pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock

Ograniczenie praw rodzicielskich: po rozwodzie, z urzędu, wniosek

Ograniczenie praw rodzicielskich to odebranie praw do decydowania o niektórych sprawach dotyczących dziecka. Orzeka o tym sąd m.in. na wniosek rodzica lub z urzędu.
Karolina Stępniewska
pozbawienie praw rodzicielskich
fot. Adobe Stock
Ograniczenie praw rodzicielskich orzekane jest przez sąd rodzinny, kiedy rodzice niepełnoletniego dziecka nie zgadzają się ze sobą w ważnych sprawach go dotyczących. Może się tak stać w wyniku rozwodu, jeśli rodzice nie przygotują wspólnego planu wychowawczego lub na wniosek jednego z rodziców, kiedy dobro dziecka jest zagrożone. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską także z urzędu, jeśli uzna, że dziecku dzieje się krzywda. Sytuacje, w których sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie jednemu lub obojgu rodziców wymienione są w art. 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Ograniczenie praw rodzicielskich w wyniku rozwodu

Rozwód lub formalna separacja nie oznaczają automatycznie ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców. Sąd może zdecydować o takim rozwiązaniu i przyznać pełne prawa temu rodzicowi, który zapewni dziecku najlepsze warunki do życia. Orzeczenie o niepełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców dokładnie określa, jakie decyzje może podejmować rodzic, którego prawa zostały ograniczone. Nie może on na przykład zarządzać majątkiem dziecka.
Przeczytaj więcej: Rozwód a dzieci - formalności i dokumenty, skutki, wiek dziecka w momencie rozwodu
Ważne! Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy od pewnego czasu sąd podczas orzekania rozwodu lub separacji skłania się ku pozostawianiu pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Muszą jednak dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących opieki nad dzieckiem, jego edukacji, zdrowia, wakacji i kontaktów. W tym celu rodzice spisują plan wychowawczy, który przedstawiają przed sądem.
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

Jeśli rodzice nie radzą sobie z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, sąd może ograniczyć ich prawa rodzicielskie, skierować rodziców na terapię rodzinną lub do specjalnych miejsc, które oferują edukację i wsparcie rodzinom z trudnościami. Sąd określa dokładnie, jakie decyzje rodzice mogą podejmować samodzielnie, a do jakich potrzebują zgody sądu rodzinnego. Przydziela rodzinie kuratora, który nadzoruje wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców oraz czuwa nad życiową sytuacją dziecka. W najtrudniejszych przypadkach dziecko umieszczane jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej, a rodzic zostaje pozbawiony praw rodzicielskich.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich może złożyć:
 • rodzic.
 • każda osoba, która ma wiedzę o tym, że dziecku dzieje się krzywda,
 • policja,
 • szkoła,
 • kurator.
Ważne! Wniosek musisz złożyć do sądu rejonowego (wydział opiekuńczy) właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. W piśmie uzasadnij, dlaczego domagasz się ograniczenia praw rodzicielskich ojca lub matki, a jeśli to możliwe – przedstaw dowody na to, że dziecku będzie lepiej, jeśli sąd przychyli się do twojej prośby. Opłata sądowa za złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wynosi 40 zł.

Do wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej dołącz:
 • akt urodzenia dziecka,
 • aktu małżeństwa lub postanowienie sądu o rozwodzie (jeśli to cię dotyczy),
 • dowody na uzasadnienie wniosku (jeśli je posiadasz. Może to być np. opinia kuratora, psychologa itd.),
 • imiona, nazwiska i adresy ewentualnych świadków,
 • informację o liczbie odpisów (każdy z uczestników postępowania powinien otrzymać kopię wniosku),
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy