Zasiłek chorobowy w ciąży
fot. AdobeStock

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży i jak go otrzymać?

Zasiłek chorobowy w ciąży może być pobierany w przypadku, gdy przyszła mama ma odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe – przy umowie o pracę lub dobrowolne – przy umowie zlecenie oraz własnej działalności gospodarczej) i przebywa na L4.
Zasiłek chorobowy w ciąży
fot. AdobeStock

Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Prawo traktuje jednak przyszłe mamy w szczególny sposób i pozwala przebywać im na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. Zasiłek chorobowy w ciąży wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – bezpośrednio, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób lub pośrednio, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób (wówczas pieniądze na konto ciężarnej wpływają od pracodawcy, który później otrzymuje zwrot z ZUS-u). 

Spis treści:

Świadczenia chorobowe w ciąży

W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni (czyli prawie przez cały okres jej trwania). Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 w ciąży będziesz otrzymywała zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i późniejszy zasiłek chorobowy w pełnej kwocie twojej dotychczasowej pensji. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne. O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy. 

Aby jednak zyskać prawo zasiłku chorobowego w ciąży, musisz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez minimum 30 dni. W przypadku umowy zlecenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez minimum 90 dni. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, zasiłek chorobowy w ciąży ci nie przysługuje. 

Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży?

W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim (a nie w wysokości 80 proc., jak w przypadku zwykłego L4). Zasiłek z ZUS-u wypłacany jest po 33 dniach zwolnienia, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy ciężarna otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane od pracodawcy. Reguluje to art. 11 ustęp 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ważne! Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży zawsze uprawnia do świadczenia chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia i przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Obejmuje także dni wolne od pracy.
Jeżeli nie dostarczysz zaświadczenia o ciąży, otrzymasz świadczenia chorobowe w podstawowej wysokości, czyli 80 proc. Dopiero po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu będziesz miała prawo do wyrównania wysokości świadczeń do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jak uzyskać 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie ciąży?

Aby pracodawca mógł naliczyć ci wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc. (a później ZUS zasiłek w tej samej kwocie) podstawy wymiaru zasiłku, musisz w miejscu pracy przedstawić odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Dokument od ginekologa prowadzącego ciążę uznaje się za wystarczający do potwierdzenia ciąży. Kod "B" na zaświadczeniu oznacza ciążę i uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia i zasiłku. Pełnopłatne L4 w ciąży nie musi być wystawione koniecznie przez ginekologa, może je wydać również np. lekarz internista. 

Zobacz także:
Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?
Oceń artykuł

Ocena 4 na 8 głosy

Zobacz także

Popularne tematy