Kto dostanie dodatek wychowawczy w 2019 roku?

Podczas urlopu wychowawczego niektóre rodziny mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby się o nie ubiegać.
Małgorzata Wódz
zasiłek wychowawczy
fot. Fotolia


Urlop wychowawczy z zasady jest urlopem bezpłatnym. Jeśli jednak rodzina pobiera zasiłek rodzinny, może starać się również o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten nazywany jest dodatkiem wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem lub – zasiłkiem wychowawczym. 

Komu przysługuje dodatek wychowawczy?

Rodzinom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, czyli takim, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub – jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 764 zł. Dodatek wychowawczy pobiera rodzic, który przebywa na urlopie wychowawczym. Jeśli z wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice, nadal otrzymują co miesiąc tylko jeden zasiłek w kwocie 400 zł. Poza rodzicami prawo do dodatku wychowawczego przysługuje również faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka.
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Ile wynosi dodatek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy wynosi 400 zł i jest wypłacany co miesiąc. Pieniądze otrzymasz razem z zasiłkiem rodzinnym. Czas pobierania tego świadczenia zależy od liczby dzieci i ich szczególnych potrzeb. Obejmuje:
 • 24 miesiące – jeśli masz pod opieką jedno dziecko
 • 36 miesięcy – jeśli opiekujesz się bliźniętami lub wieloraczkami
 • 72 miesiące – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności

Co poza dochodem?

Odpowiedni dochód na członka rodziny to nie wszystko. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek wychowawczy:
 • przed pójściem na urlop wychowawczy musisz pracować nie krócej niż 6 miesięcy
 • urlopu wychowawczego nie możesz łączyć z pracą, zasiłek otrzymuje tylko osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem
 • w okresie urlopu wychowawczego nie możesz korzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz też: Ile pieniędzy na dziecko w 2019 roku?

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek wychowawczy składa się w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Dokumenty, które będą potrzebne to:
 • zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego i czasie, w jakim będziesz z niego korzystać
 • zaświadczenie, że przez co najmniej 6 miesięcy przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego rodzic pozostawał w stosunku pracy
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w ZUS-ie z miesiąca, który poprzedzał złożenie wniosku.

Kiedy trzeba zrezygnować?

Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem, którego nie można pobierać razem z: Jeśli masz prawo do dwóch świadczeń, musisz wskazać jedno, z którego zrezygnujesz.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodziny, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się nie tylko o zasiłek wychowawczy, ale również o inne dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł (na 3 i kolejne dziecko)
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka – 90 zł na dziecko do 5. roku życia, 110 zł na dziecko od 5. do 24 lat
 • samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – jeśli mieszka poza domem 113 zł, jeśli dojeżdża – 69 zł.


Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Maluch na słońcu

Pierwsza pomoc w ugryzieniach