wysokość alimentów
fot. Adobe Stock

Wysokość alimentów: jak obliczyć, od czego zależy, przepisy 2020

Wysokość alimentów zależy od możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Ale nie tylko - wyjaśniamy 3 zasady ustalania ich wysokości.
Agnieszka Majchrzak
wysokość alimentów
fot. Adobe Stock
Wysokość alimentów to jeden z najbardziej drażliwych tematów związanych z rozwodem rodziców dziecka. Sytuacja, w której rodzic zobowiązany do ich płacenia (w polskich realiach jest to w większości przypadków ojciec dziecka) różnymi sposobami stara się obniżyć ich wysokość, jest niestety dość częstą i przykrą praktyką. Prawo ma w tej sprawie swoje regulacje. Zobacz, co ci przysługuje.

Spis treści:

Wysokość alimentów - zasady ogólne przyznawania alimentów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zasady ubiegania się o alimenty. Przewidują one, że to sąd orzeka o wysokości alimentów. Nie oznacza to jednak, że nie można ustalić pozasądownie.

Można zawrzeć z ojcem dziecka umowę określającą kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Warto ją podpisać w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem dobrowolnego poddania się egzekucji przez ojca dziecka na wypadek zaprzestania wywiązywania się z obowiązków. To pomoże w ściąganiu pieniędzy.
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?

Wysokość alimentów - od czego zależy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wysokości alimentów. Ich kwota zależy od kilku czynników:
 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka, zapewniających mu normalne warunki życia i rozwoju,
 • możliwości zarobkowych i majątkowymi rodzica płacącego alimenty,
 • zaangażowania ojca dziecka w jego utrzymanie i wychowanie - brak zainteresowania i kontaktu z dzieckiem oznaczać może wyższą kwotę alimentów.
Oceniając możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, bierze się pod uwagę nie tylko faktyczny jego zarobek, ale także dochód, jaki mógłby uzyskać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stanem zdrowia, wiekiem i innymi umiejętnościami.

Wysokość alimentów - ile to pieniędzy?

Przepisy prawa nie przewidują konkretnych kwot wypłacanych alimentów. Dlatego kluczową sprawą w ustaleniu ich poziomu jest uzasadnienie w pozwie rozwodowym wniesionym do sądu wysokości miesięcznych alimentów, o które się występuje.

Potrzeba dokładnie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka. Alimenty powinny zaspokoić w połowie bieżące potrzeby dziecka lub ich większą część, w sytuacji słabszej sytuacji finansowej drugiego rodzica. Przy ich obliczaniu nie wolno brać pod uwagę przyszłych planów dziecka.
Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów rodzic żyje na wysokiej stopie życiowej, to jego dziecko także ma prawo do ubiegania się o takie alimenty, które pozwoliłyby mu na życie na takim poziomie.

Wysokość alimentów - co to są uzasadnione potrzeby dziecka?

Pod tym pojęciem kryją się koszty poniesione w związku z:
 • wyżywieniem,
 • mieszkaniem,
 • utrzymaniem higieny,
 • zdrowiem i leczeniem - wizyty lekarskie, leki, zabiegi, sprzęt rehabilitacyjny,
 • ubraniem i obuwiem,
 • codziennym życiem - meble, przedmioty potrzebne do urządzenia pokoju lub mieszkania, sprzęt elektroniczny, sportowy,
 • szkołą - wydatki na podręczniki, zeszyty i przybory, zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wycieczki lub wyjścia klasowe, obiady, ubezpieczenia, składki szkolne,
 • czasem wolnym - zakup zabawek, książek, wyjść do kina, zoo, płyt, gier komputerowych,
 • wakacjami, weekendowymi wyjazdami,
 • codziennymi kosztami dojazdów.
Aby udokumentować koszty utrzymania dziecka, warto posiadać zaświadczenia, faktury, dowody opłat, np. za leczenie, lekcje języka obcego lub inne zajęcia dodatkowe.

Wysokość alimentów - sporządzenie pozwu

Aby ustalić wysokość alimentów, trzeba przygotować pozew sądowy. W tym celu można skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego albo też posłużyć się gotowym wzorem dostępnym w sądzie rejonowym.

Wnioskodawca musi w nim również przedstawić zaświadczenie o własnych dochodach oraz listę wydatków, jakie ponosi w związku z własnym utrzymaniem.

Rodzice muszą być osobiście obecni na rozprawie oraz przedstawić swoją sytuacją majątkową i zarobkową, a także  rzeczywiste koszty utrzymania dziecka. Po wysłuchaniu zeznań obojga opiekunów sąd ustala ostateczną wysokość alimentów.

Wysokość alimentów - alimenty natychmiastowe

Wiele matek (ale i ojców) czeka na zasądzenie alimentów wiele miesięcy, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Dlatego od 2019 roku zaczęły obowiązywać alimenty natychmiastowe, które mają rozwiązać problem przeciągających się spraw sądowych.

Oznacza to, że rodzic ma obowiązek natychmiastowego wypłacenia alimentów, niezależnie od ewentualnego dalszego postępowania sądowego. Przyznawane są w ciągu zaledwie kilkunastu dni, wystarczy złożenie pozwu na gotowym formularzu dostępnym w internecie.

Kwota alimentów natychmiastowych w 2020 wynosi:
 • 500 złotych na jedno dziecko,
 • 900 złotych na dwójkę dzieci,
 • 1200 złotych na trójkę dzieci.

Pieniądze te mają być co roku waloryzowane. Pobieranie alimentów natychmiastowych nie wpływa na wysokość właściwych alimentów oraz nie wyklucza możliwości ubiegania się o wyższe kwoty alimentów w przyszłości.

Wysokość alimentów - Fundusz Alimentacyjny

Samotny rodzic mający kłopot z wyegzekwowaniem od ojca dziecka alimentów może skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty z Funduszu wynoszą maksymalnie 500 złotych na dziecko. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić warunki:
 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty (obecnie wynosi ona 800 zł netto miesięcznie, a od 1 października 2020 kryterium dochodowe uprawniające do tego świadczenia wzrośnie do 900 zł. Dzięki temu pieniądze będą mogły trafić do większej liczby rodzin);
 • egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów).

Od 1 października 2020 będzie też obowiązywał mechanizm „złotówka za złotówkę”. Polega on na tym, że „przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium” – wyjaśnia minister pracy Marlena Maląg. Dzięki tej zmianie pieniądze z Funduszu będą mogły trafić do większej liczby potrzebujących rodzin. Ważne jest też to, że wysokość alimentów przy tym mechanizmie będzie nie niższa niż 100 zł.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 33 głosy

Zobacz także

Popularne tematy