L4 w ciąży
fot. Adobe Stock

L4 w ciąży jest płatne, ale zwolnienie lekarskie w ciąży nie zawsze się należy

Zwolnienie lekarskie w ciąży (L4 w ciąży) przysługuje kobiecie, gdy jej ciąża jest zagrożona lub stan jej zdrowia nie pozwala dłużej pracować. Przebywając na L4 w ciąży, otrzyma wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Musi się jednak liczyć z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontroluje, czy przebywa na zwolnieniu lekarskim w ciąży zgodnie z prawem.
Dominika Bielas
L4 w ciąży
fot. Adobe Stock
Do zwolnienia L4 w ciąży ma prawo pracująca ciężarna kobieta, jeżeli jest chora lub jej ciąża jest zagrożona. Może z niego korzystać przez cały okres trwania ciąży, od pierwszego dnia jej potwierdzenia. Aby je otrzymać, musi jednak spełnić jedno kryterium, którym jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia chorobowego. Wyjaśniamy zasady przyznawania L4 w ciąży, kiedy ZUS wypłaca L4 oraz jakie formalności trzeba wypełnić, aby je otrzymać.

L4 w ciąży:

Zwolnienie lekarskie w ciąży – dla kogo?

Zwolnienie lekarskie (nazywane także L4) w ciąży przyznawane jest kobiecie w przypadku choroby, złego samopoczucia lub innej przyczyny powodującej niezdolność do pracy. Powód jego wydania nie musi bezpośrednio wynikać z przebiegu ciąży.

Na L4 w ciąży można pójść od dnia jej stwierdzenia – gdy są do tego wskazania lekarskie. Argumentem przemawiającym za wydaniem zwolnienia lekarskiego w ciąży są:
  • dolegliwości zdrowotne zagrażające jej przebiegowi,
  • samopoczucie kobiety,
  • warunki pracy – lekarz może wystawić zwolnienie, jeżeli praca jest w szkodliwych warunkach, wiąże się z wysiłkiem fizycznym, stresem.

Prawo do skorzystania z L4 w ciąży przysługuje ciężarnym posiadającym ubezpieczenie chorobowe i zatrudnionym na umowę o pracę. Zwolnienie może być wydane na cały okres trwania ciąży.

W przypadku kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną posiadają one prawo do L4 w ciąży tylko pod warunkiem opłacania przez nie ubezpieczenia chorobowego w ZUS-ie.
Do zasiłku chorobowego w ciąży nie mają prawa kobiety, które przebywają na urlopie bezpłatnym albo wychowawczym.
Redakcja poleca: Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, jak oceniają kobiety w ciąży przechodzące na zwolnienie lekarskie? Zobacz, co mieli do powiedzenia w naszej sondzie.

Ile trwa L4 w ciąży?

W czasie ciąży kobieta może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni, czyli przez 9 miesięcy ciąży. Za okres niechodzenia do pracy przysługuje jej wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie podczas L4 w ciąży

Kobieta przebywająca na chorobowym w ciąży otrzymuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Jeżeli ciężarna jest na L4 w ciąży w terminie do 33 dni, przysługuje jej prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego. Jest ono wypłacane przez pracodawcę.

Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży?

W sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie w ciąży wynosi ponad 33 dni, kobieta otrzymuje zasiłek chorobowy. W przypadku ciężarnych wynosi on także 100 proc. wynagrodzenia. Jest wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (w sytuacji, gdy zatrudnia powyżej 20 pracowników).

Kobiety w ciąży prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez  ZUS. Wysokość świadczenia zależy do opłacanej wcześniej podstawy wymiaru składek.

Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy, które poprzedzały miesiąc powstania niezdolności do pracy. W ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale też także premie, wynagrodzenie za nadgodziny lub pracę w godzinach nocnych. Jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż 12 miesięcy, to przy wyznaczaniu wymiaru zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie za wszystkie pełne przepracowane miesiące.

Zwolnienie lekarskie w ciąży – formalności

Lekarz, z reguły jest to ginekolog prowadzący ciążę, chociaż może to też zrobić lekarz innej specjalizacji, wypisuje zwolnienie lekarskie kobiecie w ciąży na druku ZUS ZLA, które opatruje dodatkowo kodem literowym „B". Kod B na zaświadczeniu oznacza ciążę i jest informacją dla pracodawcy i ZUS, że uprawnia do 100 proc. wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Jeżeli pracodawca posiada profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych, wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie bezpośrednio trafia do niego w ramach systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-ZLA.

Jeżeli jednak pracodawca nie posiada takiego profilu, to kobieta w ciąży musi dostarczyć mu zaświadczenie lekarskiego o wystawieniu L4 w ciąży. Zwolnienie lekarskie powinno dotrzeć do pracodawcy w ciągu tygodnia od otrzymania dokumentu. W przeciwnym razie wynagrodzenie może być obniżone nawet o 25 proc.

Kobieta powinna wcześniej uprzedzić pracodawcę, że istnieje prawdopodobieństwo jej przejścia na L4 w ciąży i podać termin skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w ciąży.

L4 w ciąży a kontrola ZUS

ZUS ma prawo skontrolować, czy zwolnienie lekarskie w ciąży jest przestrzegane i kobieta nie wykorzystuje tego czasu niezgodnie z przeznaczeniem i np. pracuje w innym miejscu. Jeżeli inspektor Zakładu nie zastanie ciężarnej w domu w trakcie kontroli, kobieta będzie musiała wyjaśnić przyczynę nieobecności.

Jeżeli ZUS uzna, że zwolnienie L4 w ciąży jest wykorzystywane niezgodnie z zaleceniami lekarza, wówczas ciężarna traci zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Również pracodawca może żądać zwrotu pieniędzy już wypłaconych.

Źródło: zus.pl, infor.pl

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 10 głosy

Zobacz także

Popularne tematy