EO (eozynofile) - normy

Badanie krwi u dziecka

Eozynofile (granulocyty kwasochłonne) to rodzaj krwinek białych (leukocytów). To jedne z komórek układu odpornościowego, które odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu pasożytów oraz reakcjach alergicznych. Ich liczba wzrasta w czasie infekcji pasożytniczych.

EO (eozynofile) - normy
Noworodki: 0-7 dni: 0-0,4 G/l
Dzieci 7 dni-1 rok: 0,05-0,7
Dzieci 1-10 lat: 0,05-0,7
Dzieci > 10 lat, dorośli: 0-0,45 G/l
Procentowy udział eozynofilów w WBC:
Noworodki: 0-7 dni: 0-7%
Dzieci, dorośli: 0-5%
Podwyższenie ilości eozynofilów (zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i procentowo) najczęściej świadczy o chorobach alergicznych (alergia, astma), zakażeniach (głównie pasożytniczych), może też świadczyć o niektórych nowotworach.
Obniżenie ilości eozynofilów może świadczyć o ciężkich infekcjach bakteryjnych, wstrząsie, ciężkich posocznicach, zaburzeniach hormonalnych.
Zobacz też:
Jak wykonywać badania krwi u dziecka? Ważne badania, które warto wykonać u dziecka
dr Wojciech Trzeciakowski
Konsultacja: dr Wojciech Trzeciakowski, pediatra, neonatolog

Pracuje w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.


INFORMACJE:

"Normy" wyników badań krwi i moczu u dzieci różnią się od norm dla dorosłych. Mogą się też różnić w zależności od laboratorium wykonującego badanie oraz od sposobu pomiaru. Każde laboratorium podaje "normy", w jakich powinien mieścić się wynik.
Każdy wynik badania krwi i moczu trzeba skonsultować z lekarzem.
Dziękujemy sieci Laboratoriów Medycznych Synevo za udostępnienie norm wyników badań dla dzieci.

Popularne tematy