Ulga na dziecko
fot. Adobe Stock

Ulga na dziecko w 2022 za 2021 a Polski Ład: komu przysługuje i kiedy wypłata?

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to kwota, jaką możesz odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym składanym do fiskusa. Kwota, jaką można odliczyć, zależy od liczby dzieci w rodzinie. Ulga podatkowa jest sposobem na wspomaganie przez państwo obywateli wychowujących dzieci. Niestety w 2022 roku nie wszyscy dostaną cały zwrot podatku.
Ulga na dziecko
fot. Adobe Stock
Jeżeli masz dzieci, masz też prawo do ulgi na dziecko, czyli odliczenia pewnej kwoty od podatku. Dzięki temu zapłacisz mniej państwu – dopłata do podatku będzie mniejsza, nie będzie jej lub otrzymasz zwrot części podatku. Wszystko zależy od twoich dochodów. Od 2020 roku obowiązuje ułatwienie w rozliczaniu deklaracji PIT dla rodziców, dzięki czemu uzyskanie ulgi na dziecko jest mniej zawiłe. Z kolei z początkiem 2022 roku wchodzi w życie program Polski Ład, który trochę skomplikuje sytuację najuboższych rodzin.

Spis treści:

Ulga na dziecko: ile można odliczyć w 2022 roku?

Ulga na dziecko, nazywana też ulgą prorodzinną lub ulgą podatkową na dziecko, to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych dla rodziców w Polsce. Rodzice mogą ją odliczyć od kwoty podatku lub też otrzymać zwrot w gotówce albo na konto bankowe, jeżeli ich dochody były zbyt niskie, żeby odliczyć ją od podatku.

Ulga na dziecko za 2021 rok wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 złotych miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
   
Wysokość kwoty, jaką można odliczyć, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 

Ulga na dziecko a Polski Ład

Jednym z założeń programu Polski Ład jest zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że pracownik zarabiający najniższą krajową nie będzie miał potrącanych zaliczek na podatek. Aby otrzymać ulgę na dziecko, jego składki społeczne musiałyby być równe lub wyższe od ulgi prorodzinnej. W takiej sytuacji to jednak niemożliwe. Taki rodzic nie dostanie więc zwrotu podatku w całości.

Inne zmiany wprowadzone przez Polski Ład to m.in.:

 • osoby samotnie wychowujące dziecko (lub dzieci) zamiast wspólnego opodatkowania się z dzieckiem będą odliczać od podatku kwotę 1500 zł;
 • jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozliczania ulgi (np. są po rozwodzie lub w separacji), a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców pozostających w związku małżeńskim – kwotę ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, z którego dziecko mieszka.

Ulga na dziecko 2022 – limit dochodu

W przypadku posiadania jednego dziecka obowiązuje limit zarobków, powyżej którego nie można skorzystać z ulgi na dziecko. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci limit dochodów nie istnieje.


Jeżeli masz: 

 • jedno dziecko i wychowujesz je samotnie, to aby skorzystać z ulgi na dziecko, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. złotych,
 • jedno dziecko i jesteś w związku małżeńskim przez cały rok – małżonkowie łącznie nie mogą zarabiać więcej niż 112 tys. złotych rocznie; bez znaczenia jest, czy rodzice składają osobne PIT-y, czy też rozliczają się wspólnie na jednym formularzu,
 • jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 tys. złotych.

Ulga prorodzinna 2022: komu przysługuje?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rezygnują z opodatkowania liniowego, mają prawo korzystać w swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej.

Ulga podatkowa na dziecko należy się każdemu rodzicowi, rodzicowi zastępczemu oraz prawnemu opiekunowi dziecka (o ile z nim zamieszkuje). Przysługuje ci ulga prorodzinna, jeżeli:
 • twoje dziecko nie jest pełnoletnie i nie jest w związku małżeńskim,
 • twoje dziecko ma mniej niż 25 lat, nadal się uczy i nie otrzymało w 2020 roku dochodu wyższego niż 3089 zł – nie wliczamy w tę kwotę renty rodzinnej,
 • twoje dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • twoje dziecko otrzymuje rentę socjalną.

Odliczenie na dziecko 2022: kiedy zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku i wypłatę kwoty wynikającej z ulgi na dziecko, konieczne jest złożenie rozliczenia PIT za 2021 rok. Zwrot pieniędzy zależy od tego, jak szybko złoży się deklarację podatkową, a także, w jaki sposób się to zrobi:
 • w przypadku wysłania PIT przez internet (e-deklaracje) zwrot będzie w terminie 45 dni, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji (lub od 15 lutego 2022, jeśli deklarację złożysz wcześniej),
 • pieniądze otrzymasz w ciągu 3 miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji, jeżeli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02.2022 – 02.05.2022,
 • w przypadku, gdy złożysz zeznanie korygujące deklarację PIT, termin zwrotu podatku wynikającego z korekty jest nie dłuższy niż 2 miesiące, ale też nie wcześniejszy niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT za 2021 rok.

Ulga na dziecko rozliczona za pomocą Twój e-PIT

Podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem samodzielnie przez internet lub dostarczając papierową deklarację PIT do urzędu skarbowego. Od ponad trzech lat działa wprowadzone przez Ministerstwo Finansów udogodnienie dla podatników polegające na możliwości zalogowania się do profilu w portalu podatkowym Twój e-PIT. Korzystając z niej, nie musisz wypełniać wniosków i składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na portalu podatkowym.

Od 15 lutego 2020 roku obowiązuje dodatkowe ułatwienie dla rodziców korzystających z ulgi podatkowej na dziecko. Będzie ona uwzględniana automatycznie w deklaracji wraz z danymi dzieci, które są nią objęte. To oznacza, że w usłudze Twój e-PIT nie trzeba będzie wypełniać odpowiednich rubryk w formularzu zeznania podatkowego (m.in. liczby dzieci oraz ich numerów PESEL, kwoty należnego zwrotu i czasu obowiązywania ulgi).
Uwaga! Jeśli dziecko ma skończone 18 lat lub w 2021 roku osiągnęło pełnoletniość, w deklaracji e-PIT ulga na to dziecko nie zostanie uwzględniona automatycznie! Do elektronicznej deklaracji trzeba też dodać ulgę na dziecko wtedy, gdy urodziło się ono w 2021 roku, za jaki składana jest deklaracja.

Ulga prorodzinna: zwrot niewykorzystanej części

Można wystąpić o zwrot niewykorzystanej części ulgi, jeżeli podatnik miał na tyle niskie dochody, że nie mógł skorzystać w pełni z przysługującej mu ulgi na dziecko. Zwrot może być maksymalnie równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Jeżeli w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Termin składania deklaracji podatkowych w 2022 roku za 2021 rok

Zeznanie podatkowe zwykle trzeba składać do 30 kwietnia (lub 2 maja 2022) w przypadku formularzy PIT-36 oraz PIT-37. Do końca lutego pracodawcy powinni dostarczyć pracownikom formularz PIT-11. Od 15 lutego można rozliczyć się z podatku poprzez internet, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

W zeszłych latach w związku z epidemią koronawirusa termin składania deklaracji podatkowych został wydłużony. Nie jest wykluczone, że i w tym roku może nastąpić wydłużenie terminu składania deklaracji podatkowych, ale lepiej trzymać się ustawowego terminu 2 maja 2022 lub monitorować doniesienia na ten temat.

Zobacz też:
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 5 głosy

Zobacz także

Popularne tematy