L4 w ciąży
fot. Adobe Stock

L4 w ciąży: ile jest płatne i od kiedy można dostać zwolnienie lekarskie w ciąży? [PRZEPISY 2021]

Zwolnienie lekarskie w ciąży przysługuje kobiecie, gdy jej ciąża jest zagrożona lub stan jej zdrowia nie pozwala dłużej pracować. Przebywając na L4 w ciąży, otrzymasz wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Musisz się jednak liczyć z tym, że ZUS skontroluje, czy korzystając ze zwolnienia lekarskiego w ciąży, pozostajesz w domu. Nie zawsze można wyjechać, będąc na L4 w ciąży.
Dominika Bielas
L4 w ciąży
fot. Adobe Stock
L4 w ciąży należy się każdej pracującej ciężarnej kobiecie, jeżeli jest chora lub jej ciąża jest zagrożona. Ze zwolnienia lekarskiego można korzystać przez cały okres trwania ciąży, od pierwszego dnia jej potwierdzenia. Aby otrzymać L4, będąc w ciąży, trzeba posiadać aktualne ubezpieczenie chorobowe. Warto też wiedzieć, kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży, oraz jakie formalności są niezbędne przed pójściem na zwolnienie lekarskie.

Spis treści:

Komu przysługuje L4 w ciąży?

Zwolnienie lekarskie (nazywane także L4) w ciąży przyznawane jest kobiecie w przypadku choroby, złego samopoczucia lub innej przyczyny powodującej niezdolność do pracy. Powód wydania zwolnienia lekarskiego nie musi bezpośrednio wynikać z przebiegu ciąży.

Na L4 w ciąży można pójść od dnia jej stwierdzenia – gdy są do tego wskazania lekarskie. Argumentem przemawiającym za wydaniem zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży są:
  • dolegliwości zdrowotne zagrażające jej przebiegowi
  • złe samopoczucie kobiety
  • warunki pracy – lekarz może wystawić zwolnienie, jeżeli praca odbywa się w szkodliwych warunkach, wiąże się z wysiłkiem fizycznym, stresem.
Prawo do skorzystania z L4 w ciąży przysługuje ciężarnym posiadającym ubezpieczenie chorobowe, czyli zatrudnionym na umowę o pracę oraz zatrudnionym na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną pod warunkiem opłacania ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie. Zwolnienie może być wydane na cały okres trwania ciąży.
Do zasiłku chorobowego w ciąży nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym.

Ile trwa L4 w ciąży?

W czasie ciąży kobieta może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni, czyli przez 9 miesięcy ciąży. Za okres niechodzenia do pracy przysługuje jej wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Kiedy pracodawca płaci L4 w ciąży?

Jeżeli ciężarna jest na chorobowym w ciąży trwającym do 33 dni, przysługuje jej prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie za L4 jest wtedy wypłacane przez pracodawcę.

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży?

Jeśli zwolnienie lekarskie w ciąży obejmuje więcej niż 33 dni, kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy. W przypadku ciężarnych wynosi on także 100 proc. wynagrodzenia. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (o ile zatrudnia powyżej 20 pracowników).

Kobiety w ciąży prowadzące działalność gospodarczą także mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Wysokość świadczenia zależy do opłacanej wcześniej podstawy wymiaru składek.

Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim w ciąży?

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc powstania niezdolności do pracy. Przy ustalaniu wysokości L4 w ciąży uwzględniana jest nie tylko pensja podstawowa, ale także premie, wynagrodzenie za nadgodziny lub pracę w godzinach nocnych.
Jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż 12 miesięcy, to przy wyznaczaniu wymiaru zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie za wszystkie pełne przepracowane miesiące.

Zwolnienie lekarskie w ciąży: formalności

Lekarz wypisuje zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży na druku ZUS ZLA, które opatruje dodatkowo kodem literowym „B". Kod B na zaświadczeniu oznacza ciążę i jest informacją dla pracodawcy oraz ZUS-u. Ciąża uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia na L4 oraz do zasiłku chorobowego.

Jeżeli pracodawca posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych, wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie trafia bezpośrednio do niego w ramach systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-ZLA.

Jeżeli jednak pracodawca nie posiada takiego profilu, to kobieta w ciąży musi dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie o wystawieniu L4 w ciąży. Zwolnienie lekarskie powinno dotrzeć do pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przeciwnym razie wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25 proc.
Kobieta powinna w miarę możliwości wcześniej uprzedzić pracodawcę, że istnieje prawdopodobieństwo jej przejścia na chorobowe w ciąży i podać przybliżony termin zwolnienia.

Czy na L4 w ciąży można wyjechać?

ZUS ma prawo skontrolować, czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest przestrzegane i czy kobieta nie wykorzystuje tego czasu niezgodnie z przeznaczeniem (np. pracuje w innym miejscu). Jeżeli inspektor ZUS nie zastanie ciężarnej w domu w trakcie kontroli, kobieta będzie musiała wyjaśnić przyczynę nieobecności.
Uwaga, zwolnienie lekarskie w ciąży może zostać wystawione z kodem 1 (ciężarna musi leżeć, czyli przebywać w domu) lub z kodem 2 (ciężarna powinna się oszczędzać, ale może wychodzić z domu). Tylko w tym drugim przypadku (kod 2) możliwy jest wyjazd poza miejsce zamieszkania, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia pracodawcy oraz ZUS-owi tymczasowej zmiany adresu pobytu w ciągu 3 dni. Jeśli planujesz wakacje w czasie  przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciąży, powinnaś też uzyskać od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania.
Jeżeli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane niezgodnie z zaleceniami lekarza, wówczas ciężarna traci zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Pracodawca może także żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych.

Źródło: zus.pl, infor.pl

Zobacz także:
Redakcja poleca: Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, jak oceniają kobiety w ciąży przechodzące na zwolnienie lekarskie? Zobacz, co mieli do powiedzenia w naszej sondzie.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 10 głosy

Zobacz także

Popularne tematy