rekrutacja do liceum
Adobe Stock
Wychowanie

Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?

Rekrutacja do liceum jest dość stresującym momentem dla ucznia i jego rodziców. Ważne więc, by się do niej odpowiednio przygotować: nie przegapić terminów, znać zasady. Wyjaśniamy, jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023.

Rekrutacja do liceum to ostatni ważny krok przed rozpoczęciem nowego etapu edukacji, który składa się z kilku części. To właśnie podczas rekrutacji zostaje rozstrzygnięte, czy uczeń będzie mógł uczęszczać do wymarzonego liceum, czy może jednak będzie musiał wybrać inną szkołę.

Wątpliwości często budzi to, do ilu szkół można składać dokumenty. W całej Polsce podczas rekrutacji do liceum można składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas. Wyjaśniamy, kiedy rozpoczyna się rekrutacja do liceów, do kiedy można składać dokumenty i jak przebiega cały ten proces krok po kroku.

Spis treści
1. Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy
2. Zasady rekrutacji do liceum

3. Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023?

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy

Wielu młodych ludzi wraz rodzicami zastanawia się, kiedy zanieść świadectwo do liceum. Terminy, które będą obowiązywać w 2022 roku są podane na stronie internetowej kuratorium danego województwa. Są one zależne od konkretnego regionu, w którym znajduje się szkoła, do której aplikuje uczeń. 

Poniżej przedstawiamy tegoroczne terminy, które obowiązują w jednym z województw, mogą się one jednak nieznacznie różnić w zależności od regionu. Wszystkich terminów trzeba bezwzględnie przestrzegać, ponieważ opóźnienie lub przeoczenie tych dat może przekreślić marzenia o dostaniu się do wybranej szkoły. 

Do kiedy można składać dokumenty do szkoły średniej?

 • od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r.  – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru.
 • od 16.05.2022 r. do 30.05.2022 r. – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego
 • od 1.06.2022 do 14.06.2022 r. – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
 • do 17.06.2022 r. – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych
 • 22.07.2022 r. - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • 24.06 do 12.07.2022 r.  możliwość dokonania zmiany przez kandydatów w kwestii wniosków o przyjęcie. Uczeń może zmienić szkoły, do których będzie kandydować lub złożyć zupełnie nowy wniosek. 
 • 24.06 do 12.07.2022 r. – uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
 • od 19.07.2022 r. – 25.07.2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 26 lipca o godzinie 10:00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
 • 29.07.2022 r. - publikacja list kandydatów przyjętych
 • od 29.07.2022 r. do 19.08.2022 r. - rekrutacja uzupełniająca

Harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników z egzaminu ósmoklasisty:

 • 1 lipca 2022 r. – termin ogłoszenia wyników z egzaminu ósmoklasisty (będzie je można sprawdzić przez internet na indywidualnych kontach ucznia),
 • 7 lipca 2022 r. – do tego terminu nastąpi przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń z egzaminu,
 • 8 lipca 2022 r. – zostaną wydane przez szkoły zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Zasady rekrutacji do liceum

Uczeń, który kończy szkołę podstawową, w rekrutacji do liceum maksymalnie może uzyskać 200 punktów. Zebrane punkty decydują o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej się dostanie. Połowę, czyli 100 punktów, można uzyskać z egzaminów końcowych.

Pozostałe punkty uczeń może uzyskać za:

 • Wyniki na świadectwie. Oceny przeliczana są na punkty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, za które dostaje się punkty ubiegając się o przyjęcie do danej klasy w liceum.
 • Szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia artystyczne i sportowe.
 • Uczestnictwo w wolontariacie.

O tym, ile należy zdobyć punktów, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji. Często na stronach szkół publikowane są progi punktowe z lat ubiegłych, by uczniowie mogli się zorientować, jaki poziom obowiązywał wcześniej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli do szkoły podania złoży wielu zdolnych uczniów – progi punktowe podniosą się.

Jak obliczyć punkty za oceny?

Przyznawanie punktów za oceny prezentuje się następująco: 

 • ocena celująca – 18 punktów
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów
 • ocena dobra – 14 punktów
 • ocena dostateczna – 8 punktów
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty

Dodatkowe punkty: 

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
 • wolontariat szkolny – 3 punkty
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

Jak obliczyć punkty z egzaminu?

Z egzaminów z języka polskiego, języka nowożytnego oraz matematyki maksymalnie można dostać 100 punktów.
Punkty z matematyki oraz z języka polskiego należy pomnożyć przez 0,35. Punkty z języka nowożytnego trzeba pomnożyć przez 0,3.

Laureaci olimpiad a rekrutacja do liceum

Laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych mają znacznie większe szanse na to, by dostać się do wymarzonej szkoły. Uczniowie, którzy zostaną laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej (która jest wymieniona w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) są zwolnieni z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. Co to oznacza w praktyce? Taki uczeń z automatu otrzymuje 100% punktów z danego przedmiotu i nie musi się na nim w ogóle pojawiać. 

Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023?

Rekrutacja do liceum obejmuje kilka etapów. Co trzeba zrobić, by rozpocząć ten proces?

 1. Złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych. 
 2. Gdy uczeń otrzyma już zaświadczenie z wynikiem egzaminu ósmoklasisty – należy zanieść dokument do szkół, w których uczeń złożył wniosek o przyjęcie.
 3. Gdy placówki podadzą listę zakwalifikowanych uczniów – uczniowie muszą wtedy złożyć deklarację woli przyjęcia w wybranej przez siebie szkole. Dostarczają w tym celu oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Na podstawie deklaracji uczniów szkoły podają listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Na koniec zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji. Jeśli ktoś nie został przyjęty do wybranej przez siebie szkoły (jako pierwszego wyboru), może ubiegać się o miejsce w innej szkole (kolejnego wyboru), gdzie są jeszcze wolne miejsca.
W szkołach, gdzie uczeń musi zdać test sprawności fizycznej, test umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dyrektorzy indywidualnie ustalają daty egzaminów, wpływających na przyjęcie do liceum.

Zobacz także

ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Adobe Stock
Edukacja
Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2022?
Na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty szkoły ponadpodstawowe decydują, którzy kandydaci zostaną przyjęci do danej placówki. Tłumaczymy, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty i ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum.

Dla uczniów kończących szkołę podstawową i ich rodziców bardzo ważne jest, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty . To właśnie liczba zdobytych punktów decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do dobrego liceum. Sprawdź, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, z matematyki oraz z angielskiego. Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2022? Za trzy egzaminy (z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów. Liczbę zdobytych punktów procentowych na egzaminie z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. przykład: (100 proc. x 0,35 = 35 punktów) Liczbę punktów procentowych zdobytych na egzaminie z języka angielskiego  trzeba z kolei pomnożyć przez 0,3. przykład: (100 proc. x 0,3 = 30 punktów) Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum? Nie ma ustalonego progu punktowego, który należy przekroczyć, by zdać egzamin i dostać się do liceum. O tym, ile dokładnie punktów trzeba zdobyć, aby trafić do wybranej przez siebie szkoły, uczeń dowiaduje się dopiero po zakończonej  rekrutacji do liceum . Na stronach internetowych poszczególnych szkół często publikowane są progi punktowe z poprzednich lat. To dzięki nim uczeń może się zorientować, ile prawdopodobnie punktów będzie musiał uzyskać, żeby dostać się do konkretnej szkoły. Pewne jest jednak, że im więcej punktów ósmoklasista zdobędzie podczas rekrutacji – tym jego szanse, że dostanie się do wymarzonego liceum, są większe.  Należy pamiętać, że przy rekrutacji do liceum szkoły nie biorą pod uwagę tylko punktów z egzaminu ósmoklasisty. Istotne są również punkty, które można zdobyć np. za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat, sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia sportowe i artystyczne....

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać to: udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych , a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają również egzaminu z dodatkowego przedmiotu. To wszystko sprawia, że egzamin ósmoklasisty stał się znacznie łatwiejszy. Ile trzeba mieć procent punktów, żeby zdać egzamin...

lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty
Adobe Stock
Aktualności
Lektury na egzamin ósmoklasisty 2022: obowiązkowe i uzupełniające [LISTA]
Lista lektur na egzamin ósmoklasisty w 2022 roku jest dłuższa. W zeszłym roku wymagana była znajomość lektur obowiązkowych z klas 7 i 8. W 2022 roku wykaz został poszerzony także o lektury z klas 4-6.

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty w 2022 roku uwzględnia też lektury z klas wcześniejszych. Podczas testu na koniec szkoły podstawowej uczniowie muszą wykazać się znajomością utworów literackich, które czytali w klasie 7 i 8, także w klasach od 4 do 6.  Sprawdź, jakie lektury będą na egzaminie ósmoklasisty.  Spis treści : Lektury na egzamin ósmoklasisty 2022 Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty Lektury uzupełniające na egzamin ósmoklasisty Lektury na egzamin ósmoklasisty 2022 Znajomość wymaganych lektur to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.  Egzamin ósmoklasisty  z języka polskiego do tej pory składał się z 17-26 zadań, z tego 5-9 zadań to tak zwane zadania otwarte, w tym praca pisemna.  Odwołanie się do przynajmniej jednej lektury obowiązkowej i jednej lektury samodzielnie wybranej na egzaminie przez ósmoklasistę jest obowiązkowe przy obu tematach pracy pisemnej, które pojawią się na teście (są do wyboru). Jeden temat ma zwykle charakter twórczy (opowiadanie), a drugi jest tematem argumentacyjnym, wymagającym napisania rozprawki, artykułu lub przemówienia. Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2022 zawiera książki, które trzeba przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu. To, jakie lektury należy znać, ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku publikuje dokładny wykaz lektur, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty. Znajduje się on w  aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązującym w roku szkolnym 2021/2022 .  Poniżej przedstawiamy tytuły lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w 2022 roku. Po kliknięciu w tytuł można od razu rozwiązać test sprawdzający wiedzę na temat danej lektury. Lektury obowiązkowe na...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz