zasiłek wychowawczy
fot. Adobe Stock

Zasiłek wychowawczy w 2019 roku - komu przysługują pieniądze

Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym, możesz dostać w tym czasie dodatkowe pieniądze. Ale pod pewnymi warunkami.
Małgorzata Wódz
zasiłek wychowawczy
fot. Adobe Stock
Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym, to co do zasady nie otrzymujesz w tym czasie za to pieniędzy. Jeżeli jednak pobierasz zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie dodatkowych pieniędzy. Opisujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2019 roku.

Kto może otrzymać zasiłek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy to potoczna nazwa dodatku przyznawanego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje:
 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

O zasiłek mogą ubiegać się wyłącznie rodziny otrzymujące również zasiłek rodzinny, czyli takie, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 złotych lub - jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - 764 złotych.
Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny.
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy wynosi 400 złotych. Pieniądze otrzymuje ten z rodziców, który przebywa na urlopie wychowawczym. Dlatego, jeżeli z wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice, nadal tylko jeden z nich będzie otrzymywał zasiłek wychowawczy.

Jak długo wypłacany jest dodatek?

Zasiłek wychowawczy wypłacany jest co miesiąc. Pieniądze otrzymasz razem z zasiłkiem rodzinnym. To, jak długo będzie wypłacany, zależy od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb. Zasiłek będziesz otrzymywać przez:
 • 24 miesiące – jeżeli masz pod opieką jedno dziecko;
 • 36 miesięcy – gdy opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami;
 • 72 miesiące – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki, aby otrzymać pieniądze

Aby otrzymywać zasiłek, oprócz posiadania odpowiedniego dochodu, musisz jeszcze spełnić następujące warunki:
 • musisz pracować nie krócej niż 6 miesięcy przed pójściem na urlop wychowawczy;
 • w trakcie urlopu wychowawczego nie możesz pracować zarobkowo, zasiłek otrzymuje osoba wyłącznie sprawująca w tym czasie opiekę nad dzieckiem;
 • nie możesz w tym czasie pobierać zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej (żłobek, przedszkole).

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku

Wniosek o dodatek wychowawczy składasz w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Wraz z nim musisz dołączyć dokumenty:
 • zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim będziesz z niego korzystać;
 • zaświadczenie, że przez co najmniej 6 miesięcy przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego rodzic pracował zarobkowo;
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w ZUS-ie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku?

Nie otrzymasz pieniędzy, jeżeli pobierasz:
Jeżeli masz prawo do dwóch świadczeń, musisz wskazać jedno, z którego zrezygnujesz.
  [content:0_24145,0_20749,1_3265,2_1279:PsychologicalTest]
Oceń artykuł

Ocena 5 na 8 głosy

Zobacz także

Popularne tematy