średnia ocen
Yakobchuk Olena/Adobe Stock
Edukacja

Jak obliczyć średnią ocen - na koniec roku, na półrocze

Średnia ocen ma znaczenie dla tych uczniów, którzy mają szansę na świadectwo z czerwonym paskiem i wyróżnienie, a więc i nagrody czy stypendium związane z dobrymi wynikami w nauce. Przyznaje się je uczniom, którzy uzyskają wysoką średnią na zakończenie roku szkolnego. Sprawdź, jak obliczyć średnią ocen i jaka średnia gwarantuje pasek na świadectwie.

Średnia ocen decyduje o tym, czy dziecko otrzyma na zakończenie roku świadectwo z czerwonym paskiem. Świadectwo to przyznawane jest od czwartej klasy szkoły podstawowej. W niższych klasach nie oblicza się średniej. Uczniowie klas 1-3 otrzymują na świadectwie oceny opisowe, a nie stopnie.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku szkolnego?

Obliczanie średniej ocen jest bardzo proste. Wystarczy zsumować wartość wszystkich ocen wystawionych przez nauczycieli na koniec roku szkolnego (które znajdą się na świadectwie). Uzyskaną sumę należy podzielić przez liczbę ocen.

Wartość ocen:

  • celujący – 6
  • bardzo dobry – 5
  • dobry – 4
  • dostateczny – 3
  • dopuszczający – 2
  • niedostateczny – 1

Jeśli uczeń był z jakiegoś przedmiotu zwolniony, np. z WF, przedmiotu tego nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen – średnią oblicza się wtedy z mniejszej liczby przedmiotów.

Średnia ocen arytmetyczna i średnia ważona

Średnia ocen jest tak zwaną średnią arytmetyczną, co oznacza, że każda ocena ma taką samą wagę (jest tak samo ważna). Dlatego przy średniej arytmetycznej sumuje się wszystkie wartości (wszystkie oceny) i uzyskany wynik dzieli się przez liczbę użytych do zsumowania wartości.

Z kolei oceny końcowe nauczyciele często wystawiają z użyciem średniej ważonej, w której oceny mają różną wagę. Większą – mają sprawdziany i kartkówki, mniejszą na przykład prace domowe. Dlatego ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen zebranych przez ucznia z danego przedmiotu na przestrzeni roku szkolnego.

Jakie przedmioty liczyć do średniej ocen?

Nie wiesz, czy ocena z religii jest wliczana do średniej? Zastanawiasz się, czy zachowanie liczy się do średniej? Odpowiedź jest prosta. Do średniej ocen wlicza się wszystkie oceny widniejące na świadectwie POZA oceną z zachowania. Do średniej ocen wlicza się także religię czy etykę, jeśli uczeń ma wystawioną ocenę z tych przedmiotów.

Uwaga! Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się także oceny z przedmiotów, które uczeń miał w szkole, ale niekoniecznie w ostatniej klasie. Dlatego na świadectwie z 8. klasy szkoły podstawowej widnieje technika, muzyka i plastyka, których w 8 klasie już nie było, ale były w klasach 6 i 7. Oceny z tych przedmiotów wliczane są do średniej ocen ze świadectwa z klasy 8.

Średnia ocen na świadectwo z paskiem

Średnia ocen na świadectwo z paskiem wynosi 4,75 lub więcej. Ale to niejedyny warunek, aby otrzymać pasek na świadectwie. Ocena z zachowania nie jest wliczana do średniej, ale bierze się ją pod uwagę, przyznając świadectwo z czerwonym paskiem. Otrzyma je uczeń, którego średnia ocen wynosi minimum 4,75 i który z zachowania otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą.

Można zatem mieć średnią ocen na świadectwie powyżej 4,75 i świadectwa z czerwonym paskiem nie otrzymać przez niewystarczająco dobre lub złe zachowanie.

Zobacz także:

HIT: nowy przedmiot w szkole. Co warto wiedzieć o „historii i teraźniejszości”?
Adobe Stock, gov.pl
Aktualności
HIT: nowy przedmiot w szkole. Co to jest „Historia i teraźniejszość”?
Już niedługo pojawi się nowy przedmiot w szkole. Chodzi o słynny „HIT”, którego pełna nazwa brzmi: „historia i teraźniejszość”. Sprawdzamy, co jego wprowadzenie oznacza dla uczniów, nauczycieli i… polityków, którzy nie są do końca zgodni co do potrzeby zmian w planie lekcji.

„Historia i teraźniejszość” to nowy przedmiot w szkole, który pojawi się w I klasie szkół ponadpodstawowych już we wrześniu 2022 roku. Czy oznacza to, że będzie jeszcze więcej lekcji? Nie. Lekcje HIT mają zastąpić dwie godziny WOS-u. Zmiany dotyczą także lekcji historii. Wyjaśniamy, jaki jest nowy przedmiot w szkole – co jeszcze warto wiedzieć na temat „historii i teraźniejszości”? Dla kogo nowy przedmiot w szkole? Nowy przedmiot w szkole – HIT – zastąpi WOS, czyli „wiedzę o społeczeństwie” pod warunkiem, że zajęcia z WOS-u realizowane były w zakresie podstawowym (w liceach, technikach i szkołach branżowych). Uczniowie klas o profilu humanistycznym, którzy uczą się WOS-u w zakresie rozszerzonym – nie będą mieć HIT-u, ale tak jak do tej pory – 8 godzin WOS-u. Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki uznało, że w ich przypadku nowy przedmiot w szkole nie jest potrzebny. Jak będzie nauczany nowy przedmiot w szkole? W pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego uczniowie będą mieli dwie godziny HIT-u, w drugiej zaś jedną. W technikum zaplanowano jedną godzinę HIT-u przez pierwsze trzy lata nauki – głosi rozporządzenie podpisane przez ministra edukacji na początku marca. Nowy przedmiot w szkole będzie wprowadzany sukcesywnie, co oznacza, że od września 2022 roku pojawi się w planie lekcji pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, a w kolejnym roku w planie klas drugich. Dzieci, które rozpoczęły naukę w liceach i technikach przed rokiem szkolnym 2022/2023, będą się uczyć na dotychczasowych zasadach. Wprowadzenie Historii i teraźniejszości oznacza też zmiany w dotychczasowym nauczaniu historii. Na poziomie podstawowym uczniowie będą mieć 7, a nie 8 godzin historii. Niektóre zagadnienia z poszczególnych epok zostaną pominięte, za to narracja historyczna będzie wydłużona o okres 2004-2015. Nowy przedmiot...

spotkanie z nauczycielem
Adobe Stock
Aktualności
Ważny apel psychologa do rodziców uczniów: „W szkole wszyscy jesteśmy ludźmi”
Profil psycholożki Marii Kaczorowskiej na Instagramie obserwuje wielu rodziców, gdyż specjalistka porusza ważne kwestie związane z problemami dzieci w wieku szkolnym.

Pani psycholog swoje rady często opatruje grafikami, dzięki czemu przekazywane informacje łatwiej jest czytelnikom przyswoić. Tym razem obok grafiki pojawił się też tekst. Grafika zachęca rodziców do zainteresowania się szkołą dziecka i jego problemami, tekst natomiast mówi o tym, jak się dowiadywać o różne rzeczy, a dokładniej – jak uszanować pracę nauczycieli. Dzisiejsza szkoła jest inna niż ta sprzed lat Maria Kaczorowska zauważa, że rodzice powinni brać pod uwagę fakt, że to, co sami pamiętają ze swoich czasów szkolnych, może różnić się od doświadczeń ich dziecka. Czasy się zmieniły, szkoła także. Na dodatek zupełnie inna jest perspektywa ucznia, a inna jego rodzica. W dodatku lockdown, z jakim mierzyli się uczniowie w zeszłym roku szkolnym, postawił przed nimi i przed nauczycielami zupełnie nowe wyzwania. Teraz, po powrocie do normalnej nauki, wszystko jest już nieco inne, niż było przed pandemią. Dlatego rodzice mają prawo dowiadywać się w szkole o wiele rzeczy, zwłaszcza w roku szkolnym 2021 i zadawać nauczycielom pytania, aby rozwiewać swoje wątpliwości. Nie przekraczaj granic nauczyciela! „Mamy prawo do niewiedzy. Mamy prawo pytać. I mamy prawo uzyskać odpowiedź. Pamiętajmy jednak, by uszanować granice nauczyciela – ustalajmy moment takich rozmów, umawiajmy się na spotkania, przychodźmy na zaplanowane konsultacje. Odpowiadanie na nasze pytania i rozwiewanie wątpliwości w czasie lekcji lub podczas przerwy może przekraczać granice nauczyciela, który ma prawo do przerwy i ma prawo przeprowadzić lekcje w zaplanowanym czasie” – pisze psycholożka.           Wyświetl ten post na Instagramie.                       Post udostępniony przez...

prawa rodziców
Adobe Stock
Prawo i finanse
Prawa i obowiązki rodziców w szkole + obowiązki nauczyciela wobec rodziców
Rodzice, podobnie jak ich dzieci chodzące do szkoły, mają prawa i obowiązki w danej placówce. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest statut szkoły, do której uczęszcza dziecko. Sprawdź, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, a także jakie są obowiązki nauczycieli wobec rodziców.

Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a opiekunami dziecka. Dzieci mają prawa i obowiązki ucznia , ich rodzice także mogą korzystać z pewnych przywilejów – mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie.  Prawa i obowiązki rodziców w szkole Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców – wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów. Prawa rodziców w szkole  Rodzice mają prawo do : wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej), podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury, uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły, uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach, znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz