: CKE

Zobacz także:

Redakcja poleca

REKLAMA
Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile dać na chrzest w 2024 roku? (ile od dziadków a ile od chrzestnej, chrzestnego i gości) 
Luiza Słuszniak
wierszyki o wiośnie
Gry i zabawy
Wiersze o wiośnie: piękne utwory znanych poetów i krótkie rymowanki dla dzieci
Ewa Janczak-Cwil
cytaty na komunię
Cytaty i przysłowia
Cytaty na komunię świętą: piękne i mądre, Jana Pawła ll, cytaty z Biblii
Joanna Biegaj
Rocznica Komunii Świętej – prezenty
Święta i uroczystości
Rocznica Komunii świętej – co z tortem i prezentami? I czy udział w rocznicy komunii jest obowiązkowy? 
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem: od kiedy, ile płatne? Przepisy 2024
Joanna Biegaj
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
chłopiec, dziecko, krzyk, złość
Wychowanie
Agresywne dziecko w przedszkolu: co robić, gdzie zgłosić?
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
Szkoła w Chmurze: kto może z niej skorzystać?
Edukacja
Szkoła w Chmurze: na czym polega, czy jest legalna i kto może z niej skorzystać?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2024: ile dni i ile płatny? Dokumenty i wniosek o urlop dla ojca
Magdalena Drab
kiedy wkładać dziecku czapkę
Zdrowie
Kiedy wkładać dziecku czapkę? I czy przewianie uszu to mit? [PEDIATRA WYJAŚNIA]
Małgorzata Wódz

Strefa okazji i inspiracji

REKLAMA