GRY

Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Jaki zasiłek dostanę?

Dowiedz się, jak długo kobieta w ciąży może być na zwolnieniu lekarskim oraz kiedy należy jej się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy.
Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu?
fot. Fotolia

Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży i długość zwolnienia lekarskiego w ciąży są zawsze takie same: 100 proc. zasiłku chorobowego oraz 270 dni chorobowego. Oczywiście od twojego zdrowia zależy, ile dni (i czy w ogóle) spędzisz na L4 w ciąży. Jeśli akurat jesteś w ciąży, przeczytaj wszystko, co powinnaś wiedzieć o zwolnieniu lekarskim w ciąży i o wysokości zasiłku lekarskiego.

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia, jeśli nie jesteś zdolna do pracy w czasie ciąży. Stosuje się to też do wynagrodzenia chorobowego, które wypłacane jest za okres niezdolności do pracy poprzedzający wypłatę zasiłku (czyli pierwsze 33 dni choroby oraz pierwsze 14 dni choroby w przypadku osoby, która ukończyła 50 lat).

Ważne! Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży zawsze uprawnia do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Przepisy kodeksu zostały doprecyzowane ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W świetle art. 11 wspomnianej ustawy miesięczny zasiłek chorobowych do zasady wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Z punktu widzenia kobiety ciężarnej szczególne znaczenie ma ustęp 2, w którym stwierdza się, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

  • przypada w okresie ciąży;
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Ważne!  Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Obejmuje nawet dni wolne od pracy.
Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Chorobowe w ciąży: 270 dni

W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni. Oznacza to, że przebywając na L4 przez 270 dni w roku będziesz otrzymywała wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeśli przekroczysz ten wymiar, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenia chorobowe przypadające na okres ciąży są pełnopłatne i wynoszą 100% podstawy wymiaru świadczenia.

O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją, jeśli niezdolność do pracy powstanie w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo dotyczy choroby przypadającej w czasie ciąży (także w okresie choroby niezwiązanej z ciążą), pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
Zobacz także: Przewodnik po zasiłkach i ulgach dla rodziców – co, komu i w jakiej wysokości?

Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Internetowa szkoła rodzenia

Przygotowania do porodu