Opieka na dziecko 2 dni
fot. AdobeStock

Opieka na dziecko - komu przysługują 2 dni na dziecko i kiedy zgłaszać pracodawcy?

Opieka na dziecko w wymiarze dwóch dni dodatkowego urlopu od pracy przysługuje rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy mają dzieci nie starsze niż 14-letnie. Kodeks pracy nie precyzuje powodu, dla którego można skorzystać z tego prawa.
Milena Oszczepalińska
Opieka na dziecko 2 dni
fot. AdobeStock
Opieka na dziecko to wolne 2 dni na opiekę nad dzieckiem, które rodzice otrzymują w ramach regulacji prawnych. Jest to przydatne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych i nie musi być wykorzystane wyłącznie w przypadku choroby dziecka, ale zawsze wtedy, gdy dziecko z jakichś powodów nie może np. pójść do przedszkola czy szkoły i trzeba zapewnić mu opiekę. Aby móc skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem, trzeba jednak spełnić określone warunki. 

Spis treści:
 1. Opieka na dziecko - dla kogo dzień wolny na dziecko
 2. 2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należy?
 3. Art. 188. KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem
 4. Urlop na opiekę nad dzieckiem: 2 dni lub 16 godzin
 5. Opieka nad dzieckiem - ile płatne?
 6. 2 dni opieki nad dzieckiem - kiedy zgłaszać?

Opieka na dziecko - dla kogo dzień wolny na dziecko

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy rodzic ma prawo do wzięcia w ciągu roku dwóch dodatkowych dni urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, także zdrowym! Przysługuje ono rodzicom:
 • zatrudnionym na umowę o pracę,
 • na dziecko do 14 roku życia.

Opieka na dziecko należy się zarówno rodzicom biologicznym, jak i adopcyjnym i wychowującym dzieci w rodzinie zastępczej.

2 dni opieki nad dzieckiem: kiedy się należy?

Art. 188 Kodeksu Pracy nie precyzuje, z jakiego powodu można wziąć to zwolnienie od pracy. Przyjmuje się, że jeżeli rodzic uzna, że dana sytuacja tego wymaga, może wnioskować o przyznanie urlopu.
Ważne! Tylko jedno z dwojga rodziców ma prawo wykorzystać 2 dni na opiekę nad dzieckiem. Rodzice muszą ustalić między sobą, które z nich skorzysta z tego prawa w danym roku.

Art. 188. KP: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Treść aktualnego aktu prawnego z Dziennika Ustaw ogłoszonego 30 lipca 2020 roku:
Art. 188 KP § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Urlop na opiekę nad dzieckiem: 2 dni lub 16 godzin

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem urlop na dziecko można:
 • wziąć cały naraz,
 • podzielić i każdy z dwóch dni wykorzystać osobno,
 • skorzystać z niego w wymiarze godzinowym (można np. skorzystać z jednej godziny opieki).

Urlop na dziecko zdrowe w przeliczeniu na godziny wynosi 16 godzin w roku, czyli dokładnie tyle, ile wynoszą dwa dni pracy osoby zatrudnionej na pełen etat. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop jest udzielany w wymiarze godzinowym i ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowo niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Nie ma przeszkód, aby pracownik skorzystał ze zwolnienia bezpośrednio po innej nieobecności w pracy, np. po urlopie wypoczynkowym.
Ważne: liczba dni jest niezależna od liczby dzieci. Czyli, jeżeli masz np. trójkę dzieci, wciąż do wykorzystania są tylko 2 dni w roku.

Opieka nad dzieckiem - ile płatne?

Rodzic w czasie trwania zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem zdrowym zachowuje prawo do wynagrodzenia. Świadczenie dla rodzica w postaci zasiłku za ten okres wynosi 100 proc. podstawy wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, że jeżeli rodzic będzie musiał wziąć dodatkowe dwa dni urlopu, aby zająć się dzieckiem, otrzyma za nie wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jakby był wówczas w pracy.
Ważne: Jeżeli nie wykorzysta się 2 dni z tytułu opieki nad dzieckiem w danym roku, urlop ten przepada, gdyż nie jest przenoszony na następny rok kalendarzowy. Nie można także w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

2 dni opieki nad dzieckiem - kiedy zgłaszać?

Aby pracujący rodzic mógł skorzystać z urlopu na dziecko, musi:
Złożony wniosek jest dla pracodawcy wiążący, co oznacza, że nie może wydać decyzji odmownej.

Źródło: 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 30 lipca 2020 r. Poz. 1320 [dostęp online: 15.12.2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/]

Zobacz też:
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?
Oceń artykuł

Ocena 4 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy