pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock

Ograniczenie praw rodzicielskich: po rozwodzie, z urzędu, wniosek

Ograniczenie praw rodzicielskich to odebranie praw do decydowania o niektórych sprawach dotyczących dziecka. Orzeka o tym sąd m.in. na wniosek rodzica lub z urzędu.
Karolina Stępniewska
pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock
Ograniczenie praw rodzicielskich orzekane jest przez sąd rodzinny, kiedy rodzice niepełnoletniego dziecka nie zgadzają się ze sobą w ważnych sprawach go dotyczących. Może się tak stać w wyniku rozwodu, jeśli rodzice nie przygotują wspólnego planu wychowawczego lub na wniosek jednego z rodziców, kiedy dobro dziecka jest zagrożone. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską także z urzędu, jeśli uzna, że dziecku dzieje się krzywda. Sytuacje, w których sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie jednemu lub obojgu rodziców wymienione są w art. 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Ograniczenie praw rodzicielskich w wyniku rozwodu

Rozwód lub formalna separacja nie oznaczają automatycznie ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców. Sąd może zdecydować o takim rozwiązaniu i przyznać pełne prawa temu rodzicowi, który zapewni dziecku najlepsze warunki do życia. Orzeczenie o niepełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców dokładnie określa, jakie decyzje może podejmować rodzic, którego prawa zostały ograniczone. Nie może on na przykład zarządzać majątkiem dziecka.
Przeczytaj więcej: Rozwód a dzieci - formalności i dokumenty, skutki, wiek dziecka w momencie rozwodu
Ważne! Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy od pewnego czasu sąd podczas orzekania rozwodu lub separacji skłania się ku pozostawianiu pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Muszą jednak dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących opieki nad dzieckiem, jego edukacji, zdrowia, wakacji i kontaktów. W tym celu rodzice spisują plan wychowawczy, który przedstawiają przed sądem.
Redakcja poleca: Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Domowe sposoby na komary są prawie tak samo skuteczne, jak te chemiczne, za to o wiele zdrowsze dla nas i środowiska! Warto wypróbować naturalne środki na komary, takie jak: lawenda, wanilia, olejek cytrynowy i inne (równie skuteczne w walce z komarami) preparaty. Dzięki nim nie tylko odstraszysz insekty, lecz także wprowadzisz do domu piękne, aromatyczne zapachy! Sprawdź, czym odstraszyć komary.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

Jeśli rodzice nie radzą sobie z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, sąd może ograniczyć ich prawa rodzicielskie, skierować rodziców na terapię rodzinną lub do specjalnych miejsc, które oferują edukację i wsparcie rodzinom z trudnościami. Sąd określa dokładnie, jakie decyzje rodzice mogą podejmować samodzielnie, a do jakich potrzebują zgody sądu rodzinnego. Przydziela rodzinie kuratora, który nadzoruje wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców oraz czuwa nad życiową sytuacją dziecka. W najtrudniejszych przypadkach dziecko umieszczane jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej, a rodzic zostaje pozbawiony praw rodzicielskich.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich może złożyć:
 • rodzic.
 • każda osoba, która ma wiedzę o tym, że dziecku dzieje się krzywda,
 • policja,
 • szkoła,
 • kurator.
Ważne! Wniosek musisz złożyć do sądu rejonowego (wydział opiekuńczy) właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. W piśmie uzasadnij, dlaczego domagasz się ograniczenia praw rodzicielskich ojca lub matki, a jeśli to możliwe – przedstaw dowody na to, że dziecku będzie lepiej, jeśli sąd przychyli się do twojej prośby. Opłata sądowa za złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wynosi 40 zł.

Do wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej dołącz:
 • akt urodzenia dziecka,
 • aktu małżeństwa lub postanowienie sądu o rozwodzie (jeśli to cię dotyczy),
 • dowody na uzasadnienie wniosku (jeśli je posiadasz. Może to być np. opinia kuratora, psychologa itd.),
 • imiona, nazwiska i adresy ewentualnych świadków,
 • informację o liczbie odpisów (każdy z uczestników postępowania powinien otrzymać kopię wniosku),
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy