Urlop wychowawczy
fot. Adobe Stock

Urlop wychowawczy 2020: zasady, ile trwa, dla kogo?

Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Jak go otrzymać?
Karolina Stępniewska
Urlop wychowawczy
fot. Adobe Stock
Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się swoim maleństwem. Zobacz, kiedy należy ci się taki urlop i jak go wykorzystać.

Spis treści:

Urlop wychowawczy 2020: dla kogo?

Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, aby móc dalej sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, po tym, jak wykorzystałaś inne formy urlopu po urodzeniu dziecka. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom:
  • do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6 urodziny;
  • do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności w przypadku dzieci niepełnosprawnych (w ramach dodatkowego urlopu wychowawczego).
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje i matce, i ojcu, pod warunkiem, że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia).
Redakcja poleca: Co robić, gdy dziecko przeklina? Sprawdź porady naszego eksperta
Zdarza się, że dziecko przeklina, choć wcale nie zna znaczenia danego wyrazu. Niekiedy również chce po prostu zwrócić na siebie uwagę. Wytłumacz dziecku, co takie słowa oznaczają, ale przede wszystkim porozmawiaj z nim o tym, jak radzić sobie w sytuacjach emocjonujących, które powodują, że przeklina.

Urlop wychowawczy: ile trwa?

Urlop wychowawczy pozwala rodzicom spędzić z dzieckiem 3 lata (36 miesięcy), pod warunkiem, że podzielą się tym urlopem – nie może być tak, że tylko jedno z nich będzie zajmować się dzieckiem przez cały ten okres. Dziecko musi spędzić z drugim z opiekunów przynajmniej jeden miesiąc z 36 przysługujących rodzicom w ramach urlopu wychowawczego w 2019 roku.

Urlop wychowawczy dla obojga rodziców

Ważną zmianą wprowadzoną w urlopach wychowawczych jest to, że mama i tata mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego. Zmienia to oczywiście czas jego trwania dla każdego z nich: jeżeli opiekujemy się dzieckiem w tym samym czasie, urlop trwa 18 miesięcy.

Urlop wychowawczy: zasady

Jeśli nie chcesz wykorzystać od razu całego urlopu wychowawczego, możesz to zrobić nawet w 5 częściach. Warto pamiętać, że:
  • w czasie urlopu wychowawczego nie otrzymujesz wynagrodzenia;
  • wygasają zobowiązania pracodawcy wobec ciebie i odwrotnie;
  • urlop wychowawczy wlicza się do okresu zatrudnienia.

Urlop wychowawczy: wniosek

Wniosek o urlop wychowawczy składasz u swojego pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca musi uwzględnić złożony wniosek. Możesz zmienić plany do 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, składając u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania. 

Praca w trakcie urlopu wychowawczego

Prawo pozwala pracować podczas urlopu wychowawczego i to nie tylko u naszego pracodawcy pod warunkiem jednak, że wykonywana praca nie wyklucza sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie można też się uczyć.

Skrócenie urlopu wychowawczego

Możesz wrócić do pracy po urlopie wychowawczym w każdym momencie, o ile twój pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeśli nie zgadza się na twój wcześniejszy powrót do pracy, najpóźniej 30 dni przed datą planowanego powrotu do pracy musisz powiadomić pracodawcę pisemnie o zamiarze skrócenia urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa ci odmówić powrotu.

Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego jesteś chroniona przed zwolnieniem z pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez ciebie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Ale są od tego pewne wyjątki. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w sytuacji, gdy:
  • pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację;
  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  • zostały przeprowadzone przez pracodawcę zwolnienia grupowe.

Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego zaszłaś w ciąże, masz prawo do skorzystania z dwóch możliwości: przejścia na zwolnienie lekarskie lub pozostanie na urlopie wychowawczym.

Jeżeli skorzystasz z L-4 będziesz mogła otrzymać:
  • zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem;
  • urlop macierzyński.

Musisz podjąć jednak pewne kroki - przerwać urlop wychowawczy i wrócić chociażby na jeden dzień do pracy i przedłożyć L-4 pracodawcy. Zgłaszając swój powrót, uprzedź pracodawcę o tym, że jesteś w ciąży i planujesz L4. Ważne, aby takie zwolnienie lekarskie przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Następnie od dnia porodu masz prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni ma prawo do kolejnego urlopu wychowawczego.
Jeżeli będąc w ciąży na urlopie wychowawczym, nie podejmiesz żadnych kroków, aby wrócić do pracy, nie będziesz mogła korzystać z praw, jakie mają inne ciężarne pozostające na etacie. W takiej sytuacji, po urodzeniu drugiego maluszka, możesz starać się jedynie o zasiłek macierzyński, gdyż urlop macierzyński nie będzie ci przysługiwał.

Urlop wychowawczy 2020: komu nie przysługuje?

Rodzic nie ma prawa do urlopu, gdy:
W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. 

Najważniejsze informacje dotyczące urlopu wychowawczego 2020:

Kiedy można skorzystać z urlopu wychowawczego? 
Z urlopu wychowawczego można korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? 
Z 36 miesięcy urlopu wychowawczego nie może skorzystać tylko jeden rodzic – przynajmniej jeden miesiąc dziecko musi spędzić z drugim z rodziców.
 
Czy możliwa jest wspólna opieka nad dzieckiem jednocześnie? 
Rodzice mogą opiekować się dzieckiem jednocześnie przez cały okres trwania urlopu wychowawczego.
 
Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? 
Wniosek o urlop należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 
Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 19 głosy

Zobacz także

Popularne tematy