Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu?
fot. Fotolia

Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Jaki zasiłek dostanę?

Dowiedz się, jak długo kobieta w ciąży może być na zwolnieniu lekarskim oraz kiedy należy jej się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy.
Agnieszka Majchrzak
Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu?
fot. Fotolia


Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Na szczęście prawo traktuje przyszłe mamy w szczególny sposób. W czasie ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. W tym czasie otrzymasz też 100 proc. swojego wynagrodzenia. Oczywiście to od twojego zdrowia zależy, ile dni (i czy w ogóle) spędzisz na L4 w ciąży. Zobacz w jaki sposób prawo reguluje:
 

Chorobowe w ciąży

W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni. Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 będziesz otrzymywała wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli niezdolność do pracy powstanie w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo dotyczy choroby przypadającej w czasie ciąży (także w okresie choroby niezwiązanej z ciążą), pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia, jeżeli nie jesteś zdolna do pracy w czasie ciąży. Stosuje się to też do wynagrodzenia chorobowego, które wypłacane jest za okres niezdolności do pracy poprzedzający wypłatę zasiłku (czyli pierwsze 33 dni choroby).

Ważne! Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży zawsze uprawnia do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Przepisy kodeksu zostały doprecyzowane ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W świetle art. 11 wspomnianej ustawy miesięczny zasiłek chorobowych co do zasady wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z punktu widzenia kobiety ciężarnej szczególne znaczenie ma ustęp 2, w którym stwierdza się, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

  • przypada w okresie ciąży;
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Ważne!  Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Obejmuje nawet dni wolne od pracy.

 

[content:0_16899,0_16395,0_17204,0_24388:CMNews]
Zobacz także: Przewodnik po zasiłkach i ulgach dla rodziców – co, komu i w jakiej wysokości?

Zaświadczenie od lekarza

Aby pracodawca mógł naliczyć ci wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, musisz w miejscu pracy przedstawić odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Dokument od lekarza ginekologa prowadzącego ciążę uznaje się za wystarczający do potwierdzenia ciąży. Kod "B" na zaświadczeniu oznacza ciążę i uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia i zasiłku.

Wyrównanie świadczeń chorobowych

Jeżeli nie dostarczysz zaświadczenia o ciąży, otrzymasz świadczenia chorobowe w podstawowej wysokości, czyli 80 proc. lub 70 proc. (w przypadku pobytu w szpitalu). Dopiero po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu będziesz miała prawo do wyrównania wysokości świadczeń do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeden okres zasiłkowy

Jeżeli bezpośrednio po niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami niż ciąża, następuje niezdolność do pracy związana z byciem w ciąży, okresy te zalicza się do jednego okresu zasiłkowego. W takiej sytuacji zasiłek chorobowy może być wypłacany przez łączny okres 270 dni w danym roku.

Oto przykład, kiedy otrzymasz pełen zasiłek chorobowy mimo, że najpierw twoja nieobecność w pracy była spowodowana chorobą, a dopiero później ciążą:
Pani Anna była niezdolna do pracy z powodu złamania nogi w terminie od 10 października do 28 grudnia 2017 roku. Następnie od 29 grudnia do 27 lutego 2017 roku miała problemy z jelitami, zaś za okres od 28 lutego do 5 maja 2018 roku otrzymała zwolnienie lekarskie z kodem "B", będące jednocześnie potwierdzeniem ciąży. W tym przypadku okresy niezdolności do pracy nastąpiły bezpośrednio po sobie i mimo, że dwa z nich nie dotyczyły ciąży, zostały zgodnie z prawem zaliczone do jednego okresu zasiłkowego. Od 10 października 2017 roku do 5 maja 2018 roku wyszło łącznie 207 dni. Pani Anna miała za cały ten okres prawo do zasiłku chorobowego. Otrzymywałaby go nawet do 7 lipca 2018 roku (maksymalnie 270 dni).

Okresy zasiłkowe liczy się osobno wówczas, gdy między jedną niezdolnością do pracy a drugą następuje przerwa i są one spowodowane różnymi chorobami. Druga taka sytuacja następuje w przypadku, gdy przerwa w niezdolności do pracy, jest  spowodowana jedną chorobą i trwa dłużej niż 60 dni. Jeżeli między okresami niezdolności do pracy występuje przerwa jednodniowa, a niezdolność do pracy następująca po przerwie spowodowana jest inną chorobą to są to dwa różne okresy zasiłkowe.
  [content:0_25331,0_24190,0_10023,8_1563:ECVideo]

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)

Polecamy:
Oceń artykuł

Ocena 4 na 7 głosy

Zobacz także

Popularne tematy