zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa
fot. AdobeStock

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa po 24 maja. Na jakich zasadach?

Od 25 maja w szkołach zaczynają się odbywać zajęcia dla dzieci uczęszczających do klas I-III. Czy rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły w tym terminie, nadal mogą liczyć na wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8? Jak długo będą mogli pobierać to świadczenie rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym?
Dominika Bielas
zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa
fot. AdobeStock
Aktualizacja, 25.05.2020 r.

25 maja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, w szkołach zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III z elementami zajęć dydaktycznych. Mogą z nich skorzystać dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy. Dla pozostałych uczniów, także starszych, nadal będzie organizowana nauka zdalna.

Czy w związku z tym rodzice, którzy nie poślą dziecka do szkoły, będą mogli dalej korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Zgodnie z zapewnieniami premiera, który odniósł się do tych wątpliwości, wypłacanie zasiłku opiekuńczego zostanie utrzymane na aktualnie obowiązujących zasadach. Jeśli rodzic postanowi zostać z dzieckiem w domu, ma prawo do otrzymania świadczenia. To decyzja rodziców, czy poślą dzieci na zajęcia – podkreśla premier.
 

Do kiedy będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy?

Czy możemy się spodziewać, że świadczenie zostanie utrzymane do końca roku szkolnego? Na tym etapie wiadomo, że tryb nauki zdalnej będzie obowiązywał do 7 czerwca. W komunikacie rzecznika prasowego MEN, Anny Ostrowskiej czytamy: „Nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS”.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 14.05.2020 w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. Ust. rok 2020, poz. 856), czytamy, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do dnia 14 czerwca 2020.
Po uchwaleniu 14 maja przepisów ustawy, popularnie nazywanej tarczą 3.0, pojawiły się wątpliwości, czy zasiłek będzie nadal wypłacany na zasadach, które opisaliśmy wyżej. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 21 maja ukazała się informacja potwierdzająca, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 14 czerwca. Czekamy zatem na poprawkę błędu legislacyjnego.

Przypomnijmy: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to specjalne świadczenie, które mogą otrzymywać rodzice dzieci młodszych niż ośmioletnie przez cały okres, w którym zamknięte są (lub czasowo zawieszona jest działalność) żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Aby móc otrzymać zasiłek, należy złożyć stosowne oświadczenie. 
 
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedszkolaków

W środę (29.04.2020) premier poinformował, że żłobki i przedszkola zostaną otwarte 6 maja 2020. Ostateczną decyzję o ponownym przyjmowaniu dzieci podejmują jednak samorządy i władze placówek. Rodzice dzieci, które nie wróciły do żłobków i przedszkoli po 6 maja, nadal mają prawo do otrzymywania dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają również ci rodzice, którzy zdecydowali się na pozostanie z dzieckiem w domu, mimo tego, że przedszkole dziecka jest otwarte.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu COVID-19. Przypominamy, jak dopełnić formalności i publikujemy wzór wniosku o zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z epidemią koronawirusa.

Oświadczenie COVID-19: formalności

Aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko, wystarczy złożyć tylko oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem placówki do swojego płatnika składek: u pracodawcy w przypadku posiadania umowy o pracę lub u zleceniodawcy, jeśli pracuje się na umowę zlecenie. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie bezpośrednio w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jeśli oboje rodziców dziecka są osobami pracującymi, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich. Istnieje również możliwość podzielenia się opieką nad dzieckiem przez mamę i tatę w ramach limitu. Zasiłek nie przysługuje rodzicom, których dzieci nie chodziły do żadnej z wymienionych placówek przed pojawieniem się epidemii. 
O zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii mogą się ubiegać rodzice dzieci zdrowych do lat 8 lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16. 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem z powodu epidemii koronawirusa (wzór oświadczenia COVID-19)

 
OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):


od …………………….. do ………………..., od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

- był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

*/ niepotrzebne skreślić
 

……………………………………………...


Data i podpis


Oświadczenie można także pobrać ze strony ZUS.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego za czas epidemii stanowi 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze wypłacane są na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli w przypadku umowy o pracę lub umowy zlecenia wypłaca je pracodawca w terminie pensji (a ZUS później zwraca mu pieniądze), natomiast  w przypadku własnej działalności gospodarczej wypłacane są przez ZUS. 

Zobacz także: 
Oceń artykuł

Ocena 6 na 7 głosy

Zobacz także

Popularne tematy