Konwencja Praw Dziecka
fot. Adobe Stock

Konwencja Praw Dziecka - to w niej są zapisane prawa wszystkich dzieci

Dziecko ma prawo aby w momencie rozwodu mieć kontakt i z mamą i z tatą. Jednak nie zawsze tak jest... Dlatego przypominamy, jakie prawa mają dzieci.
Agnieszka Majchrzak
Konwencja Praw Dziecka
fot. Adobe Stock
"Nie ma dzieci, są ludzie" - mówił wybitny pedagog Janusz Korczak, twórca podmiotowego ich traktowania. Z całego serca i całym swoim życiem poświęcił się idei, aby traktować dzieci z szacunkiem, wspierać je i wsłuchiwać się w ich głos. I to właśnie korczakowskie podejście do godnego traktowania dziecka stało się podwaliną powstania Konwencji o Prawach Dziecka. To kamień milowy w traktowaniu dziecka, tak jak na to zasługuje od zarania dziejów i gwarancja przestrzegania jego praw.

Spis treści:

Powstanie Konwencji o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka ma już ponad 30 lat - została uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Spory w tym udział miała Polska, gdyż to właśnie nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka, przyjęła ją rekordowa liczba państw - 196 krajów.

To najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Gwarantuje każdemu z nich, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, takie same prawa - prawa dziecka. Dokument składa się z 54 artykułów, w których zapisano wszystkie prawa przysługujące dzieciom - cywilne, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
Zapisy Konwencji nie ingerują w życie rodziny, nie podważają autorytetu opiekunów dzieci i ich prawa pierwszeństwa w wychowywaniu dziecka zgodnie z ich własnym przekonaniem. Dają dzieciom gwarancję, że przepisy prawa ochronią je przed niebezpiecznymi sytuacjami i odpowiednie organizacje państwa udzielą mu pomocy w razie potrzeby.
Redakcja poleca: Paulina Krupińska o talencie córki. 5-latka pójdzie w ślady mamy czy taty? [WIDEO]
Modelka pochwaliła się, jaką pasję ma Antosia. Zdaniem rodziców dziewczynka jest naprawdę utalentowana. Zostanie więc modelką, piosenkarką, a może... tenisistką?

Dziecko to człowiek, a to oznacza, że ...

Konwencja opisuje, kim jest dziecko i jak powinno być traktowane:
 • dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia,
 • jako istota ludzka wymaga poszanowania swojej tożsamości, godności i prywatności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, a to m.in. oznacza, że dziecko nie może być oddzielone od rodziców wbrew ich woli, chyba że leży to w interesie dziecka i zdecydował o tym sąd,
 • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Dziecko ma prawo mówić co myśli i nie może doświadczać przemocy

Konwencja gwarantuje dzieciom prawo do wyrażania swojego zdania, szczególnie wówczas, gdy poruszają sprawy ich bezpośrednio dotyczące. Podkreśla nietykalność cielesną, a to oznacza jednoznacznie, że nie wolno bić dzieci, w tym również stosować wobec nich klapsów, bo to także jest forma przemocy fizycznej.

Konwencja daje dziecku prawo do:
 • życia i rozwoju,
 • tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • ochrony swej prywatności i zachowania tajemnicy swojej korespondencji,
 • kontaktu z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

Dziecko ma prawo do wypoczynku

To prawo jest jednym z ulubionych przez dzieci. I trudno być zaskoczonym, w końcu każdy lubi mieć odpoczynek i czas tylko dla siebie. To bardzo ważne, aby dziecko miało czas na zabawę - to właśnie wówczas poznaje świat i uczy się relacji z najbliższymi i rówieśnikami.

W Konwencji zapisano prawo dziecka do:
 • odpowiedniego standardu życia,
 • ochrony zdrowia,
 • zabezpieczenia socjalnego,
 • wypoczynku i czasu wolnego.

Dziecko ma prawo do uzyskania informacji, ale...

Konwencja daje dziecku prawo do uzyskania każdej informacji, której potrzebuje. To jednak nie zwalnia nas dorosłych od odpowiedzialności za treści przekazywane dzieciom. Warto odpowiadać na pytania dzieci w sposób dostosowany do ich wieku. Szczególną troską rodziców powinien być dostęp do internetu, tak aby chronić dzieci przed treściami nieodpowiednimi dla nich m.in. pornografią, przemocą.

Konwencja daje dziecku prawo do:
 • nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • korzystania z dóbr kultury,
 • informacji,
 • znajomości swoich praw.

Dziecko to nie nasza własność

"Dziecko nie jest własnością rodziców, jest ich odpowiedzialnością"- podkreśla znana psycholog Dorota Zawadzka. To człowiek, tyle tylko, że jeszcze niedojrzały fizycznie i emocjonalne, dopiero się rozwija, uczy i nabiera doświadczenia. Dlatego potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni mu zapewnić dorośli.

To bardzo ważne, aby każde dziecko znało swoje prawa i wiedziało jak z nich skorzystać. To także istotne dla nas dorosłych, gdyż bardzo często w teorii deklarujemy, że znamy prawa dziecka, a w praktyce niewiele potrafimy o nich powiedzieć. Prawa dzieci najczęściej łamią ci, którzy ich nie znają lub ich nie uznają. Dlatego cały czas trzeba głośno o ich mówić i je przypominać. Tak, aby poznały je wszystkie dzieci oraz aby miały pewność, że dorośli znają te prawa i je szanują.
 


Pełny tekst konwencji możecie znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl

Pisząc tekst, korzystałam z książki Doroty Zawadzkiej "Dziecko swoje prawa ma. Prawa dziecka dla rodziców", wydanej w serii Biblioteczka Mamo To Ja, Wydawnictwa Edipress Polska.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy