zasiłek macierzyński
fot. Fotolia

Zasiłek macierzyński 2021 – ile wynosi, jak obliczyć?

Zasiłek macierzyński w 2021 roku jest zależny od kilku czynników: m.in. od formy zatrudnienia i wysokości zarobków. Waha się od 60 do 100 procent podstawy wymiaru.
Karolina Stępniewska
zasiłek macierzyński
fot. Fotolia
Zasiłek macierzyński 2021 jest przyznawany na tych samych zasadach co w latach poprzednich. To świadczenie, które kobieta otrzymuje w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Przysługuje ono wszystkim mamom, które mają opłacone ubezpieczenie chorobowe lub urodziły dziecko w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Spis treści:

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2021 roku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie średniej z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wypłacanego przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Od tej zasady są jednak wyjątki:
 • jeżeli jesteś zatrudniona krócej niż 12 miesięcy – świadczenie obliczane jest na podstawie średniej z pełnych przepracowanych miesięcy.
 • jeżeli twoje przeciętne zarobki są mniejsze niż 1 tys. złotych – państwo dopłaci ci różnicę do wysokości 1000 zł.
 
Kobiety nieodprowadzające składek na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnione na umowę o dzieło, studentki, bezrobotne otrzymają co miesiąc 1 tysiąc złotych zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to, nazywane kosiniakowym świadczeniem rodzinnym, wypłacane jest przez pierwszy rok życia dziecka.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od tego, na jakich warunkach jesteś zatrudniona i wysokości twoich zarobków, ale również od terminu, kiedy złożysz wniosek o urlop rodzicielski. Twój zasiłek macierzyński wyniesie:
 • 100 procent podstawy wymiaru – w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; taki 100-procentowy zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego.
 • 80 procent podstawy wynagrodzenia – w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie; zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 procent podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;

Jeżeli przekroczysz 21-dniowy termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski, otrzymasz:
 • 100 procent podstawy wynagrodzenia zasiłek będzie wypłacany przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego
 • 60 procent podstawy wymiaru – zasiłek w tej wysokości wynagrodzenia będziesz pobierać w czasie trwania urlopu rodzicielskiego.  

Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego.


Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu macierzyńskiego:

 • 20 tygodni – jeżeli urodziłaś 1 dziecko;
 • 31 tygodni – jeżeli urodziłaś 2 dzieci;
 • 33 tygodnie – jeżeli urodziłaś 3 dzieci;
 • 35 tygodni – jeżeli urodziłaś 4 dzieci;
 • 37 tygodni – jeżeli urodziłaś 5 i więcej dzieci.


Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu rodzicielskiego:

 • 32 tygodnie – jeżeli urodziłaś 1 dziecko;
 • 34 tygodnie – jeżeli urodziłaś 2 lub więcej dzieci;

 

Zasiłek macierzyński otrzymuje również tata dziecka. Tak nazywane jest świadczenie, które otrzymuje się w trakcie trwania urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, pracując na umowę zlecenie, musisz posiadać ubezpieczenie chorobowe (w dniu porodu); nawet jeżeli umowa wygaśnie już po porodzie, ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenie.

Zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie średniej ze składek opłacanych przez 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka.

W przypadku, kiedy prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy, a opłacasz składki znacznie wyższe niż minimum wynikające z przepisów, otrzymasz zasiłek w minimalnej wysokości – 1 tys. złotych, który będzie powiększony o 1/12, za każdy miesiąc, w którym opłacałaś podwyższoną składkę na ubezpieczenie chorobowe.
 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mogą utracić mamy prowadzące działalność gospodarczą – dotyczy to tylko tych przedsiębiorczyń, które mają zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Od początku 2018 roku ZUS rozlicza wpłacone składki najpierw na poczet zaległych opłat. Zadłużeni przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że jeżeli na ich koncie w ZUS-ie powstanie (lub już jest) jakaś zaległość, mogą utracić prawo do ubezpieczenia chorobowego i związanych z nim zasiłków.

Kto zamiast zasiłku macierzyńskiego otrzymuje świadczenie rodzicielskie?

Zgodnie z przepisami świadczenie rodzicielskie z tytułu urodzenia dziecka, potocznie nazywane kosiniakowym, otrzymują mamy: 
 • bezrobotne (trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy);
 • studiujące;
 • pracujące na umowę o dzieło;
 • utrzymujące się z rolnictwa;
 • których dochód z tytułu umowy o pracę jest tak niski, że przysługujący zasiłek byłby niższy od minimalnej kwoty zasiłku.

Czy zasiłek macierzyński to dochód?

Tak. Zasiłek macierzyński to świadczenie regulowane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „dochody z innych źródeł’’.

Wniosek o zasiłek macierzyński

O zasiłek macierzyński można wystąpić jeszcze przed porodem. Do 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego można wykorzystać jeszcze przed przyjściem dziecka na świat, a po porodzie wykorzystać resztę przysługującego zasiłku macierzyńskiego. Wniosek o zasiłek macierzyński składa się na druku ZAM. Można to zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (potrzebny jest profil zaufany), osobiście lub listownie do siedziby ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. O terminach składania wniosku o zasiłek macierzyński i wynikających z nich konsekwencjach pisaliśmy powyżej w części Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego.


Zobacz też:

Redakcja poleca: Urlop macierzyński – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu macierzyńskiego. Tu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wniosku o urlop macierzyński.
Oceń artykuł

Ocena 4 na 52 głosy

Zobacz także

Popularne tematy