Jak uzyskać kosiniakowe?
fot. Fotolia

Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko przez rok. Dla kogo w 2021 roku?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2021 roku nie uległy zmianie. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.
Monika Karbarczyk
Jak uzyskać kosiniakowe?
fot. Fotolia
Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2021 roku są takie same, jak w poprzednich latach.

Spis treści:
 1. Kosiniakowe 2021: dla kogo?
 2. Kosiniakowe a zasiłek macierzyński
 3. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe?
 4. Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć?
 5. Kosiniakowe 2021 – dokumenty do wniosku
 6. Kosiniakowe a becikowe
 7. Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych
 8. Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?
 9. Ile się czeka na kosiniakowe?

Kosiniakowe 2021: dla kogo?

Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane:
 • rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki)
 • faktycznemu opiekunowi dziecka
 • rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza
 • osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia). 

Kosiniakowe a zasiłek macierzyński

Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego, czyli:
 • zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło)
 • osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie)
 • studentom.

Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe?

Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres: 
 • 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka w przypadku jednego dziecka
 • 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci
 • 67 tygodni – trójki
 • 69 tygodni – czwórki
 • 71 tygodni przy piątce i więcej.

Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć?

Aby otrzymać kosiniakowe świadczenie rodzicielskie, należy złożyć wniosek. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
Wniosek powinien być dostępny w każdej placówce, można go również wydrukować ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kosiniakowe 2021 - dokumenty do wniosku

Wypełniając formularz wniosku o kosiniakowe, pamiętaj, że nie wszystkie jego rubryki dotyczą zasiłku rodzinnego. Wymagane są tylko podstawowe informacje:
 • imię i nazwisko
 • pesel
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia dziecka
 • akt urodzenia dziecka
 • podpisanie oświadczenia, że nie pobiera się zasiłku macierzyńskiego czy innych uposażeń macierzyńskich. 

Kosiniakowe a becikowe

Kosiniakowe, inaczej niż becikowe, nie jest zależne od kryterium dochodowego, dlatego, aby otrzymać pieniądze, nie musisz przedstawiać oświadczenia o zarobkach. Ważną różnicą między tymi świadczeniami rodzicielskimi jest ta, że becikowe w wysokości 1000 zł jest wypłacane jednorazowo, a kosiniakowe regularnie przez określony czas, zależny od liczby dzieci zgłoszonych we wniosku (patrz wyżej).

Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, dziecko musi urodzić się w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, aby przysługiwało ci świadczenie rodzicielskie. Nie oznacza to jednak, że otrzymasz większą kwotę.

W sytuacji łącznego pobierania kosiniakowego i zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie zostanie pomniejszone o wartość zasiłku dla bezrobotnych (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Łącznie z obydwu źródeł można otrzymać więc maksymalnie 1000 zł. 

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Kosiniakowe wliczane jest do dochodu, jeśli pobierasz inne świadczenia rodzinne np. świadczenia alimentacyjne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy bądź świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta wlicza się także do dochodu w rozliczeniach stypendiów socjalnych - przez co młode mamy mogą nie otrzymać pomocy od szkoły wyższej. Kosiniakowe nie koliduje jednak ze świadczeniem 500 plus.

Ile się czeka na kosiniakowe?

Jeżeli wniosek o to świadczenie rodzicielskie złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem tych 3 miesięcy od urodzenia. Jeżeli matka dziecka złoży wniosek po upływie 3 miesięcy, to wypłacane będzie świadczenie tylko od dni złożenia tego wniosku.

Źródło: gov.pl
 
 
 
Zobacz też:
Redakcja poleca: Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]
Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?
Oceń artykuł

Ocena 4 na 80 głosy

Zobacz także

Popularne tematy