zasiłek macierzyński
fot. Fotolia

Jaki jest zasiłek macierzyński w 2019 roku?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2019 roku jest zależna od kilku czynników. Sprawdź, jaki zasiłek macierzyński dostaniesz.
Karolina Stępniewska
zasiłek macierzyński
fot. Fotolia
Zasiłek macierzyński 2019 przyznawany jest na tych samych zasadach, co w latach poprzednich. Jego wysokość  oblicza się na na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie otrzymywała kobieta w ciągu ostatniego roku przed przejściem na urlop macierzyński lub rodzicielski. Jego wysokość zależy m.in. innymi od tego, kiedy – i czy - kobieta złoży wniosek o urlop rodzicielski.

Kto otrzymuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka?

Zgodnie z przepisami zasiłek przysługuje mamom: 
 • bezrobotnym (trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy);
 • studiującym;
 • pracujące na umowę o dzieło;
 • utrzymującym się z rolnictwa;
 • kobietom, których dochód z tytułu umowy o pracę jest tak niski, że przysługujący zasiłek byłby niższy od minimalnej kwoty zasiłku.
Redakcja poleca: Urlop macierzyński – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu macierzyńskiego. Tu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wniosku o urlop macierzyński.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2019 roku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, obliczana jest:
 • na podstawie średniej z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wypłacanego przez 12 miesięcy poprzedzające miesiąc urodzenia dziecka.;
 • jeżeli jesteś zatrudniona na krócej niż 12 miesięcy, wówczas świadczenie obliczane jest na podstawie średniej z pełnych przepracowanych miesięcy;
 • jeżeli twoje przeciętne zarobki są mniejsze niż 1 tys. złotych państwo dopłaci ci różnicę;
 • kobiety nie odprowadzające składek na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnione na umowę o dzieło, studentki, bezrobotne otrzymują co miesiąc1 tys. złotych zasiłku macierzyńskiego przez pierwszy rok życia dziecka.
Każda kobieta musi dostać przynajmniej tys. złotych zasiłku macierzyńskiego, bez względu na to czy jest zatrudniona, czy też nie. 

Czytaj też: Komu należy się becikowe?

Od czego zależy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka?

Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od tego na jakich warunkach jesteś zatrudniona, wysokości twoich zarobków, ale również od terminu, kiedy złożysz wniosek o urlop rodzicielski. Twój zasiłek macierzyński wyniesie:
 • 100 procent podstawy wymiaru – w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 procentowy zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego;
 • 80 procent podstawy wynagrodzenia – w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie; zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 procent podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego; możesz także otrzymać
 • 100 procent podstawy wynagrodzenia - zasiłek będzie wypłacany przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, ale następnie będziesz pobierać 60 procent wysokości wynagrodzenia za okres urlopu rodzicielskiego;
 • 60 procent podstawy wymiaru - przekroczenie 21-dniowego terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oznacza odpowiednio 100 procent podczas urlopu macierzyńskiego, a następnie 60 procent podstawy wymiaru.

Zobacz też: Kto może dostać zasiłek rodzinny?
 

Okresy, za jakie przysługuje zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy:

 • urlopu macierzyńskiego;
 • urlopu rodzicielskiego;
 • urlopu ojcowskiego.


Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu macierzyńskiego:

 • 20 tygodni - jeżeli urodziłaś 1 dziecko;
 • 31 tygodni - jeżeli urodziłaś 2 dzieci;
 • 33 tygodnie - jeżeli urodziłaś 3 dzieci;
 • 35 tygodni - jeżeli urodziłaś 4 dzieci;
 • 37 tygodni - jeżeli urodziłaś 5 i więcej dzieci.


Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu rodzicielskiego:

 • 32 tygodnie - jeżeli urodziłaś 1 dziecko;
 • 34 tygodnie - jeżeli urodziłaś 2 lub więcej dzieci;


Wymiar zasiłku, z tytułu urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni.

Zobacz też: Ile pieniędzy na dziecko – zasiłki, ulgi i inne świadczenia

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, pracując na umowę zlecenie, musisz posiadać:

 • zatrudnienie;
 • ubezpieczenie chorobowe (w dniu porodu); nawet jeżeli umowa wygaśnie już po porodzie, ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenie.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie średniej ze składek, opłacanych przez 12 miesięcy, poprzedzających urodzenie dziecka.

W przypadku, kiedy prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy, a opłacasz składki znacznie wyższe, niż minimum wynikające z przepisów, otrzymasz zasiłek w minimalnej wysokości - 1 tys. złotych, który będzie powiększony o 1/12, za każdy miesiąc, w którym opłacałaś podwyższoną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku macierzyńskiego?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego od 2018 roku mogą utracić mamy prowadzące działalność gospodarczą. Dotyczy to tylko tych przedsiębiorczyń, które mają zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

Od początku 2018 roku ZUS rozlicza wpłacone składki najpierw na poczet zaległych opłat. Zadłużeni przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że jeżeli na ich koncie w ZUS-ie powstanie (lub już jest) jakaś zaległość, mogą utracić prawo do ubezpieczenia chorobowego i związanych z nim zasiłków.
 

[content:0_24145,8_1299,0_22404,2_1010:PsychologicalTest]
Doładuj
Przeładuj