Przedszkolaki
fot. Fotolia

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022

Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4- i 5-latkom, dla 6-latków jest ono obowiązkowe. Sprawdź harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Dominika Bielas
Przedszkolaki
fot. Fotolia
Miejsce w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, aby dziecko korzystało z przedszkolnej edukacji. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku, również mogą zostać przyjęte do placówki przedszkolnej pod warunkiem, że po rekrutacji zostaną wolne miejsca. Dzieci w wieku sześciu lat muszą obowiązkowo odbyć edukację przedszkolną (w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Spis treści:

Jak wyglądają zapisy (rekrutacja) do przedszkola na rok 2021/2022?

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega nieco inaczej. Sprawdź w urzędzie swojej gminy, jak wygląda to w twoim miejscu zamieszkania.
Redakcja poleca: Co pyli w lipcu: co pyli teraz i pod koniec lipca? Lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]
W lipcu pyli kilka roślin i grzybów, które mogą sprawić, że alergia mocno się nasili. Najintensywniej w lipcu kwitnie pokrzywa, trawy oraz grzyby. Pylenie innych roślin zmienia się na przestrzeni całego miesiąca. Jeśli więc sprawdzisz, co pyli na początku i pod koniec lipca, lepiej przygotujesz się na okresy pylenia.

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

W państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria wynikające z lokalnych potrzeb społecznych. Każdemu kryterium (ustawowemu i dodatkowemu) przypisana jest określona liczba punktów. Kryteriom ustawowym odpowiada stała liczba 260 punktów. Liczbę punktów przypisaną pozostałym kryteriom ustalają samorządy. 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie decyduje samorząd, kluczową rolę mogą odegrać takie czynniki jak: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.

Warto wiedzieć, że o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Nie ma jednego odgórnie ustalonego terminu składania wniosków. O tym, kiedy odbywają się zapisy do przedszkoli, decyduje gmina – najczęściej jest to początek marca. Dokładnych informacji szukaj na stronie urzędu miasta lub gminy. Znajdziesz tam też listę przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, wraz z informacją o liczbie wolnych miejsc i sposobie rekrutacji. Rodzice mają prawo ubiegać się o miejsce w kilku wybranych placówkach, zaznaczając preferencje. Wniosek składa się tylko jeden w tzw. przedszkolu pierwszego wyboru. W dużych miastach np. Warszawie czy Gdańsku funkcjonuje elektroniczny system rejestracji.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet, należy się zgłosić do wybranej placówki po wniosek o przyjęcie. Wypełniony dokument rodzice składają wybranym przedszkolu. Jeśli gmina prowadzi rekrutację przez internet, rodzic musi zarejestrować dziecko na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Podczas wypełniania formularza należy wskazać wybrane przedszkola. Uwaga: tu kolejność jest istotna! Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej ci zależy. Po zakończeniu rejestracji należy pobrać wniosek, który następnie należy wydrukować i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.

Wraz z wnioskiem może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów, jeśli:
  • dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny. Oświadczenie napisz samodzielnie.
  • w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.
  • jesteś samotnym rodzicem: prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Szczepienia obowiązkowe a rekrutacja do przedszkola

Niektóre przedszkola życzą sobie, aby rodzice udowodnili, że maluch przebył wszystkie szczepienia obowiązkowe. Powinny one być zawarte w Książeczce Zdrowia Dziecka, choć niektóre placówki wymagają specjalnego zaświadczenia o szczepieniu od lekarza. Nie powinny tego robić, Książeczka Zdrowia jest wystarczającym dokumentem.

Wyniki naboru do przedszkoli

Ogłoszenie wyników rekrutacji najczęściej ma miejsce w maju, jednak dokładne daty ustala dana gmina. Tego dnia w wybranym przedszkolu pojawi się lista przyjętych dzieci. Jeśli dziecko było zgłoszone przez internet, na profilu otrzymasz informację, jaki jest status wniosku. Jeśli twoje dziecko znajdzie się na liście przyjętych, musisz jeszcze potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, które wymaga przedszkole.
 

Dziecko nie dostało się do przedszkola: co zrobić?

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Jeśli rejestracja odbywała się online, rekrutacja uzupełniająca prawdopodobnie będzie przebiegać także w ten sposób. Jeśli w twojej gminie nie było rejestracji internetowej, sprawdź na stronie urzędu lub gminy gdzie jeszcze są wolne miejsca i kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniającą. W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte twoje dziecko.

Warto wiedzieć także, że masz możliwość odwołania. Najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola złóż wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia. Następnie złóż u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Zrób to najpóźniej 7 dni od otrzymania takiego uzasadnienia. Jeśli dyrektor też odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 47 głosy

Zobacz także

Popularne tematy