Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Dziecko z autyzmem w przedszkolu
Adobe Stock
Zdrowie

Dziecko z autyzmem w przedszkolu: jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

Gdy dziecko z autyzmem idzie do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, jaki rodzaj placówki wybrać. Przedstawiamy możliwości, które mają do wyboru, a także zasady postępowania z dzieckiem w spektrum w przedszkolu.

Dziecko ze spektrum autyzmu teoretycznie może korzystać ze wszystkich dostępnych placówek, niezależnie od ich rodzaju. Zespół nauczycieli i specjalistów ma za zadanie zapewnić dziecku wielospecjalistyczną opiekę, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane:

 • wspieranie rozwoju,
 • udział w zajęciach rewalidacyjnych,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • dbanie o to, by szanse edukacyjne dziecka były wyrównane względem grupy rówieśniczej.

Po przyjęciu dziecka ze spektrum autyzmu przedszkole powinno przygotować tzw. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Są w nim opisane elementy i metody, które będą stosowane, aby dziecko mogło uczyć się i nawiązywać relacje.

Dzieci z diagnozą o spektrum autyzmu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci

Jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

W Polsce rodzice dziecka z autyzmem sami wybierają placówkę, do której poślą malucha. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się w przedszkolach:

 • terapeutycznych,
 • integracyjnych,
 • masowych (ogólnodostępnych).

Przed podjęciem decyzji o tym, jaką placówkę wybrać – warto dowiedzieć się:

 • jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele,
 • w jaki sposób program nauczania będzie dostosowany do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób cele będą dostosowane do umiejętności dziecka,
 • jakie cele terapeutyczne będą wyznaczone dla dziecka,
 • w jaki sposób będą monitorowane postępy dziecka.

Dziecko z autyzmem w zwykłym przedszkolu

Rodzice dziecka w spektrum mogą posłać je do zwykłego ogólnodostępnego przedszkola, jednak zazwyczaj w takich placówkach dobrze radzą sobie jedynie dzieci wymagające niewielkiego wsparcia w nauce oraz relacjach z kolegami i koleżankami z grupy. W przedszkolu, do którego jest posyłane dziecko ze spektrum autyzmu, powinno być zorganizowane także wsparcie dla dzieci z głębszymi zaburzeniami, tak by czuły się one w placówce dobrze, a ich rozwój przebiegał w odpowiednich warunkach.

Dyrektor przedszkola jest zobligowany tak kształtować realizację zadań przedszkola, aby uwzględnić wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka. Przedszkole ma obowiązek realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych zajęć z logopedą czy psychologiem.

Posłanie dziecka z autyzmem do przedszkola masowego może wymagać wcześniejszego przygotowania do pobytu w placówce przedszkolnej i grupie rówieśniczej. Pobyt w zwykłym przedszkolu w niektórych przypadkach może prowadzić do nasilenia u dziecka objawów związanych z jego zaburzeniem.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym

W przedszkolu integracyjnym grupy są mniejsze niż w normalnych przedszkolach – składają się z 15-20 osób. Od trzech do pięciu uczniów stanowią dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli – jeden z nich to nauczyciel wspomagający, który jest pedagogiem specjalnym. Dodatkowo w placówce zatrudnieni są specjaliści, którzy dbają o odpowiedni rozwój przedszkolaków, prowadząc dla nich dodatkowe zajęcia. Są to między innymi:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – zależnie od potrzeb dzieci.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu terapeutycznym

Najlepiej dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem jest przedszkola terapeutyczne. W placówkach terapeutycznych liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 10 osób. Nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym musi być pedagogiem specjalnym, czyli posiadać odpowiednie kwalifikacje. W prowadzeniu zajęć pomaga mu także drugi, a nawet trzeci nauczyciel.

W przedszkolu terapeutycznym dzieci z autyzmem mają zapewnioną opiekę i edukację dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Połowę czasu w przedszkolu terapeutycznym zajmują zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, nauki samodzielności, muzykoterapii, dogoterapii, bajkoterapii czy logopedii. Ten rodzaj placówki stawia na ścisłą współpracę z fizjoterapeutami, psychologami i psychiatrami. 

Przepisy związane z funkcjonowaniem dziecka z autyzmem w przedszkolu określa Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jak postępować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?

Aktualnie nie obowiązuje jednolity system postępowania z dziećmi w spektrum. Są różne techniki i podejścia terapeutyczne, obowiązują jednak pewne podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym. Oto one.

Nauczyciel powinien:

 • starać się zobaczyć świat oczami swojego podopiecznego,
 • stwarzać podopiecznemu warunki dające poczucie bezpieczeństwa,
 • starać się wykorzystywać indywidualne predyspozycje dziecka i wierzyć w jego możliwości,
 • nie zmuszać dziecka do niczego (ono samo wie najlepiej, kiedy jest gotowe, by pokonać różne przeszkody),
 • nie nudzić dziecka monotonnymi ćwiczeniami,
 • starać się, by przestrzeń, w której pracuje z dzieckiem, była uporządkowana,
 • posiadać wiele pomocy, obrazujących to, co mówi,
 • uprzedzać dziecko o zmianach,
 • określać czas trwania aktywności (np. poprzez określenie ilości zadań lub sygnał dźwiękowy),
 • zorganizować przestrzeń w sposób, który pomoże dziecku w orientacji w niej (oznaczyć pomieszczenia w sposób zrozumiały dla ucznia),
 • wspierać polecenia ustne, przedstawiając je w sposób wizualny,
 • kontrolować sposób mówienia, tak by był on zrozumiały dla podopiecznego,
 • wspierać dziecko w samodzielnej pracy,
 • wykorzystywać specjalne zainteresowania dziecka,
 • radzić sobie z impulsywnością dziecka,
 • wspierać dziecko w sferze kontaktów i umiejętności społecznych,
 • akceptować i tolerować dziecko.

Zobacz także: 

przedszkole waldorfskie
AdobeStock/Oksana Kuzmina
Wychowanie
Przedszkole waldorfskie: co to jest? Założenia i opinie
Najważniejsze założenia w przedszkolu waldorfskim to wychowanie dziecka do wolności i wspieranie jego zainteresowań. Dziecko ma być traktowane na równi z dorosłym, uczyć się życia w grupie i kreatywnego myślenia. Przedszkole waldorfskie to dobre rozwiązanie dla dzieci wysoko wrażliwych, które potrzebują indywidualnego podejścia i rozwijania talentów artystycznych.

Przedszkole waldorfskie to nie jest zwykła placówka na wzór przedszkola państwowego. W przedszkolu waldorfskim dzieci są traktowane na równi z dorosłymi, a nauczyciele starają się rozwijać jednocześnie ich ciało, psychikę i duchowość. Niebagatelne znaczenie ma wspieranie zainteresowań dzieci, nie ma przy tym podręczników, a naukę czerpie się z doświadczeń. Wyjaśniamy główne założenia przedszkola waldorfskiego.  Co to jest przedszkole waldorfskie? Przedszkole waldorfskie to miejsce, w którym największy nacisk kładzie się na holistyczny rozwój dzieci: ich ciało, psychikę i ducha. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie indywidualizmu podopiecznych – to dorosły ma podążać za dzieckiem, nie może mu niczego narzucać, tylko ma się koncentrować na jego zainteresowaniach i procesie rozwojowym. W przedszkolu waldorfskim dzieci uczą się poprzez doświadczenie, a nie z podręczników. Co więcej, nie ma jednego odgórnie narzuconego programu nauczania dla wszystkich dzieci. Zamiast tego nauczyciele, obserwując postępy dzieci, opracowują programy dopasowane do każdego malucha osobno. Często tworzy się też grupy mieszane pod względem wieku dzieci, dzięki czemu maluchy mają szansę rozwijać swoje kompetencje społeczne. W filozofii waldorfskiej ogromną wagę przywiązuje się do poczucia bezpieczeństwa dzieci. Maluszki mają czuć się pewnie, więc każdy dzień ma swój niezmienny plan. Jednocześnie dzieci są przyzwyczajane do cykliczności całego roku wyznaczanej przez pory roku i powtarzalne święta. Motto pedagogiki waldorfskiej brzmi: „Dziecko przyjąć w głębokim szacunku, wychować w miłości i pozwolić mu odejść wolnym”. Założenia przedszkola waldorfskiego: dziecko traktuje się jak niepowtarzalną jednostkę, na równi z osobą dorosłą; dziecko uczy się całym ciałem, a nie tylko...

Niepubliczne przedszkole: czym różni się od publicznego?
AdobeStock
Edukacja
Różnice między przedszkolem publicznym i niepublicznym. Które wybrać?
Zanim podejmiesz decyzję, do jakiej placówki będzie chodzić twoje dziecko, sprawdź, jaki masz wybór.

Decyzja o tym, do jakiego przedszkola poślemy dziecko, jest bardzo ważna, a jej skutki będą długofalowe. Maluch spędzi w danej placówce prawdopodobnie kolejnych kilka lat. Jednym z dylematów, jakie mają młodzi rodzice, jest to, czy szukać dla dziecka miejsca w przedszkolu publicznym czy jednak wybrać niepubliczne. Co różni obie te formy opieki nad małymi dziećmi? Finansowanie przedszkoli Zależnie od tego, czy jest to placówka publiczna czy niepubliczna, kto inny ją prowadzi. W przypadku przedszkoli publicznych zwykle są to gminy, natomiast przedszkola niepubliczne mogą być prowadzone przez wiele podmiotów , np. fundacje, firmy, stowarzyszenia, organizacje religijne lub po prostu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zobacz też: Czego twoje dziecko nauczy się w przedszkolu? Koszty ponoszone przez rodzica W placówkach publicznych gmina przeznacza fundusze na realizowanie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie, zazwyczaj między 8 a 13. Dzięki temu dzieci mogą przebywać w nich w tych godzinach bezpłatnie. Przedszkola niepubliczne nie mają takiego finansowania od gminy czy innego podmiotu, więc są płatne. Miesięczne czesne różni się w zależności od konkretnej placówki i lokalizacji. Może wynosić od kilkuset złotych do nawet 2000 tysięcy złotych. Liczebność grup Przedszkola niepubliczne zwykle są o wiele mniejszymi placówkami niż państwowe, dlatego też liczba dzieci, jaka może się w nich pomieścić, jest zdecydowanie mniejsza. Wielu rodziców właśnie z tego powodu decyduje się na placówkę niepubliczną, zwłaszcza jeśli maluch jest wyjątkowo wrażliwy na hałas i inne bodźce zewnętrzne. Zobacz też: Czym jest domowe przedszkole i jak można je założyć? Rejonizacja Jeśli chcemy posłać dziecko do przedszkola państwowego, większą szansę na dostanie się mamy w przedszkolu znajdującym się w naszym rejonie...

Rada rodziców w przedszkolu
Adobe Stock
Edukacja
Rada rodziców w przedszkolu – co to jest i czy jest potrzebna? Zadania i obowiązki
Rada rodziców w przedszkolu ma realny wpływ na rozwój placówki oświatowej – może opiniować programy i harmonogramy, a także ma wpływ na pracę nauczycieli przedszkolnych. Wybrano cię do przedszkolnej rady rodziców? Poznaj swoje prawa i obowiązki.

Kompetencje i zasady funkcjonowania rady rodziców w przedszkolu określa ustawa o systemie oświaty . Uczestnictwo w radzie rodziców pozwala na aktywny udział w życiu przedszkola i zaangażowanie w rozwój i edukację dziecka. Warto wiedzieć, że rada rodziców jest całkowicie niezależnym organem, niepodlegającym dyrekcji i radzie pedagogicznej. Czym jest rada rodziców w przedszkolu? Według definicji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rada rodziców jest „integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach”. Radą rodziców, również w przedszkolu, nazywa się wewnętrzną organizację w placówkach edukacyjnych, której zadaniem jest ścisła współpraca z dyrekcją placówki i kadrą nauczycielską w ramach poprawy jakości edukacji i ogólnego funkcjonowania placówki.  Rada rodziców ma wpływ na kształcenie dzieci i funkcjonowanie przedszkola. Może także gromadzić fundusze finansowe, które mogą zostać wykorzystane jako pieniądze na wycieczki, bilety (do kina czy teatru), na nagrody lub prezenty dla przedszkolaków czy na zabawy. Wszystkie uzgodnienia dotyczące zakresu pracy i struktury rady powinny być zawarte w regulaminie działalności, który rada ustala wewnętrznie. Jak wybiera się członków rady rodziców? W przypadku przedszkolnej rady niezbędne jest przeprowadzenie tajnych, corocznych wyborów, które powinny odbyć się na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego. W skład rady rodziców w przedszkolu wchodzi 7 osób.  Zadania, prawa i obowiązki rady rodziców w przedszkolu Do zadań  i obowiązków rady rodziców w przedszkolu należy: opiniowanie programu, opiniowanie planów finansowych, opiniowanie harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, opiniowanie pracy nauczycieli, opracowanie wewnętrznego regulaminu, ustalenie wysokości wpłaty na komitet...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz