Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Jaki zasiłek dostanę?

Dowiedz się, jak długo kobieta w ciąży może być na zwolnieniu lekarskim oraz kiedy należy jej się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy.
Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu?
fot. Fotolia


Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Na szczęście prawo traktuje przyszłe mamy w szczególny sposób. W czasie ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. W tym czasie otrzymasz też 100 proc. swojego wynagrodzenia. Oczywiście to od twojego zdrowia zależy, ile dni (i czy w ogóle) spędzisz na L4 w ciąży. Zobacz w jaki sposób prawo reguluje:
 

Chorobowe w ciąży

W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni. Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 będziesz otrzymywała wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli niezdolność do pracy powstanie w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo dotyczy choroby przypadającej w czasie ciąży (także w okresie choroby niezwiązanej z ciążą), pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia, jeżeli nie jesteś zdolna do pracy w czasie ciąży. Stosuje się to też do wynagrodzenia chorobowego, które wypłacane jest za okres niezdolności do pracy poprzedzający wypłatę zasiłku (czyli pierwsze 33 dni choroby).

Ważne! Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży zawsze uprawnia do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Przepisy kodeksu zostały doprecyzowane ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W świetle art. 11 wspomnianej ustawy miesięczny zasiłek chorobowych co do zasady wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z punktu widzenia kobiety ciężarnej szczególne znaczenie ma ustęp 2, w którym stwierdza się, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

  • przypada w okresie ciąży;
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Ważne!  Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Obejmuje nawet dni wolne od pracy.

 


Zobacz także: Przewodnik po zasiłkach i ulgach dla rodziców – co, komu i w jakiej wysokości?

Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Jak dbać o noworodka?

Dieta przyszłej mamy