GRY

Urlop wychowawczy 2018: zmiany i przepisy. Wszystko, co musisz wiedzieć

Przeczytaj, ile trwa urlop wychowawczy w 2018 roku, komu przysługuje i do kiedy można go wykorzystać.

rodzice razem na urlopie wychowawczym 2016
fot. Fotolia
Urlop wychowawczy 2018 pozwala rodzicom spędzić z dzieckiem 3 lata (36 miesięcy), pod warunkiem, że podzielą się urlopem wychowawczym – nie może być tak, że tylko jedno z nich będzie zajmować się dzieckiem przez cały ten okres. Dziecko musi spędzić z drugim z opiekunów przynajmniej jeden miesiąc z 36 przysługujących rodzicom w ramach urlopu wychowawczego w 2018 r. Obecne przepisy obwiązują od 2016 roku. Urlop wychowawczy w 2017 i 2018 roku przyznawany jest na tych samych zasadach. Sprawdź, na jakich! 

 


Urlop wychowawczy 2018 - komu nie przysługuje

Warunek ten nie dotyczy oczywiście sytuacji, w której jedno z rodziców: Także jeśli jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do całych 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego
Redakcja poleca: Urlop wychowawczy – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu wychowawczego.

Od razu całość urlopu wychowawczego?

Jeśli nie chcemy wykorzystać od razu całego urlopu wychowawczego, możemy to zrobić nawet w pięciu częściach. Warto pamiętać, że:
  • w czasie urlopu wychowawczego nie otrzymujemy wynagrodzenia, 
  • wygasają zobowiązania pracodawcy wobec nas i odwrotnie.
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje i matce, i ojcu, pod warunkiem, że mają przynajmniej sześciomiesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia).

Urlop wychowawczy 2018: do 6 roku życia

Prawo do urlopu wychowawczego w 2018 roku przysługuje rodzicom:
  • do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6 urodziny.
  • do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności przypadku dzieci niepełnosprawnych (w ramach dodatkowego urlopu wychowawczego).

W 2018 mama i tata razem przez cały urlop wychowawczy

Kolejna ważna zmiana w urlopach wychowawczych to dobra wiadomość dla rodziców, którzy chcą się opiekować dzieckiem wspólnie. W 2018 roku mama i tata mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego. Zmienia to oczywiście czas trwania urlopu wychowawczego: jeśli opiekujemy się dzieckiem w tym samym czasie, urlop trwa 18 miesięcy

Jak wystąpić o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy składamy u swojego pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Możemy zmienić plany do 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, składając u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania. 

Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym do końca trwania urlopu. Nie dotyczy to sytuacji, w której firma ogłasza likwidację lub zwolnienie następuje z winy pracownika.


Czy można pracować w trakcie urlopu wychowawczego?

Prawo pozwala pracować podczas urlopu wychowawczego i to nie tylko u naszego pracodawcy pod warunkiem jednak, że wykonywana praca nie wyklucza sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie można też się uczyć.

Czy można skrócić urlop wychowawczy?

Możemy wrócić do pracy po urlopie wychowawczym w każdym momencie, o ile nasz pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeśli nie zgadza się na nasz wcześniejszy powrót do pracy, najpóźniej 30 dni przed datą planowanego powrotu do pracy musimy powiadomić pracodawcę pisemnie o naszym zamiarze skrócenia urlopu wychowawczego.

Najważniejsze informacje dotyczące urlopu wychowawczego 2018:

Kiedy można skorzystać z urlopu wychowawczego? Z urlopu wychowawczego można korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Z 36 miesięcy urlopu wychowawczego nie może skorzystać tylko jeden rodzic – przynajmniej jeden miesiąc dziecko musi spędzić z drugim z rodziców (o ile nie zachodzą okoliczności wykluczające taką sytuację.
Czy możliwa jest wspólna opieka nad dzieckiem jednocześnie? Rodzice mogą opiekować się dzieckiem jednocześnie przez cały okres trwania urlopu wychowawczego.
Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek o urlop należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Przeczytaj też:
Doładuj
Przeładuj