Urlop tacierzyński
fot. Adobe Stock

Urlop tacierzyński 2021 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek

Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę na dzieckiem. Można z niego skorzystać pod warunkiem, że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, która może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.
Agnieszka Majchrzak
Urlop tacierzyński
fot. Adobe Stock
Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. 

Spis treści:

Kto może dostać urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński przysługuje ojcu dziecka w sytuacji, gdy:
  • posiada ubezpieczenie chorobowe,
  • jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym drugim przypadku musi terminowo opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Ile trwa urlop tacierzyński?

Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od urlopu macierzyńskiego mamy dziecka i tego, w jakim zakresie go wykorzystała. Kobieta może wrócić do pracy i odstąpić partnerowi część niewykorzystanego urlopu. Maksymalnie może to być 6 tygodni.
Mama dziecka może zrzec się urlopu macierzyńskiego nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni jego trwania. Dopiero kolejnych 6 tygodni (lub więcej w przypadku urodzenia większej liczny dzieci) może być rozdzielone między rodziców.
Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Trzeba go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że na jego wzięcie jest czas nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia. 

Urlop tacierzyński trwa maksymalnie:
  • 6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka,
  • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się dwojga dzieci,
  • 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się trojga dzieci,
  • 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się czworga dzieci,
  • 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się pięciorga i więcej dzieci.
 
Ważne: kobieta może korzystać z części urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem. W takiej sytuacji zmniejsza się liczba tygodni do wykorzystania po narodzinach dziecka. To oznacza, że wymiar urlopu tacierzyńskiego również będzie mniejszy.

Urlop tacierzyński: ile jest płatny

Ojcu dziecka korzystającemu z urlopu tacierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jest on wypłacany w wysokości 100 procent podstawy jego wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek wypłacany jest przez ZUS. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński?

Ojciec dziecka, który chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o urlop tacierzyński (a dokładnie o udzielenie części urlopu macierzyńskiego).

W tym celu należy: 
  • złożyć pisemny wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego – robi to matka dziecka,
  • dołączyć oświadczenie, od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu,
Wniosek składa się nie później niż na 14 dni przed planowanym powrotem kobiety do pracy i rozpoczęciem przez jej partnera korzystania z części niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego.

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski

Urlop tacierzyński bywa mylony z urlopem ojcowskim. Są to jednak dwa odrębne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem.

Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2. roku życia, maksymalnie w dwóch częściach. Ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Jednoczesne wzięcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego nie jest możliwe. 

Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu

Jeżeli mama dziecka wymaga opieki szpitalnej, wówczas może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, a ojciec dziecka wystąpić o przyznanie pozostałej jego części. 

Rodzice mogą w sumie wykorzystać zasiłek macierzyński w wysokości określonej przepisami kodeksu pracy, czyli 20 tygodni w przypadku jednego dziecka lub 31 tygodni w przypadku dwojga dzieci.

Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje

Korzystanie z urlopu tacierzyńskiego w sytuacji, gdy matka dziecka nie pracuje, nie jest dopuszczalne w prawie, ustawodawca zablokował taką możliwość. Jeżeli żona lub partnerka ojca dziecka jest bezrobotna albo pracuje na umowie cywilnoprawnej, nie może on ubiegać się o urlop tacierzyński.

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?
Oceń artykuł

Ocena 3 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy