Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
świadectwo z paskiem
Adobe Stock
Wychowanie

Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023

Świadectwo z paskiem jest marzeniem wielu uczniów i ich rodziców. Aby jednak zasłużyć na promocję do następnej klasy z wyróżnieniem i otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem, trzeba spełnić konkretne wymagania. Liczą się wyniki w nauce i ocena z zachowania. Sprawdź, od jakiej średniej jest pasek na świadectwie.

Pasek na świadectwie mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia szkoły średniej, zawodowej lub technikum. Nie dostają go dzieci w klasach 1-3. Podpowiadamy, jak obliczyć średnią do czerwonego paska na świadectwie oraz jakie wymagania należy spełnić w 2023 roku, by dostać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem.

Spis treści:

Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci

Jaka średnia na czerwony pasek?

Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem, należy uzyskać średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75. To jednak tylko jedno z kryteriów. Wymagania, które należy spełnić, by dostać świadectwo z wyróżnieniem, określono w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 Lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czerwony pasek: zachowanie też się liczy (kryteria)

Świadectwo z paskiem otrzymują jedynie uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wpływ na promocję z wyróżnieniem do następnej klasy ma również ocena z zachowania.
 
Warunkiem otrzymania świadectwa z wyróżnieniem jest więc:
  • Średnia arytmetyczna ocen – żeby uzyskać czerwony pasek na świadectwie, średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75.
  • Ocena z zachowania – żeby otrzymać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, trzeba także wykazać się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Mimo wysokich wyników w nauce uczeń, który nie jest zdyscyplinowany, nie może liczyć na świadectwo z czerwonym paskiem.
Czy można mieć czerwony pasek z jedną trójką na świadectwie? Czy można mieć kilka czwórek? Owszem, ponieważ liczy się średnia arytmetyczna wszystkich ocen. Jedynym warunkiem jest uzupełnienie „braku” wyższymi ocenami z innych przedmiotów (np. ocena celująca może pokryć ocenę dobrą). Najważniejsze jest to, by uzyskać łączną średnią 4,75.

Średnia do czerwonego paska: jak obliczyć

Aby sprawdzić, czy możliwe jest otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem, należy wyliczyć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych. Najpierw trzeba wypisać wszystkie przewidywane oceny z danych przedmiotów, zsumować je, a otrzymany wynik podzielić przez liczbę wszystkich przedmiotów szkolnych.

Uzyskany wynik będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Dzięki temu uczeń lub rodzic będzie mógł w łatwy sposób sprawdzić, czy spełni się marzenie o czerwonym pasku na świadectwie.

Zobacz także: 

Ocena niedostateczna
Adobe Stock
Edukacja
Ocena niedostateczna: za co uczeń może dostać jedynkę?
Ocena niedostateczna to najniższy stopień przewidziany w polskim systemie edukacji. I, mimo że samo słowo „ocena” zawiera w sobie subiektywizm, to zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym zasady przyznawania ocen powinny być jawne, transparentne i obiektywne. Sprawdź, za co uczeń może dostać niedostateczny.

Ocena niedostateczna najczęściej wiąże się z negatywnymi emocjami takimi jak złość, wściekłość, smutek, żal, a nierzadko także z upokorzeniem i poczuciem zawodu. Szczególnie w przypadku, gdy uczeń (lub uczennica) włożył dużo pracy w naukę. Zgodnie z obowiązującym prawem każda szkoła może mieć własny, wewnątrzszkolny system oceniania. Nie oznacza to jednak, że oceny mogą być „wyssane z palca”. Jedynka: co to za ocena? We wszystkich szkołach w Polsce (z wyłączeniem oceny rocznej oraz śródrocznej w klasach I-III szkoły podstawowej) stosuje się 6-stopniową skalę ocen, gdzie 1 jest oceną negatywną, niewystarczającą do zaliczenia odpowiedzi, testu, sprawdzianu, itp. Stopień jest wyłącznie oceną stanu wiedzy ucznia (lub uczennicy) na dany moment. Żadna ocena nie wartościuje ucznia (lub uczennicy) jako człowieka. Za co uczeń może dostać niedostateczny? Często osoba, która otrzymała „jedynkę”, uważa, że decyzja nauczyciela bądź nauczycielki była jawnie niesprawiedliwa i jednostronna. Jednak co do zasady przyjmuje się, że stopień niedostateczny otrzymuje osoba, która nie spełnia podstawowych wymagań (tzw. wymagań koniecznych), czyli: nie opanowała wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają jej dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nie czyni żadnych postępów w nauce. Szczegółowe wytyczne oceniania wewnątrzszkolnego nie mogą być sprzeczne z Konstytucją, Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka czy Ustawą o Systemie Oświaty. Uzasadnienie oceny niedostatecznej Każda osoba ma prawo poznać...

Świadectwo z paskiem
Adobe Stock/archiwum prywatne
Aktualności
Oceny na koniec roku nie mają znaczenia? „Nie zabraniajcie mi być dumną ze swojej córki!” [LIST DO REDAKCJI]
„Już się we mnie gotuje, jak słyszę, że nie, nie, to nie ma znaczenia, że Kasia, Basia czy Oskarek nie mają paska na świadectwie, że przecież oceny nie świadczą o tym, jakim są człowiekiem. Jednak gdy chodzi o sukcesy innych osób, to już życiowa etyka głoszących te poglądy nie przystaje do rzeczywistości! Swoimi komentarzami, uciszającym spojrzeniem zabraniają mi być dumną ze swojej córki, bo przecież oceny nie mają znaczenia... Czy naprawdę nie mam prawa być dumna ze swojej córki, która ciężko pracowała przez cały rok?!”

Moje drogie mamy, powiem wam szczerze, że już się we mnie gotuje, jak tylko słyszę te wszystkie mamusie i tych wszystkich tatusiów, którzy szczebioczą sobie wesoło pod szkołą, że nie, nie, to nie ma znaczenia, że Kasia, Basia czy Oskarek nie mają paska na świadectwie, że przecież oceny nie świadczą o tym, jakim są człowiekiem. I plotą trzy po trzy inne mądrości domorosłych psychologów i stek bzdur wyczytanych w internecie. Aż mną telepie i ledwo gryzę się w język, żeby nie powiedzieć jakiejś małej złośliwości! A co jest najśmieszniejsze w tej całej tragikomicznej szopce? Że się z nimi zgadzam. A jednocześnie ledwo mogę się pohamować, bo… jestem dumna z tego, że moja córka ma świadectwo z paskiem. Uczciwie na to zapracowała! „To promowanie miernot i życiowych nieudaczników” Obłuda! Mówi taka jedna z drugą, że oceny nie mają znaczenia. Że ważny jest indywidualizm i nie można nikogo oceniać. Bo nie wypada. Oczywiście, że nie wypada, gdy chodzi o ich dzieci. Jednak gdy w grę wchodzą sukcesy innych osób, to już ich życiowa etyka nie przystaje do rzeczywistości! Swoimi komentarzami, uciszającym spojrzeniem zabraniają mi być dumną ze swojej córki, bo przecież oceny nie mają znaczenia... Czy NAPRAWDĘ nie mogę być dumna ze swojej córki, która ciężko pracowała przez cały rok?! Czy nie mogę być dumna ze swojej córki, która zasłużyła sobie na wakacje, bo nie bumelowała na lekcjach jak inni? Czy to nie jest promowanie miernot i życiowych nieudaczników pod płaszczykiem pozornej akceptacji?! „Dawali dzieciom kary za niewystarczająco dobre oceny” Dam sobie rękę uciąć, że te zrywy miłosiernej akceptacji ocen swoich dzieci są nie tylko na pokaz, ale pojawiają się tylko i wyłącznie w dniu rozdania świadectw. Ile to razy słyszałam od koleżanek córki, których rodzice teraz głoszą takie mądrości,...

kiedy uczeń jest nieklasyfikowany
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?
Wbrew pozorom to wcale nie frekwencja ucznia decyduje o tym, czy będzie on klasyfikowany z danego przedmiotu. Wyjaśniamy, co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany i kiedy może się to zdarzyć.

Wielu rodziców, których dzieci często opuszczają zajęcia szkolne, zastanawia się, kiedy uczeń może być nieklasyfikowany. Uzasadnieniem nieklasyfikowania ucznia jest niska frekwencja, jednak decydującym czynnikiem są oceny dziecka – a dokładnie ich liczba. Co oznacza nieklasyfikowanie? Nieklasyfikowanie na koniec roku może oznaczać brak promocji do następnej klasy. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Uczeń może być nieklasyfikowany na semestr lub koniec roku. Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów edukacyjnych w przypadku, gdy nauczyciel nie ma podstaw do tego, by ustalić mu roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną (czyli uczeń ma za mało ocen). Powodem tego muszą być nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. Minimalna liczba ocen wymagana do klasyfikowania ucznia powinna znaleźć się w statucie szkoły. Konsekwencje nieklasyfikowania nie zawsze oznaczają niedopuszczenie do kolejnej klasy. Uczeń nie powinien być nieklasyfikowany, jeżeli mimo częstej nieobecności w szkole otrzymywał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić jego wiedzę i wystawić mu ocenę końcową. Wynika z tego, że jeśli uczeń często opuszcza zajęcia, ale ma wystarczająco dużo ocen – można go klasyfikować, nawet jeżeli nie osiągnął frekwencji przekraczającej 50 procent .  O nieklasyfikowaniu ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz